Home » Articole » RO » Știință » Fizica » Forţe fundamentale » Gravitația » Mareea atmosferei Pământului

Mareea atmosferei Pământului

postat în: Gravitația 0
Temperatura mareelor și perturbațiile vântului la 100 km altitudine
Sursa https://en.wikipedia.org/wiki/File:Timed100kmsabertidisep2005.gif 

(Temperatura mareelor și perturbațiile vântului la 100 km altitudine pentru septembrie 2005, în funcție de timpul universal. Animația se bazează pe observațiile instrumentelor SABER și TIDI de la bordul satelitului TIMED, care arată suprapunerea celor mai importante componente mareice diurne și semidiurne (migrare + nonmigrare).)

Mareele atmosferice sunt oscilații periodice la scară globală ale atmosferei. În multe privințe, acestea sunt analoge cu mareele oceanelor. Mareele atmosferice pot fi determinate de:

  • Ciclul obișnuit zi-noapte în încălzirea atmosferei de către Soare (insolare)
  • Atracția câmpului gravitațional al Lunii
  • Interacțiuni neliniare între maree și undele Rossby planetare.
  • Eliberarea căldurii latente la scară mare datorită convecției profunde în tropice.
Caracteristici generale

Cele mai mari amplitudini ale mareelor atmosferice sunt generate în cea mai mare parte în troposferă și stratosferă atunci când atmosfera este încălzită periodic, deoarece vaporii de apă și ozonul absorg radiația solară în timpul zilei. Aceste maree se propagă departe de regiunile sursă și se înalță în mezosferă și în termosferă. Mareele atmosferice pot fi măsurate ca fluctuații regulate ale vântului, temperaturii, densității și presiunii. Deși mareele atmosferice partajează multe în comun cu mareele oceanice, ele au două caracteristici distinctive cheie:

  1. Mareele atmosferice sunt în primul rând create de încălzirea atmosferei de către Soare, în timp ce mareele oceanice sunt create de atracția gravitațională a Lunii și într-o măsură mai mică de gravitația Soarelui. Acest lucru înseamnă că majoritatea fluxurilor atmosferice au perioade de oscilație legate de durata de 24 de ore a zilei solare, în timp ce mareele oceanice au perioade de oscilație legate atât de ziua solară, cât și de cea mai lungă zi lunară (timpul dintre tranzițiile lunare succesive) aproximativ 24 ore 51 minute.
  2. Mareele atmosferice se propaga într-o atmosferă unde densitatea variază în mod semnificativ cu înălțimea. O consecință a acestui fapt este că amplitudinile lor cresc în mod natural exponențial, pe măsură ce mareele se ridică progresiv în regiunile mai rarefiate din atmosferă. Dimpotrivă, densitatea oceanelor variază foarte puțin în funcție de adâncime, astfel încât mareele oceanice nu variază neapărat în amplitudine cu adâncimea.

La nivelul solului, mareele atmosferice pot fi detectate ca oscilații regulate dar mici în presiunea de suprafață cu perioade de 24 și 12 ore. Cu toate acestea, la înălțimi mai mari, amplitudinile mareelor ​​pot deveni foarte mari. În mezosferă (înălțimi de ~ 50-100 km), valurile atmosferice pot atinge amplitudini de peste 50 m/s și reprezintă adesea cea mai importantă parte a mișcării atmosferei.

Motivul pentru această creștere dramatică a amplitudinii de la fluctuațiile mici din apropierea solului la oscilațiile care domină mișcarea mezosferei constă în faptul că densitatea atmosferei scade cu creșterea înălțimii. Pe măsură ce mareele sau undele se propagă în sus, se deplasează în regiuni cu densitate din ce în ce mai mică. Dacă mareea sau unda nu se disipă, atunci densitatea energiei sale cinetice trebuie să fie conservată. Deoarece densitatea este în scădere, amplitudinea mareei sau undei crește corespunzător, astfel încât energia este conservată.

În urma acestei creșteri cu înălțimea atmosferei, mareele ay amplitudini mult mai mari în atmosfera de mijloc și superioară față de nivelul solului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.