Home » Articole » RO » Regional » Romania » Document pentru o posibilă retrocedare: Hrisov de la Radu cel Frumos (1469)

Document pentru o posibilă retrocedare: Hrisov de la Radu cel Frumos (1469)

postat în: Istorie, Romania 0

Hrisov d la Radu cel Frumos (1469)Între documentele încredinţate Arhivelor Olteniei spre cercetare, prin binevoinţa săteanului D-l Vasile V. Tarmigan, din Negoeşti – Mehedinţi, căruia îi aducem pe această cale mulţumirile noastre, se află şi unul din 28 iunie 1469 (6977), de la Radu-Vodă cel Frumos (1462-1474), fratele şi urmaşul lui Vlad Tepeş.

Din cuprinsul lui reiese că încă de pe atunci Bucureştii erau una din reşedinţele Domnitorului muntenesc.

Dăm aici o reproducere în facsimil, urmată de textul slavon şi traducerea în româneşte a documentului.

Bucurecti. -1469 [6977] iunie 28. Domnul întăreşte lui Dragul cu fraţii săi şi cumnatului Fătul şi lui Boica cu fraţii săi mai multe selişte de ocină.

Traducere:

Cu mila lui Dumnezeu io Radul, Voievod şi Domn a toată ţara Ungrovlahiei, fiul marelui Vlad Voievod. Dă Domnia mea această poruncă a Domniei mele slugilor Domniei mele: lui Dragul cu fraţii săi Bogdan şi Stepan li Radul şi Dobrotă şi Stan şi Ivan şi Masan cu feciorii lui şi cumnatul lui Fătul, şi Boicu cu fraţii Radei şi Dragotă şi Radu şi Şerbu cu feciorii săi, Stan şi Stănilă, şi Canda, ca să le fie seliştea Murtăşeştilor toată, şi seliştea Meianţii şi Bărboşii de la Jilţii şi seliştea Beciu şi seliştea Rad[eşel]ul. Drept aceea să le fie de ocină şi ohabnică. Şi de nimeni neclintită, după zisa Domniei mele.

Scrisă în cetatea Bucureşti, iunie 28 în anul 6977.

Io Radul Voievod (L. P.) din mila lui Dumnezeu Domn.

Pergament (21X14 cm ) Peceta mică, rotundă, de ceară roşie, s’a pierdut.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.