Home » Articole » Articole » Societate » Politica » Partidul Comunist Român: Manifestări ale duşmanului de clasă în timpul campaniei electorale

Partidul Comunist Român: Manifestări ale duşmanului de clasă în timpul campaniei electorale

postat în: Politica 0

28 noiembrie 1950, Bucureşti. Notă informativă privind manifestări ale „duşmanului de clasă” în timpul campaniei electorale.

Cu cât se aproprie ziua alegerilor, duşmanul de clasă îşi intensifică activitatea tot mai mult, folosind pentru acest scop diferite metode:

1. – Prin lansarea de zvonuri duşmănoase reacţiunea caută să intimideze pe cetăţeni, să creeze confuzii, neîncredere faţă de partid şi guvern, iar prin zvonuri în legătură cu războiul caută să abată atenţia alegătorilor de la alegeri. Iată câteva exemple:

a. Stan Nicolae de la Canal a lansat zvonul că în ziua alegerilor vor veni americanii cu jandarmii internaţionali şi guvernul va cădea;

b. Chiaburii din regiunea Dolj, au lansat zvonul că coreenii au fost învinşi;

c. În comuna Dejoinisip din Vâlcea s-a lansat zvonul că guvernul a căzut. A doua zi dimineaţă, ţăranii din comună s-au adunat în faţa Comitetului Provizoriu să-şi primească pământurile înapoi din gospodăria colectivă.

d. În regiunea Suceava, comuna Hânţeşti, s-a lansat zvonul că deputaţii vor fi salariaţi şi că dările se vor mări;

e. În regiunea Bacău, raionul Piatra Neamţ, şi în regiunea Timişoara s-a lansat zvonul că alegerile se fac pentru colhoz, iar în raionul Târgu Neamţ, că numai bărbaţii vor vota, femeile nu au acest drept;

f. În regiunea Bihor, s-a răspândit zvonul că cine nu votează la 3 decembrie va fi pedepsit şi nu va primi cartelă.

2. – cea mai răspândită formă de manifestare a duşmanului de clasă, este aceea că rup şi mâzgălesc afişele, scriu lozinci duşmănoase pe pereţi.

a. Astfel ruperi de afişe se semnalează din toate regiunile. În regiunea Vâlcea, de ex: oraşul Drăgăşani, într-o noapte au fost rupte toate afişele;

b. În comuna Hănţeşti (regiunea Suceava) afişele şi publicaţiile candidaţilor au fost şterse noaptea, iar în comuna Cănceşti (Botoşani) publicaţia cu candidaţii a fost mânjită cu noroi;

c. În regiunea Stalin (raionul Racoşi) în multe comune au apărut desene şi lozinci provocatoare, „Chiaburi cu burta mare la spânzurătoare”, iar sub desen următorul text: „Ţine-ţi gura că o s-o păţeşti”.

d. În raionul Cluj, comuna Apahida, a fost scris în 3 locuri pe gard „Trăiască Tito”. În comuna Izvorul Crişului şi satul Saula, raionul Huedin s-a scris pe gard: „Votaţi cu reacţiunea”.

În comuna Sânicolau, raionul Salonta, înaintea lozincei „Votăm pentru Sfaturi, votăm pentru pace” s-a scris în mod organizat cuvântul „Nu”. Tot aici un candidat s-a şters de pe listă.

În raionul Beiuş au apărut „ochiuri”, dar în mod izolat. În comuna Redin în seara zilei de 22.XI. au fost rupte afişele după câteva ore de la lipsirea lor.

e. În comun Bolintinul din Vale, raionul Crevedia, sunt rupte afişele.

f. La Oradea, Săcuieni, Marghita, Salonta, se rupeau afişele în mod organizat.

În raionul Şimleul-Silvaniei, comuna Recea, duşmanul agitând problema războiului a reuşit să influenţeze un mare număr de cetăţeni ca să nu scoată certificatele de alegători.

g. În regiunea Constanţa, duşmanul răspândeşte zvonul că buletinele cu candidaţii F.D.P., trebuie să aibe semnul „soarele”.

h. În Cenad, Timişoara, copiii de şcoală rup afişele în mod organizat. Afişele sunt rupte şi în comunele Calavale, Gelu.

3. Duşamnul recurge chiar la acţiuni deschise.

a. În regiunea Rodna, raionul Vişeu, secretarul U.T.M. a fost grav rănit de către un chiabur;

b. În regiunea Stalin, în comuna Lunca de Jos, raionul Ciuc, cu ocazia unei adunări de propunere a unui candidat, trei persoane din adunare au turburat adunarea, strigând: „Nu mai faceţi atâtea adunări, atâtea promisiuni, mai bine aduceţi porumb, zahăr şi undelemn”.

În comuna Jimbor din raionul Racoşi cu ocazia muncii de lămurire a agitatorilor unii ţărani s-au exprimat, că nu vor vota pentru că candidaţii au fost propuşi de raion şi nu de ei.

În comuna Racosul de Sus, un individ a aruncat o piatră prin geam în sală, unde s-a ţinut adunarea de propunere a candidaţilor. În comuna Hoghiz, raionul Racoş, un individ cu numele Halmaghi Iosif, a rupt drapelul din faţa Casei Alegătorului şi l-a aruncat în şanţ.

În oraşul Sf. Gheorghe, la fabrica de tutun, cu ocazia propunerii candidatului s-a ridicat o muncitoare şi a spus că nu e de acord cu atâţia muncitori maghiari din fabrică să fie propusă o româncă.

În comunca Vulcan, raionul Stalin, preşedintele Frontului Plugarilor a spus că de ce se propun nemţi candidaţi când ei nu activează în nici o organizaţie de masă şi de ce propun 50% membri de partid, când Frontul Plugarilor este o organizaţie mult mai largă.

În comuna Zăbala, raionul Tg. Secuiesc, în dimineaţa zilei de 15 noiembrie a.c., s-a găsit pe stradă afişe mici, pe care era scris cu mâna: „Sus Maniu”.

În oraşul Tg. Secuiesc, tovarăşul Csomoş Andrei, care este scos din producţie şi activează în cadrul F.D.P. a primit o scrisoare, cu următorul text: „Vor dispare stelele şi va fi întuneric. Cel care se închină va vedea”. I s-a propus să fie mai domol în muncă, dacă vrea să vadă în întuneric.

În comuna Plăieşii de Sus, raionul Tg. Secuiesc, a devastat casa secretarului organizaţiei de bază şi au tras focuri de armă, spărgând uşa şi geamurile de la casă.

c. În comuna Negreşti (regiunea Argeş) a fost descoperită o şedinţă cu caracter subversiv, la care a luat parte şi salariaţii Comitetului Provizoriu.

d. În comuna Todiseni (regiunea Suceava) mai mulţi cetăţeni, în stare de ebrietate, au cântat „Trăiască regele”.

– În comuna Toliş (regiunea Suceava) 4 indivizi înarmaţi au convocat o şedinţă a organizaţiei de bază, în care au analizat desfăşurarea campaniei electorale., când au plecat au lăsat un bilet pe care scria: „Noi suntem patrioţii lui Dragalina”.

e. În comuna Moineşti (regiunea Bacău) în ziua de 12 noiembrie, preoţii catolici au organizat un hram bisericesc, împiedicând pe muncitori să meargă la lucru.

f. În comuna Ianca (regiunea Dolj) în noaptea de 8 noiembrie, un grup de legionari, au spart sediul partidului din comună, devastând şi distrugând tot materialul de partid, tabelele cu membrii, cotizaţii, etc.

g. În regiunele Arad, Stalin etc., sunt manifestări cu caracter şovin la adresa candidaţilor de naţionalitate conlocuitoare şi invers.

h. La adunarea care a avut loc la Constanţa în 19.XI. la care a vorbit tovarăşul Gr. Preoteasa, s-a întrerupt curentul electric 5 minute.

i. În ziua de 5 noiembrie în raionul Alba-Iulia, camionul care transporta agitatorii, condus de un căpitan deblocat din armată cu o viteză de 90 km pe oră, s-a răsturnat în şanţ. A murit o agitatoare, iar ceilalţi 9 sunt răniţi, dintre care 5 grav.

j. Chiaburii Popovici Ioan din Miorcani, Gubernicu Ilie din Bucecea (regiunea Botoşani) încearcă să împiedice pe cetăţeni să se înscrie în listele electorale.

k. În raionul Turda, raionul Luncani, chiaburii Nagy Samoilă şi Popa Andrei, au încercat să influenţeze cetăţenii, spunând că tot vor fi aleşi acei pe care îi vrea partidul şi nu acei pe care îi vor cetăţenii.

În comuna Cristea, raionul Câmpeni, plutonierul deblocat, Popa Marin, a încercat să ponegrească pe candidatul Gurban Nicolae, spunând că el, plutonierul, ar fi mai capabil şi că poporul l-ar vrea pe el.

O manifestare generală a duşmanului de clasă este problema creionului, încercând să infuenţeze pe cetăţeni să şteargă numele acelora pe care nu-i vor.

1. La Telcuş-Aleşd (Bihor) Frontul Plugarilor a cerut să aibe mai mulţi candidaţi ca partidul deoarece are mai mulţi membri. Asemenea manifestări au fost şi din partea U.P.M. în raionul Şimleul-Silvaniei.

În regiunea Bihor au fost tăiate unele fire telefonice.

La Oradea, la Casa Alegătorului nr. 1, la întâlnire cu alegătorii, când un candidat a vorbit româneşte a fost zgomot şi unele femei spuneau tare „de ce vorbeşte dacă nu-l înţelegem”.

m. În comuna Romoli, raionul Năsăud la o adunare, unde s-a prelucrat planul de electrificare, cetăţenii au început să strige că lor nu le trebuieşte electrică, radio, ci mălai, că noi mergem numai cu promisiuni şi ei n-au ce mânca, că li s-a luat mălaiul şi lână.

În comuna Nepos, raionul Năsăud, agentul încasator Gondos Ervin, luând hainele ţăranilor (pentru cote nepredate, pentru că au fost prea mari spune ţăranilor că „el e vinovat, că el aplică doar legea făcut de Vasile Luca candidatul lor”.

În comuna Ilva Mică, încasatorul Cirea Toader, fost legionar, fost activist în 1947 exclus din partid, a vrut să ia hainele văduvei Magiu Lucreţia. Aceasta s-a împotrivit şi atunci încasatorul a bătut-o pe ea şi copilul ei, spunând că aşa spune legea.

n. La uzina „Steagul Roşu” din oraşul Stalin s-a descperit o acţiune duşmănoasă, sub masca prelucrării Chemării P.M.R. Printre altele se spunea în această prelucrare că „muncitorii din ţara noastră au muncit şi au făcut mii de închisori”. Comitetul Regional nu cunoştea cuprinsul tezei.

(Cancelaria C.C. al P.C.R., dosar 170/1950, f. 1-3)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *