Home » Articole » RO » Societate » Societatea Informaţională » Informaţii » Ştiinţa informaţiei » Definiții și abordări în știința informației

Definiții și abordări în știința informației

Știința informației

Știința informației se concentrează pe înțelegerea problemelor din perspectiva actorilor implicați, și apoi aplicarea informațiilor și a altor tehnologii în funcție de necesități. Cu alte cuvinte, aceasta abordează probleme sistemice în primul rând, mai degrabă decât componente individuale tehnologice în cadrul acestui sistem. În acest sens, se poate vedea știința informației ca un răspuns la determinismul tehnologic, convingerea că tehnologia “se dezvoltă prin propriile sale legi,dezvoltă propriul său potențial, limitat doar de resursele materiale disponibile și creativitatea dezvoltatorilor săi. Aceasta trebuie, prin urmare, să fie considerată ca un sistem autonom de control și în cele din urmă penetrând toate celelalte subsisteme ale societății “.

Multe universități au colegii întregi, departamente sau școli dedicate studiului științei informației, în timp ce numeroși oameni de știință care se ocupă de știința informației activează în discipline precum comunicarea, informatică, drept, știința bibliotecilor, și sociologie.

În cadrul științei informației, problemele actuale includ:

  • interacțiunea om-calculator
  • colective de lucru
  • web semantic
  • proiectare sensibilă la valori
  • procese de proiectare iterative
  • modul în care oamenii generează, utilizează și găsesc informații

Definiții ale științei informației

Ştiinţa informaţiei presupune cunoaşterea şi înţelegerea modului de colectare, clasificare, manipulare, stocare, extragere şi diseminare a oricărui tip de informaţii.

O definiție timpurie a științei informației (mergând înapoi în 1968, anul când Institutul american de documentare s- redenumit Societatea Americană pentru Știință și Tehnologia Informației) prevede:

“Știința informației este acea disciplină care investighează proprietățile și comportamentul informațiilor, forțele care guvernează fluxul de informații, precum și mijloacele de prelucrare a informațiilor pentru accesibilitate optimă și utilizare. Ea abordează acel set de cunoștințe legate de inițierea, colectarea, organizarea, stocarea, recuperarea, interpretarea, transmiterea, transformarea și utilizarea informațiilor. Aceasta include investigarea reprezentărilor de informații în ambele sisteme naturale și artificiale, utilizarea codurilor pentru transmiterea mesajelor eficiente, precum și studiul dispozitivelor și tehnicilor de prelucrare a informațiilor precum computerele și sistemele lor de programare. Este o știință interdisciplinară derivată din și legată de domenii cum ar fi matematica, logica, lingvistica, psihologia, tehnologia informatică, cercetarea operațională, artele grafice, comunicații, știința bibliotecilor, managementul și alte domenii similare. Are atât o componentă pur științifică, care cercetează acest subiect fără a ține cont de aplicarea acesteia, precum și o componentă de știință aplicată, care dezvoltă servicii și produse.” (Borko, 1968, p.3).

Unii autori folosesc informatica drept sinonim pentru știința informației. Acest lucru este valabil mai ales atunci când este vorba de conceptul dezvoltat de A. I. Mihailov și alți autori sovietici la mijlocul anilor 1960. Școala Mihailov a considerat informatica drept o disciplină legată de studiul informațiilor științifice. Informatica este dificil de definit tocmai din cauza naturii evolutive și interdisciplinare rapide a domeniului. Definiții care depind de natura instrumentelor utilizate pentru obținerea de informații semnificative din date sunt în curs de dezvoltare în cadrul programelor academice informatice.

Diferențele regionale și terminologia internațională complică problema. Unii consideră că o mare parte din ceea ce se numește “Informatică” astăzi a fost o dată numit “Știința informației” – cel puțin în domenii cum ar fi Informatica medicală. De exemplu, atunci când oamenii de știință cu activitate în știința bibliotecilor au început, de asemenea, să folosească expresia “Știința informației” pentru a se referi la munca lor, termenul “informatic” a apărut:

  • în Statele Unite ca un răspuns al oamenilor de știință din știința calculatoarelor pentru a distinge munca lor de cea a științei bibliotecilor
  • în Marea Britanie ca un termen pentru o știință a informațiilor care studiază sistemele naturale, precum și artificiale sau prin inginerie, de procesare a informațiilor

Un alt termen discutat ca sinonim pentru “studiile informației” este “sisteme informaționale”. Cartea Sisteme informaționale a lui Brian Campbell Vickery (1973) plasează sistemele de informații în cadrul Științei informației. Ellis, Allen, & Wilson (1999), pe de altă parte, furnizează o investigație bibliometrică în care se descrie relația dintre două domenii diferite: “știința informației” și “sisteme informaționale”.

Filozofia informației

Filozofia informației studiază aspectele conceptuale care apar la intersecția informaticii, tehnologiei informației, și filozofiei. Aceasta include investigarea naturii conceptuale și a principiilor de bază ale informațiilor, inclusiv dinamica acestora, utilizarea și știința acestora, precum și elaborarea și aplicarea informației teoretice și a metodologiilor de calcul pentru problemele sale filosofice.

Ontologie

În informatică și știința informației, o ontologie reprezintă în mod formal cunoștințele ca un set de concepte într-un domeniu, și relația dintre aceste concepte. Aceasta poate fi folosită pentru a raționa despre entitățile din domeniul respectiv și poate fi utilizată pentru a descrie domeniul.

Mai precis, o ontologie este un model pentru a descrie lumea, care constă dintr-un set de tipuri, proprietăți și tipuri de relații. Exact ce anume este prevăzut prin acestea variază, dar ele sunt elementele esențiale ale unei ontologii. Există, de asemenea, în general, o speranță că există o asemănare strânsă între lumea reală și caracteristicile modelului într-o ontologie.

In teorie, o ontologie este o “specificație formală, explicită a unei conceptualizări comune”. O ontologie redă vocabularul și taxonomia care modelează un domeniu partajate cu definiția de obiecte și/ sau concepte și proprietățile și relațiile lor.

Ontologiile sunt cadrele structurale pentru organizarea informațiilor și sunt folosite în inteligența artificială, web-ul semantic, ingineria sistemelor, ingineria software, informatica biomedicală, știința bibliotecilor, precum și arhitectura informației ca o formă de reprezentare a cunoștințelor despre lume sau o parte din aceasta. Crearea de ontologii de domeniu este, de asemenea, fundamentală pentru definirea și utilizarea unui cadru arhitectural corporativ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.