Home » Articole » Articole » Calculatoare » Organizarea datelor în calculator

Organizarea datelor în calculator

postat în: Calculatoare 0

Organizarea datelor în calculator

Fişiere şi Documente

Toate informaţiile sunt păstrate (sau “salvate”) în calculator sub forma de fişiere. Fişierele pot conţine diverse tipuri de date: text, imagini, sunete, video etc. În funcţie de tipul de date pe care le conţin, fişierele pot fi şi ele de mai multe feluri: documente (text, eventual completat cu tabele, grafice, imagini, etc.), imagini, fişiere audio, filme etc.

Pentru o mai buna organizare a fişierelor pe disc, acestea sunt structurate în mod asemănător unei arhive tradiţionale, în dosare – numite “folder” (eng. folder) sau “director” (eng. directory).

Foldere (directoare)

Orice fişier este păstrat într-un folder sau director. Majoritatea discurilor au numeroase foldere, toate acestea putând conţine fişiere.

Un folder poate conţine (pe lângă fişiere) şi alte foldere (acestea sunt adesea denumite sub-foldere, iar folder-ul în care sunt păstrate – folder părinte), iar acestea pot conţine la rândul lor alte sub-foldere, ajungându-se la multe nivele. Folder-ul principal, aflat în vârful acestei piramide, se numeşte “rădăcina” (eng. root folder).

Utilizatorii pot crea, muta sau şterge foldere în funcţie de nevoi. Majoritatea documentelor create în Windows sunt păstrate în folder-ul “My Documents”, respectiv în sub-foldere ale acestuia. Buna organizare a fişierelor şi structurare a foldere-lor este foarte importantă pentru cei care lucrează cu multe documente.

Toate aceste fişiere şi foldere sunt păstrate pe dispozitive de stocare (în majoritatea cazurilor “disc”-uri): în general, utilizatorul păstrează fişierele pe “hard-disk-ul” calculatorului, însă acestea pot fi stocate şi pe “dischete”, CD, DVD etc.

1.4.3. Dispozitive de stocare

O importanţă deosebită în alegerea dispozitivelor de stocare o are capacitatea acestora (cantitatea de informaţie pe care o pot păstra).

Cantitatea de informaţie se măsoară în „byte” (plural „bytes”)7 – acesta corespunde în linii mari unui caracter de text (o literă, un număr, un semn de punctuaţie etc.). Multiplii byte-ului sunt descrişi în tabelul de mai jos:

Denumire Prescurtare Dimensiune aproximativă* (bytes)
Kilobyte KB 1.000
Megabyte MB 1.000.000
Gigabyte GB 1.000.000.000

* Notă: Dimensiunile sunt aproximative întrucât computerele lucrează cu puteri ale lui 2, astfel ca un kilobyte reprezintă de fapt 1,024 bytes, iar un megabyte reprezintă 1024 x 1024 bytes8 etc.

Cele mai comune dispozitive de stocare:

  • Discheta (Floppy disk) – foarte des utilizată pentru păstrarea şi transferarea unor cantităţi mici de date.
  • CD (compact disc) – a început sa înlocuiască discheta datorită capacitaţii de stocare superioare (vezi tabel). În prezent, cea mai mare parte a software-ului este distribuită pe CD.
  • DVD (Digital Video Device) – similar cu CD-ul, însă cu o capacitate de stocare mai mare.
  • Hard-disk – acesta este principalul dispozitiv de stocare pentru calculatoarele moderne. Hard-disk-urile au o capacitate de stocare superioară dispozitivelor mai sus menţionate, însă majoritatea sunt fixate în interiorul computerului, nepermiţând transportarea datelor9.
  • Memorii flash10
Tip dispozitiv de stocare Cantitate de informaţie stocata Corespondent aproximativ
Discheta 1.44 MB 720 pagini A4
CD 650 MB O mică bibliotecă
DVD 4.5 GB Un film de lung metraj
Hard-disk 100GB Peste 20 filme

Pe lângă dispozitivele mai sus menţionate există numeroase altele, noi standarde fiind create continuu.

6 Termenii “folder” şi „director” sunt echivalenţi – pe parcursul acestui manual vom folosi termenul de folder (acest termen este folosit mai ales pentru sistemul de operare Windows, spre deosebire de „director” – folosit mai ales în sisteme de operare mai vechi, precum DOS)
7 Un byte este la rândul său format din 8 biţi. Bit-ul este unitatea de bază în măsurarea cantităţii de informaţie, însă, datorită cantităţilor mari cu care se vehiculează de obicei, acesta este rar folosit.
8 1 byte = 8 biţi = 23 biţi.
9 Există şi hard-disk-uri portabile, însă acestea sunt lente şi au dimensiuni mari, fiind rar utilizate.
10 În prezent acestea pot avea capacităţi de stocare cuprinse între 8Mb şi 1 GB, putând pot fi scrise şi citite mai rapid decât alte medii de stocare, însă pentru sistemele de operare mai vechi pot apărea probleme de accesare.

(Sursa: MCTI)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *