Home » Articole » Articole » Calculatoare » Dezvoltarea web » WordPress » Administrarea WordPress » Conţinutul minim al sitului pentru autorităţile şi instituţiile publice – componenta autorităţii executive

Conţinutul minim al sitului pentru autorităţile şi instituţiile publice – componenta autorităţii executive

În structura site-ului web oficial al unei autorităţi sau instituţii publice trebuie să se regăsească cel puţin următoarele informaţii de interes public corespunzătoare componentelor:

 Informaţia publică

 Cuvinte cheie pentru standardizare

Actul normativ

·        coordonatele de contact ale conducerii (nume şi prenume, telefon, fax, e-mail)

 

contact

Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
·        structura organizatorică

structura

Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

·        atribuţiile departamentelor

atributii

Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

·        programul de funcţionare

orar

Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

·        programul de audienţe

audiente

Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
·        declaraţiile de avere şi declaraţii de interese, modificate şi completate conform prevederilor legale

 

avere

O.U.G. nr. 14/03.03.2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese 
·        anunţurile de participare şi anunţurile de atribuire

achizitii

Ordonanţă de Urgenţă nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
·        anunţuri pentru concursurile de angajare ce cuprind condiţiile de desfăşurare, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere

concurs

Legea nr.130/17.05.2005 pentru aprobarea O.U.G. nr.15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană

(Ghid MCTI)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *