Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Cunoaşterea » Metode de cercetare

Metode de cercetare

postat în: Cunoaşterea 0

New York Public Library (Sala de cercetare de la New York Public Library, un exemplu de cercetare secundară în curs de desfășurare, https://en.wikipedia.org/wiki/File:NYC_Public_Library_Research_Room_Jan_2006-1-_3.jpg)

Scopul procesului de cercetare este de a produce noi cunoștințe sau să aprofundeze înțelegerea unui subiect sau a unei probleme. Acest proces ia trei forme principale (deși limitele dintre ele pot fi destul de neclare):

  • Cercetare exploratorie, care ajută la identificarea și definirea unei probleme sau a unei întrebări.
  • Cercetare constructiva, care testează teoriile și propune soluții la o problemă sau întrebare.
  • Cercetare empirică, care testează fezabilitatea unei soluții folosind dovezi empirice.

Există două tipuri majore de proiectare a cercetării empirice: cercetarea calitativă și cercetarea cantitativă. Cercetătorii aleg metode calitative sau cantitative în funcție de natura temei de cercetare pe care doresc să o investigheze și întrebările de cercetare la care trebuie să răspundă:

Cercetarea calitativa

  • Înțelegerea comportamentului uman și a motivelor care guvernează un astfel de comportament. Se pune o întrebare generală și se colectează date sub formă de cuvinte, imagini, video, etc, care sunt analizate și se caută temele. Acest tip de cercetare are drept scop investigarea unei întrebări, fără a încerca să se cuantifice variabile de măsură sau să se stabilească potențiale relații între variabile. Aceasta este privită ca fiind mai restrictivă în ipotezele de testare, deoarece poate fi costisitoare și consumatoare de timp, și de obicei este limitată la un singur set de subiecte de cercetare. Cercetarea calitativă este adesea utilizată ca metodă de cercetare exploratorie ca bază pentru ipoteze ulterioare de cercetare cantitativă. Cercetarea calitativă este legată de orientarea filosofică și teoretică a construcționismului social.

Cercetarea cantitativă

  • O investigație empirică sistematică a proprietăților cantitative și a fenomenelor și relațiile lor. Se pune o întrebare concretă și se colectează date numerice pentru a se analiza folosind metode statistice. Proiectele de cercetare cantitativă sunt experimentale, corelaționale și de sondare (sau descriptive). Statisticile derivate din cercetarea cantitativă pot fi utilizate pentru a stabili existența unor relații asociative sau cauzale între variabile. Cercetarea cantitativă este legată de orientarea filosofică și teoretică a pozitivismului.

Metodele cantitative de colectare a datelor se bazează pe eșantioane aleatorii și instrumente de colectare a datelor structurate care se potrivesc cu diverse experiențe în categorii de răspuns predeterminate. Aceste metode produc rezultate care sunt ușor de rezumat, comparat, și generalizat. Cercetarea cantitativă se referă la testarea ipotezelor derivate din teorie și/sau posibilitatea de estimare a mărimii unui fenomen de interes. În funcție de problema de cercetare, participanților li se pot aloca aleatoriu diferite tratamente (aceasta este singura modalitate prin care un studiu cantitativ poate fi considerat un adevărat experiment). În cazul în care acest lucru nu este fezabil, cercetătorul poate colecta date cu privire la participant și caracteristicile situaționale, în vederea controlului statistic pentru influența lor asupra variabilelor dependente, sau de ieșire. În cazul în care intenția este de a generaliza pornind de la participanții la cercetare la o populație mai mare, cercetătorul va folosi eșantionare de probabilitate pentru a selecta participanții.

În oricare dintre cercetările calitativă sau cantitativă, cercetătorul poate colecta date primare sau secundare. Datele primare sunt datele colectate în mod specific pentru cercetare, cum ar fi interviuri sau chestionare. Datele secundare sunt date care există deja, cum ar fi datele de recensământ, care pot fi reutilizate pentru cercetare. Este o bună practică de cercetare etică să se utilizeze date secundare ori de câte ori este posibil.

Cercetarea prin metode mixte, și anume cercetarea care include elemente calitative și cantitative, folosește atât date primare cât și secundare, devenind tot mai frecvent utilizată.

Datele în cantități uriașe (”big data”) au avut un impact mare asupra metodelor de cercetare, astfel încât acum cercetătorii nu mai depun un efort mare pentru colectarea datelor, și analiza cantităților mari de date disponibile este mai ușor de realizat.

Cercetarea nonempirică se referă la o abordare care se bazează pe teorie, spre deosebire de utilizarea observării și experimentării pentru a obține rezultatul dorit. Ca atare, cercetarea nonempirică încearcă să găsească soluții la probleme folosind cunoștințele existente ca sursa sa. Dar acest lucru nu înseamnă că ideile noi și inovațiile nu pot fi găsite în cadrul cunoașterii existente. Cercetarea nonempirică nu este o alternativă absolută la cercetarea empirică, deoarece acestea pot fi utilizate împreună pentru a consolida o abordare a cercetării. Niciuna nu este mai puțin eficace decât cealaltă, deoarece acestea au rolul lor special în viață și în știință. Un exemplu simplu al unei sarcini nonempirice ar putea prototipul unui nou medicament folosind o aplicație diferențiată a cunoștințelor existente; în mod similar, s-ar putea dezvolta un proces de afaceri sub forma unei diagrame de flux și texte în care toate ingredientele sunt cunoștințe existente. Cercetare empirică pe de altă parte, își propune să creeze noi cunoștințe prin observații și experimente în care s-a stabilit că actualele cunoștințele pot fi atacate, sau suplimentate.

Controverse privind metoda de cercetare

Au existat multe controverse cu privire la metodele de cercetare derivate dintr-o promisiune a pozitivismului filosofic de a distinge știința de alte practici (în special religie). Această promisiune a condus la hegemonia metodologică și la războaie ale metodologiilor unde diverși cercetători, de multe ori venind din paradigme opuse, au încercat să-și impună propria metodologie pe întregul domeniu sau chiar asupra practicii științei, în general, ca fiind singura legitimă.

Anti-metodologia

În conformitate cu acest punct de vedere, metodologia științifică generală nu există și încercarea oamenilor de știință de a o impune este contraproductiv. Fiecare cercetare spcifică cu investigările sale specifice în curs de dezvoltare necesită și ar trebui să producă propriul mod (metodă) de cercetare. Similar cu practica în artă, noțiunea de metodologie trebuie să fie înlocuită cu noțiunea de măiestrie în cercetare.

Imperialismul academic metodologic

Epistemologiile diferitelor științe naționale și comunități culturale pot fi diferite și, prin urmare, pot produce diferite metode de cercetare. De exemplu, cercetarea psihologică în Rusia tinde să fie înrădăcinată în filozofie în timp ce în SUA și Marea Britanie în empirism. Țările bogate (și comunitățile culturale dominante în cadrul acestora) și științele lor naționale pot domina discursul științific prin finanțare și publicații. Această hegemonie academică se poate traduce în impuneri ale unor anumite metodologii de cercetare prin procesul de control al publicațiilor academice internaționale, selecție de prezentare a conferințelor, echipele de recenzii instituționale si finanțare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *