Home » Articole » RO » Regional » Romania » Oltenia » Mehedinţi » Drobeta Turnu Severin » Crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti pentru implementarea reformei în administratia publică, anual

Crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti pentru implementarea reformei în administratia publică, anual

Drobeta Turnu Severin

Actiuni

– Organizarea de cursuri de specializare a functionarilor implicaţi în procesul de formulare si implementare a politicilor publice

– Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor;

– Schimburi de experienta în programe de twinning;

– Training pentru funcţionarii publici din administraţia publică locală inclusiv pentru reprezentanţii autorităţilor locale în consiliile de administraţie ale scolilor, si din sectorul de sănătate pentru a implementa eficientă noile servicii descentralizate;

– Colaborare si acţiuni pilot între organizaţiile locale, privind subiecte de interes transfrontalier în domeniul democraţiei sociale si locale;

– Conferinţe, seminarii si ateliere de lucru comune în diferite domenii ale dezvoltării locale economice si sociale.

Responsabili si parteneri

  • CL Drobeta Tr Severin
  • INA si centrul regional de formare a functionarilor din administratia publica
  • Furnizori de instruire acreditati
  • Parteneri din autoritati publice similare din Bulgaria, Serbia si alte tari europene
  • Scoli, spitale

Rezultate asteptate

– Nivel crescut de instruire si performanta a resursei umane în administratie;

– Eficienta crescuta a actului administrativ prin utilizarea unor instrumnete si tehnici moderne;

– Indeplinirea obiectivelor reformei în administratie;

– Accesarea mai multor fonduri nerambursabile;

– Armonizarea practicilor administrative în regiunea transfrontaliera.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *