Home » Articole » Articles » Business » Translation » Business letters » The salutation / Formula de adresare

The salutation / Formula de adresare

The salutation

Formula de adresare

A salutation is a greeting. It appears at the start of a letter and will usually be formal. Dear Sir, Dear Sirs, Dear Madam, Dear Mr. Brown. Dear Mrs. Smith, etc. On a less formal note the secretary may be asked to type in the word Dear … leaving the first name of the addressee to be filled in by the signatory when the letter is signed. This method also requires a change to the complimentary closure of the letter. Some types of letter are addressed to the world at large, for example a testimonial given to an employee who is applying for a post elsewhere. A suitable salutation in such circumstances is ,,To whom it May Concern”.

Această formulă, care este în fond o formulă de salut apare la începutul scrisorii şi este de obicei formală, Dear Sir, Dear Sirs, Dear Madam, Dear Mr. Brown. Dear Mrs. Smith, etc. Într-un registru mai puţin formal secretara poate dactilografia numai cuvântul Dear lăsând ca numele adresantului (destinatarului) să fie completat de semnatarul scrisorii când aceasta va fi semnată. Această modalitate presupune o schimbare şi în formula dc încheiere a scrisorii. Unele scrisori sunt adresate tuturor celor interesaţi  de exemplu o recomandare dată  unui angajat care solicită un post în altă parte. Formula cea mai potrivită in a în asemenea cazuri este „To whom it May Concern”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *