Home » Articole » Articole » Știință » Predicţii » Predicţii

Predicţii

postat în: Predicţii 0

[singlepic id=68 w=320 h=240 float=right]Predicţiile NASA pentru ciclurile solare 23 şi 24

Predicţia sau prognoza este o afirmaţie despre evoluţia viitoare a anumitor evenimente sau aspecte, adesea dar nu întotdeauna bazată pe experienţă sau cunoaştere. Deşi există anumite suprapuneri între predicţie şi prognoză, o predicţie poate fi o afirmaţie despre un rezultat aşteptat, în timp ce prognoza acoperă un interval de posibile rezultate.

Deşi în multe cazuri nu există informaţii garantate, predicţia trebuie să permită planificarea pe baza posibilelor evoluţii; Howard H. Stevenson scrie că predicţia în afaceri “… înseamnă cel puţin două lucruri: Important, şi Dificil

Predicţia este strâns legată de incertitudine. Prognoza clasei de referinţă a fost dezvoltată pentru a elimina sau reduce incertitudinea din predicţie.

Etimologia cuvântului predicţie este latină (præ-, “înainte,” şi dicere, “a spune”).

Predicţii informale pe bază de ipoteze

În afara contextului riguros al ştiinţei, predicţia este adesea cu ghicitul sau opinia informată.

O predicţie de acest tip poate fi validă (inductiv) dacă prezicătorul este o persoană cu cunoştinţe în domeniu şi foloseşte date raţionale şi corecte. Marile corporaţii investesc foarte mult în acest tip de activitate pentru a le ajuta să se focalizeze pe posibilele evenimente, riscuri şi oportunităţi de afaceri, folosind în acest scop futurologi. O astfel de activitate corelează toate datele trecute şi actuale, folosindu-le pentru dezvoltarea unri predicţii rezonabile a viitorului.

Sondaje de opinie

În politică se fac adesea predicţii ale rezultatelor la alegeri prin tehnici de prognoză politică (sau pentru a determina popularitatea politicienilor), prin folosirea sondajelor de opinie. Jocurile de predicţie au fost folosite de multe corporaţii şi guverne pentru a sfls cea mai probabilă evoluţie a viitoarelor evenimente.

Statistici

În statistică, predicţie este o componentă a inferenţei statistice, iar domeniul este cunoscut sub numele de inferenţă predictivă.

Supranaturalul (profeţii)

Predicţiile au fost făcute adesea, încă din antichitate, folosind metode paranormale sau supranaturale precum profeţia sau prin observarea unor fenomene. Astfel de metode care includ radiestezia, astrologia, numerologia, ghicitul, interpretarea viselor, şi multe alte forme de prezicere, au fost folosite de milenii pentru a ăncerca să se prezică viitorul. Aceste modalităţi de predicţie nu au fost testate prin experimente controlate, şi sunt combătute de cei mai mulţi, inclusiv de oamenii de ştiinţă şi sceptici.

Predicţia în ştiinţă

În ştiinţă predicţia este o afirmaţie riguroasă, adesea cantitativă, prognozând ce se va întâmpla în condiţii specifice; de exemplu, dacă un măr cade dintr-un copac va fi atras spre centrul Pământului de gravitaţie cu o acceleraţie specifică constantă. Metoda ştiinţifică este construită pe baza testelor care sunt consecinţe logice ale teoriilor ştiinţifice.Aceasta se face prin experimente repetate sau studii prin observaţie.

O teorie ştiinţifică ale cărei afirmaţii sunt contrazise de observaţii şo evidenţe va fi respinsă. Noţiunile care face predicţiile să nu poată fi testate sunt considerate de obicei ca neaparţinând ştiinţei (protoştiinţă, sau neştiinţă), până când se vor putea face predicţii testabile.

Teoriile noi care generează multe predicţii noi pot fi mai uşor argumentate sau falsificate.

În unele cazuri se poate prezice mai degrabă probabilitatea unui rezultat decât un rezultat specific, ca de exemplu în multe cazuri în fizica cuantică.

Ecuaţiile şi modelele matematice, ca şi modelele informatice, sunt folosite frecvent pentru a descrie comportarea trecută şi viitoare.

În cazul microprocesoarelor, predicţiile de circuit permit evitarea golirii pipeline ca urmare a instrucţiunilor de cod. În inginerie, eşecurile sunt prezise şi evitate prin corectarea mecanismului care conduce la eşec.

Predicţiile şi prognozele corecte sunt foarte dificile în anumite domenii, precum fiabilitatea software, dezastre naturale, pandemii, demografie, dinamica populaţiei şi meteorologie.

Ipoteze ştiinţifice şi predicţii

Ştiinţa face predicţii utile care sunt considerate extrem de încredere şi corecte; de exemplu, eclipsele sunt prezise în mod curent.

Teoriile noi fac predicţii care le pot falsificata dacă predicţiile nu sunt legitimate. De exemplu, experimentul Michelson-Morley a dus la astfel de rezultate, falsificând ideea unui cadru absolut şi susţinând teoria specială a relativităţii, contra-intuitivă, ca singura posibilitate.

Teoria relativităţii generale a lui Albert Einstein nu poate fi testată uşor întrucât nu produce niciun efect observabil la scară terestră. Oricum, teoria a prezis că mase mari precum stelele curbează lumina, în contradicţie cu teoria acceptată; acest fenomen a fost observat pentru prima dată cu ocauia eclipsei din 1919.

Finanţe

[singlepic id=69 w=320 h=240 float=]Piaţa predicţiilor

Modelele matematice ale comportătii bursei de valori nu sunt nici ele de încredere în prezicerea evoluţiei. În consecinţă, investitorii pe bursa de valori pot anticipa sau prezice creşterea la bursa de valori , sau pot eşua în anticiparea sau prezicerea căderii bursei de valori.

S-a constat că există unele corelări între mişcările actuale ale bursei de valori şi predicţiile în cazul unor grupe mari aflate în studiu şi jocuri predictive.

Ştiinţa actuariatului se foloseşte pentru a evalua şi prezice riscurile viitoare în afaceri, astfel încât riscurile pot fi comtrolate.

De exemplu, în asigurări un evaluator va folosi o tabelă a mortalităţii pentru a prezice (mai degrabă pentru a estima, sau calcula) speranţa de viaţă.

Viziuni şi profeţii

Îm literatură, viziunile şi profeţiile sunt practic instrumente literare folosite pentru a prezenta o posibilă evoluţie în timp a evenimentelor viitoare. Viziunile diferă de profeţii prin ceea ce vede o persoană că se întâmplă. Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul din Noul Testament foloseşte astfel viziunea ca instrument literar. Ea este de asemenea şi profeţie sau literatură profetică, atunci când este vorba de o persoană aflată într-un sermon sau un forum public.

Predicţia în literatură

Literatura (în special literatura fantastică, de predicţie, şi literatura ştiinţifico-fantastică) apelează adesea la aspecte ale predicţiei folosind mijloace neconvenţionale.

  • În literatura fantastică, predicţiile sunt adesea obţinute prin magie sau profeţie, uneori apelând la vechile tradiţii. De exemplu, în Stăpânul inelelor a lui J. R. R. Tolkien, multe din personaje au capabilitatea de a conştientiza evenimente extinse în viitor, uneori ca profeţii, alteori ca un “simţământ” vag. Personajul Galadriel, în plus, foloseşte o “oglindă” de apă pentru a reflecta imagini, uneori posibile evenimente viitoare.
  • În unele din povestirile lui Philip K. Dick, oameni mutanţi denumiţi precoci pot prognoza viitorul (pe un interval de o zi până la un an). În povestea denumită Omul de aur, un mutant excepţional poate prezice viitorul pe un interval de timp indefinit (chiar dincolo de moartea sa), devenind astfel complet inuman, un animal care urmează în mod automat căile prezise. Precocii joacă de asemenea un rol esenţial în altă povestire a lui Dick, Raportul minorităţii, după care Steven Spielberg a realizat un film în 2002.
  • În seria Fundaţia a lui Isaac Asimov, un matematician descoperă că evenimentele istorice (mergând până la detalii) pot fi teoretic modelate folosind ecuaţii, petrecând apoi ani întregi încercând să pună teoria în practică. Noua ştiinţă psihoistoria s-a bazat pe succesul său în a simula istoria şi a extrapola prezentul în viitor.
  • În lucrările care au extins romanul Dune a lui Frank Herbert, personajele încep să fie capabile să vadă şi să selecteze dintre posibilele variante de viitor. Herbert vede aceste posibilităţi ca o capcană a stagnării, personajele sale urmând o Cale de aur pentru a ieşi din această capcană.
  • În Partea stângă a întunericului a lui Ursula K. Le Guin, locuitoii umanoizi ai planetei Gethen stăoânesc arta profeţiei şi obţin în mod curent informaţii despre evenimente trecute, prezente şi viitoare, la cerere. În această poveste,  ‘s The Left Hand of Darkness, the humanoid inhabitants of planet Gethen have mastered the art of prophecy and routinely produce data on past, present or future events on request. In this story, this was a minor plot device.

(Traducere si adaptare din Wikipedia)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *