Home » Articole » RO » Calculatoare » Securitate informatica » Criminalitatea informatica » Date despre mediul sistemului informatic

Date despre mediul sistemului informatic

Fişierele de date nu constituie sigurele posibilităţi de relevare a informaţiilor aflate în sistemele informatice. În categoria datelor despre sistemul informatic intră evidenţele de auditare, jurnalul activităţilor calculatorului, lista de control a accesului, precum şi alte informaţii ce nu pot fi imprimate.

Evidenţele de auditare sunt un mijloc de urmărire a tuturor activităţilor ce afectează ăanumite date, începând din momentul creării lor până la eliminarea din sistem. Ele sunt folosite de majoritatea programelor de gestiune a reţelelor de calculatoare. Aceste evidenţe, precum şi jurnalul computerului (computer log) pot oferi informaţii despre cine şi când a accesat sistemul, de unde şi pentru cât timp, precum şi operaţiunile făcute de acesta (modificări, copieri, ştergeri, etc.).

Pe lângă evidenţele de auditare, un număr mare de întreprinderi au instalate programe speciale de monitorizare a utilizării de către un angajat a sistemelor informatice proprii. Aceste programe pot furniza informaţii despre programele accesate, fişierele utilizate, mesajele de poştă electronică trimise si primite, siturile de Internet vizitate, etc.

Lista de control a accesului (ACL) este lista asociată unui fişier, ce conţine numele utilizatorilor şi grupurilor ce au permisiunea să acceseze şi să modifice acel fişier. Nivelul de acces a utilizatorilor la fişierele respective depinde de atribuţiile sau poziţia angajatului în cadrul întreprinderii.

Informaţiile ce nu pot fi imprimate sunt de asemenea surse importante pentru investigatori. Astfel de informaţii sunt: data şi timpul, ataşate fiecărui fişier, informaţiile despre crearea, accesarea şi modificarea unor fişiere (furnizate, de exemplu, de editoarele de text), comentariile şi notele ce nu sunt destinate imprimării, etc.

(Ghid MCTI)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.