Home » Articole » RO » Regional » Europa » Uniunea Europeana » Organisme consultative la nivelul UE utile pentru organizațiile neguvernamentale

Organisme consultative la nivelul UE utile pentru organizațiile neguvernamentale

Comitetul Economic și Social (CES), un canal de reprezentare a „societății civile organizate”

(http://eesc.europa.eu/)

EESC_logo.svgComitetul Economic și Social ia parte la procesul decizional din cadrul UE în calitatea sa de organ consultativ, oferind puncte de vedere fără caracter obligatoriu. Cu toate acestea, Comitetul trebuie consultat în privința problemelor legate de politica economică și socială, precum libera circulație a forței de muncă, mediu, formarea vocațională, cercetare, dar este posibil să realizeze rapoarte la inițiativa proprie. CES este alcătuit din „reprezentanți ale diferitelor elemente sociale și economice ale unei societăți civile organizate”. Cei 317 de membri care intră în componența sa sunt împărțiți în 3 grupe: Angajatori, Angajați și Diferite interese. Toți membrii CES sunt numiți de către guvernele naționale și nu de către societatea civilă.

Revendicându-și rolul de factor de legătură între instituțiile comunitare și socitatea civilă, CES a instituit în 2004 un Grup de Legătură între CES și reprezentanții principalelor sectoare ale societății civile din spațiul UE. Fiind alcătuit din reprezentanții CES și din 14 membri ai societății civile, acest grup organizează în mod regulat audieri și seminarii, încercând să ofere expertiză în problemele legate de democrație participativă și în acele situații cu implicații trans-sectoriale, precum dispozițiile financiare, strategia Lisabona și finanțare. Rolul CES ca punte de legătură între societatea civilă și instituții este pus în momentul de față în discuție. Astfel, un număr de ONG-uri a decis să nu se implice în Grupul de Legătură în forma sa actuală. Printre acestea se numărăorganizații pentru drepturile omului, agregate în Rețeaua pentru Drepturile Omului și Democrație, și organizații de mediu care fac parte din Green 10.

Grupul de legătură CES în viziunea Platformei Europene a Societății Civile pentru Educație Permanentă

Jean-Marc Roirant, președintele Platformei, consideră că Grupul de Legătură, în calitatea sa de instrument consultativ, are o importanță politică și simbolică, reprezentând o „ușă”în plus pentru ONG-uri prin care să își poată face vocea auzită și o treaptă parcursă în direcția unei societăți civile mai bine reprezentate. Organizațiile societății civile membre ale Grupului de Legătură se așteaptă ca în urma participării în acest forum să dobândească o recunoaștere mai amplă a expertizei lor de către instituțiile UE și de către CES. Pe de alt parte, Grupul de Legătură se dovedește a fi mediul propice promovării caracterului transparent și responsabil al instituțiilor europene. Grupul de Legătură funcționează, de altfel, și ca un instrument de colaborare între organizațiile societății civile, contactul regulat dintre acestea facilitând un proces reciproc și constructiv de îmbogățire. Drept urmare, Grupul de Legătură reprezint o oportunitate pentru dialogul cu instituțiile comunitare și cu CES, dar nu numai, întrucât dialogul inițiat la nivelul sectorului societății civile rămâne o prioritate.

Comitetul Regiunilor și reprezentarea autorităților locale și regionale la nivelul UE

Comitetul Regiunilor (CoR) este consultat pe probleme precum educație, cultură, sănătate, fondul de dezvoltare regională, implementarea rețelelor trans-europene, acorduri-cadru pentru Fondurile Structurale și transport, mediu, politici sociale și ocuparea forței de muncă. În ciuda eforturilor de a promova principiile subsidiarității și al proximității, influența CoR în procesul decizional la nivelul UE este încă  una discretă (http://www.cor.europa.eu/en/index.htm).

Sursa: Proiect finanţat de către Fundaţia MOTT Charles Stewart şi Comisia Europeană (Direcţia Generală pentru Educaţie şi Cultură, planul de bugetare pentru încurajarea societăţii civile).

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *