Home » Articole » RO » Știință » Încălzirea globală » Importanța temperaturii celor trei poli ai Pământului pentru încălzirea globală

Importanța temperaturii celor trei poli ai Pământului pentru încălzirea globală

Himalaya
(Platoul Tibetan – Himalaya)

Proiecția viitoare a temperaturilor extreme în „cei trei poli ai Pământului” (Arctica, Antarctica și Al treilea pol – podișul tibetan [TP]) este importantă pentru evaluarea riscurilor și elaborarea politicilor, datorită sensibilității ridicate la schimbările climatice din aceste regiuni. Menținerea unui obiectiv de încălzire mai scăzut este esențială pentru reducerea riscului de evenimente extreme în cei trei poli ai Pământului.

Eforturile de a înțelege și proiecta schimbările climatice pe cei trei poli ai Pământului (Arctica, Antarctica și Al treilea pol – podișul tibetan [TP]) în scenariile de încălzire globală sunt esențiale pentru evaluarea riscurilor și elaborarea politicilor care vizează abordarea schimbărilor climatice viitoare.

Arctica (la nord de 60°N), Antarctica (la sud de 60°S) și așa-numitul „Al treilea pol”, Podișul Tibetan (TP; 25°-45°N, 65°-105°E; altitudine; > 2.000 m), denumiți împreună „cei trei poli ai Pământului”, sunt foarte sensibili la încălzirea globală (Gao și colab., 2019; X. Li și colab., 2020; Rintoul și colab., 2018; Sui și colab., 2017). Schimbările climatice din aceste regiuni pot declanșa o serie de răspunsuri climatice care pot duce la consecințe globale (Fang et al., 2021; X. Li et al., 2020; You et al., 2021). De exemplu, scăderea gheții marine sub încălzirea globală în Arctica și Antarctica va cauza probabil o creștere a nivelului mării în secolele următoare, afectând astfel planurile sau măsurile corespunzătoare de adaptare și de atenuare a acestor schimbări (Rintoul et al., 2018). ). De asemenea, încălzirea în regiunea TP poate afecta resursele de apă din zonele din aval (Pithan, 2010; You et al., 2016). Întrucât provocările enorme sunt inevitabile în regiunile polare în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, alături de creșterea activităților umane, eforturile de a înțelege și proiecta schimbările climatice peste cei trei poli ai Pământului în scenariile de încălzire globală sunt cruciale pentru evaluarea riscurilor și elaborarea politicilor care vizează să facă față schimbărilor climatice viitoare (Ford et al., 2015; IPCC, 2014; Siegert, 2016).

În ultimele decenii, asupra celor trei poli ai Pământului au avut loc schimbări fără precedent (Mountain Research Initiative EDW Working Group, 2015; Sui et al., 2017; Ding et al., 2018; Wei et al., 2019). De exemplu, temperatura aerului de suprafață din Arctica se încălzește fără echivoc cu o rată de aproximativ două ori mai mare decât media globală (Cohen et al., 2014; Screen & Simmonds, 2010), care este un fenomen cunoscut sub numele de „amplificare arctică”. Sub influența amplificării arctice, ghețarii Groenlandei se retrag rapid (Mouginot și colab., 2019) și există o accelerare a nivelului de perturbare atât în ​​ecosistemele marine, cât și în cele terestre (You et al., 2021). Între timp, în ultimii ani a fost observată o pierdere accelerată a platformelor de gheață din Antarctica (Fauria și colab., 2010; Kinnard et al., 2011; Parkinson și Comiso, 2013), împreună cu o tendință de ecologizare în regiune (Amesbury et al., 2017), iar TP a suferit o topire criosferică rapidă și o intensificare a ciclului apei (Yao et al., 2018). Pe lângă schimbarea temperaturii medii, cei trei poli ai Pământului au fost martorii unui număr tot mai mare de extreme climatice record (de exemplu, temperatura extrem de ridicată fără precedent din Arctica în iulie 2021), ceea ce este evident important deoarece mediul natural și economiile. sunt mai vulnerabile la evenimentele de temperatură extremă decât schimbarea medie a temperaturii (Yu et al., 2017). În plus, o înțelegere aprofundată a temperaturilor extreme și a evoluției acestora în cei trei poli ai Pământului este, de asemenea, foarte relevantă pentru viețile umane. Cu toate acestea, înțelegerea noastră cu privire la viitoarea schimbare probabilă a extremelor climatice în cei trei poli ai Pământului rămâne slabă (Sui et al., 2017).

Acordul de la Paris din 2015, aprobat de un total de 175 de părți, inclusiv 174 de țări și Uniunea Europeană în conformitate cu Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC), a stabilit un obiectiv de a menține creșterea medie a temperaturii la nivel global la „cu mult sub 2 °C” și depune eforturi pentru a limita încălzirea la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale (UNFCCC, 2015). În acest sens, până în prezent au existat deja multe studii care s-au concentrat pe schimbările climatice în lumi mai calde cu 1,5 °C și 2 °C peste nivelul preindustrial în diferite regiuni ale lumii (Dosio & Fischer, 2018; King și colab., 2017; Nangombe și colab., 2018; Peng și colab., 2019; Sun și colab., 2019). You. și colab. (2020), de exemplu, au examinat modificările extreme ale temperaturii suprafeței în raport cu TP derivată din media ansamblului multimodel (MME) a ​​modelelor care au participat la Faza 5 a Proiectului de intercomparație cu modele cuplate, sub încălzirea globală de 1,5°C , 2°C și 3°C peste nivelul preindustrial. Rezultatele au indicat că magnitudinele de încălzire ale indicilor de temperatură extremă din regiunea TP sunt mai mari decât cele pentru întreaga China, emisfera nordică și media globală. Cu toate acestea, schimbările de temperatură extreme din Arctica și Antarctica sub diferite niveluri de încălzire globală au fost relativ mai puțin bine studiate în comparație cu cele din alte părți ale lumii (Saural et al., 2020). Având în vedere ipoteza că o diferență de 0,5 °C în temperatura medie globală (de la 1,5 °C la 2,0 °C) poate duce la un Pol Nord fără gheață (Jahn, 2018), modificările indicilor de temperatură extremă pe cei trei poli ai Pământului cu încălzirea globală sub 1,5°C și 2°C peste nivelul preindustrial în modelele CMIP6 (Faza 6 a Proiectului de intercomparație cu modele cuplate) merită, de asemenea, investigație.

Deși schimbările viitoare ale evenimentelor extreme pentru unul dintre cei trei poli au fost discutate anterior (de exemplu, Saha și colab., 2006; Saurral și colab., 2020; You et al., 2020), după cunoștințele noastre, nu a fost o analiză comparativă a viitoarei proiecții a indicilor de temperatură extremă pentru cei trei poli ai Pământului. De asemenea, rămâne o problemă încă nestudiată să folosești datele CMIP6 cu corecție de părtinire pentru a proiecta schimbările viitoare ale temperaturilor extreme în cei trei poli ai Pământului. Deoarece limitarea încălzirii globale la 1,5 °C s-ar putea traduce în beneficii substanțiale (de exemplu, conservarea mediului ecologic) pe cei trei poli ai Pământului, este de o importanță considerabilă în evaluarea riscului de la temperaturi extreme sub 0,5 °C mai puțin încălzirea globală în Cei trei poli ai Pământului.

Referințe

 • Amesbury, M. J., Roland, T. P, Royles, J., Hodgson, D. A., Convey, P, Griffiths, H., & Charman, D. J. (2017). Widespread biological response to rapid warming on the Antarctic Peninsula. Current Biology, 27, 1616-1622. https://doi.org/10.10167j.cub.2017.04.034 
 • Cohen, J., Screen, J. A., Furtado, J. C., Barlow, M., Whittleston, D., Coumou, D., et al. (2014). Recent Arctic amplification and extreme mid-latitude weather. Nature Geoscience, 7, 627-637. https://doi.org/10.1038/ngeo2234 
 • Ding, Z. Y., Wang, Y. Y., & Lu, R. J. (2018). An analysis of changes in temperature extremes in the Three River Headwaters region of the Tibetan Plateau during 1961-2016. Atmospheric Research, 209, 103-114. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2018.04.003 
 • Dosio, A., & Fischer, E. M. (2018). Will half a degree make a difference? Robust projections of indices of mean and extreme climate in Europe under 1.5°C, 2°C, and 3°C global warming. Geophysical Research Letters, 45, 935-944. https://doi.org/10.1002/2017GL076222 
 • Fang, K., Zhang, P, Chen, J., & Chen, D. (2021). Co-varying temperatures at 200 hPa over the Earth’s three poles. Science China Earth Sciences, 64, 340-350. https://doi.org/10.1007/s11430-020-9680-y
 • Fauria, M. M., Grinsted, A., Helama, S., Moore, J., Timonen, M., Martma, T., et al. (2010). Unprecedented low twentieth century winter sea ice extent in the western Nordic Seas since AD 1200. Climate Dynamics, 34, 781-795. https://doi.org/10.1007/s00382-009-0610-z 
 • Gao, K., Duan, A., Chen, D., & Wu, G. (2019). Surface energy budget diagnosis reveals possible mechanism for the different warming rate among Earth’s three poles in recent decades. Science Bulletin, 64, 1140-1143. https://doi.org/10.1016/j.scib.2019.06.023 
 • IPCC. (2014). Climate change 2014: Impacts, adaptation, and vulnerability. Part B: Regional aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.
 • Jahn, A. (2018). Reduced probability of ice-free summers for 1.5°C compared to 2°C warming. Nature Climate Change, 8, 409-413. https://doi. org/10.1038/s41558-018-0127-8
 • King, A. D., Karoly, D. J., & Henley, B. J. (2017). Australian climate extremes at 1.5°C and 2°C of global warming. Nature Climate Change, 7, 412. https://doi.org/10.1038/nclimate3296
 • Kinnard, C., Zdanowicz, C. M., Fisher, D. A., Isaksson, E., de Vernal, A., & Thompson, L. G. (2011). Reconstructed changes in Arctic sea ice over the past 1,450 years. Nature methods, 479, 509-512. https://doi.org/10.1038/nature10581 
 • Li, X., Che, T., Li, X. W., Wang, L., Duan, A. M., Shangguan, D. H., et al. (2020). CASEarth Poles: Big data for the Three Poles. Bulletin of the American Meteorological Society, 101, E1475-E1491. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-19-0280.!
 • Mouginot, J., Rignot, E., Bj0rk, A. A., van den Broeke, M., Millan, R., Morlighem, M., et al. (2019). Forty-six years of Greenland Ice Sheet mass balance from 1972 to 2018. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116, 9239-9244. https://doi.org/10.1073/pnas.1904242116 
 • Mountain Research Initiative EDW Working Group. (2015). Elevation-dependent warming in mountain regions of the world. Nature Climate Change, 5, 424. https://doi.org/10.1038/nclimate2563
 • Nangombe, S., Zhou, T., Zhang, W., Wu, B., Hu, S., Zou, L., & Li, D. (2018). Record-breaking climate extremes in Africa under stabilized 1.5°C and 2°C global warming scenarios. Nature Climate Change, 8, 375-380. https://doi.org/10.1038/s41558-018-0145-6 
 • Parkinson, C. L., & Comiso, J. C. (2013). On the 2012 record low Arctic sea ice cover: Combined impact of preconditioning and an August storm. Geophysical Research Letters, 40, 1356-1361. https://doi.org/10.1002/grl.50349
 • Peng, D., Zhou, T., Zhang, L., Zhang, W., & Chen, X. (2019). Observationally constrained projection of the reduced intensification of extreme climate events in Central Asia from 0.5°C less global warming. Climate Dynamics, 53, 543-560. https://doi.org/10.1007/s00382-019-05014-6 
 • Pithan, F. (2010). Asian water towers: More on monsoons. Science, 330, 584-585. https://doi.org/10.1126/science.330.6004.584-b 
 • Rintoul, S. R., Chown, S. L., DeConto, R. M., England, M. H., Fricker, H. A., Masson-Delmotte, V., et al. (2018). Choosing the future of Antarctica. Nature methods, 558, 233-241. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0173-4 
 • Saha, S. K., Rinke, A., & Dethloff, K. (2006). Future winter extreme temperature and precipitation events in the Arctic. Geophysical Research Letters, 33, 15818. https://doi.org/10.1029/2006gl026451
 • Saurral, R. I., Raggio, G. A., & Gulizia, C. N. (2020). How could a difference of 0.5°C in global warming modify the mean and extreme climate conditions around Antarctica? International Journal of Climatology, 40, 6067-6079. https://doi.org/10.1002/joc.6566 
 • Screen, J. A., & Simmonds, I. (2010). The central role of diminishing sea ice in recent Arctic temperature amplification. Nature methods, 464, 1334-1337. https://doi.org/10.1038/nature09051
 • Siegert, M. (2016). Glaciology: Vulnerable Antarctic ice shelves. Nature Climate Change, 7, 11-12. https://doi.org/10.1038/nclimate3189
 • Sui, C., Zhang, Z., Yu, L., Li, Y., & Song, M. (2017). Investigation of Arctic air temperature extremes at north of 60°N in winter. Acta Oceano-logica Sinica, 36, 51-60. https://doi.org/10.1007/s13131-017-1137-5
 • Sun, C., Jiang, Z., Li, W., Hou, Q., & Li, L. (2019). Changes in extreme temperature over China when global warming stabilized at 1.5°C and 2.0°C. Scientific Reports, 9, 14982. https://doi.org/10.1038/s41598-019-50036-z 
 • United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC). (2015). Adoption of the Paris Agreement. Report No. FCCC/CP/2015/L.9/ Rev.1. Retrieved from http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdfreport.
 • Wei, T., Yan, Q., & Ding, M. (2019). Distribution and temporal trends of temperature extremes over Antarctica. Environmental Research Letters, 14, 084040. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab33c1
 • Yao, T. D., Xue, Y., Chen, D., Chen, F., Thompson, L., Cui, P., et al. (2018). Recent Third Pole’s rapid warming accompanies cryospheric melt and water cycle intensification and interactions between monsoon and environment: Multi-disciplinary approach with observation, modeling and analysis. Bulletin of the American Meteorological Society, 100, 423-444. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-17-0057.1 
 • You, Q., Min, J., & Kang, S. (2016). Rapid warming in the Tibetan Plateau from observations and CMIP5 models in recent decades. International Journal of Climatology, 36, 2660-2670. https://doi.org/10.1002/joc.4520 
 • You, Q., Wu, F., Shen, L., Pepin, N., Jiang, Z., & Kang, S. (2020). Tibetan Plateau amplification of climate extremes under global warming of 1.5°C, 2°C, and 3°C. Global and Planetary Change, 192, 103261. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2020.103261 

Sursa: Tang, B., Hu, W., Duan, A., Gao, K., & Peng, Y. (2022). Reduced risks of temperature extremes from 0.5°C less global warming in the Earth’s three poles. Earth’s Future, 10, e2021EF002525. https://doi.org/10.1029/2021EF002525, licența CC BY-NC 4.0. Traducere și adaptare Nicolae Sfetcu

Schimbări climatice - Încălzirea globală
Schimbări climatice – Încălzirea globală

Există în prezent o mare varietate de dispute privind încălzirea globală, atât în discursurile politice și sociale cât și în media populară și ​​literatura științifică, cu privire la natura, cauzele și consecințele încălzirii globale. Principala controversă o reprezintă cauzele creșterii … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 2.923.90 Selectează opțiunile
Căldura - Termodinamica fenomenologică
Căldura – Termodinamica fenomenologică

Despre căldură, temperatură, și modalități de măsurare, și aplicații practice în inginerie. Un punct de vedere contemporan privind energia, termodinamica și legile ei, cu detalierea celor mai importante principii care o guvernează. Un capitol special este dedicat schimbărilor climatice și … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 3.90 Selectează opțiunile
Fizica fenomenologică - Compendiu - Volumul 2
Fizica fenomenologică – Compendiu – Volumul 2

Un compendiu care se dorește a fi exhaustiv pentru domeniul fizicii, cu accent pe explicarea fenomenelor și aplicațiilor practice. O carte pentru studiul personal, concisă și ușor de citit, care clarifică aceste teorii ale fizicii, cel mai important domeniu al … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 9.7633.76 Selectează opțiunile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.