Home » Articole » Știri » Comunicate de presa » Premiile Academiei Române

Premiile Academiei Române

Premiile Academiei Române

Academia Română va decerna miercuri, 7 decembrie 2022, premiile pentru cele mai valoroase creații științifice și artistice realizate în anul 2020. Evenimentul se va desfășura în Aula Academiei Române, începând cu ora 10, în prezența membrilor Adunării Generale.

Premiile se acordă, conform regulamentului, în cadrul celor 14 secții științifice ale Academiei Române și anume: literatură și filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, geonomie, științe tehnice, tehnologia informației, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, sociologie, psihologie, filosofie, arte plastice, teatrale și muzicale.

Istoricul Premiilor Academiei Române și Regulamentul de acordare sunt disponibile pe site-ul instituției, în secțiunea Premii.

În cadrul evenimentului, Academia Română va acorda o diplomă „Meritul Academic“ și 4 diplome „Distincţia Culturală“.

 

Ceremonie de decernare: 7 decembrie 2022, ora 10 Aula Academiei Române

I. FILOLOGIE SI LITERATURĂ

1.    Premiul „Timotei Cipariu“

Lucrarea: Crestomaţia limbii române vechi, volumul al II-lea (1640-1715)

2.    Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“

Lucrarea: Cronologia vieţii literare româneşti (CVLR) 1970-1979

3.    Premiul „Ion Creangă“

Lucrarea: Vântul, duhul, suflarea Autor: Andreea-Corina Răsuceanu

4.    Premiul „Titu Maiorescu“

Lucrarea: Ochii minţii Autor: Irina Petraş

5.    Premiul „Lucian Blaga“

a)    Lucrarea: Întoarcerea la Marele Will sau Reconsiderarea canonului shakespearian Autor: George-Valentin Volceanov

b)    Lucrarea: Brâncuşi Autor: Pavel Şuşară

6.    Premiul „Mihai Eminescu“

Lucrarea: Omul cu vâslă pe umăr Autor: Dinu Flămând

7.    Premiul „Ion Luca Caragiale“ – Nu se acordă

II. STIINTE ISTORICE SI ARHEOLOGIE

1. Premiul „Vasile Pârvan“

a)    Lucrarea: începuturile culturii Monteoru. Aşezarea de la Năeni-Zănoaga Cetatea 2 Autor: Mihai-Dan Constantinescu

b)    Lucrarea: Living on the River. A study of the interactions in the lower Danube Gorge in the late Iron Age and Early Roman Times

Autor: Andreea-Maria Drăgan

2.    Premiul „Dimitrie Onciul“

Lucrarea: Octavian C. Tăslăuanu, Spovedanii. Volumele I-V, VI-VIII, IX-XV Autor: George-Bogdan Tofan

3.    Premiul „George Bariţiu“

Lucrarea: Uivar „ Gomilă “. A prehistoric tell settlement in the Romanian Banat Autor: Florin Draşovean* şi Wolfram Schier (Germania)

4.    Premiul „Nicolae Iorga“

Lucrarea: ,,Auf nach Rumănien!“ Beligeranta germano-română, 1916-1918 Autor: Claudiu-Lucian Topor

5.    Premiul „Nicolae Bălcescu“

Lucrarea: ,,Războiul sfânt“ al rasei: eugenia si protecţia naţiunii în Ungaria: 1900-1919 Autor: Marius Turda

6.    Premiul „A.D. Xenopol“

Lucrarea: Revista ,,Arhiva“: bibliografie analitică precedată de un studiu monografic Autor: Mircea-Cristian Ghenghea

7.    Premiul „Mihail Kogălniceanu“

Lucrarea: Un cărturar de altădată: Constantin Erbiceanu (1838-1913)

Autor: Leonidas Rados

8.    Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“

Lucrarea: Corpus Draculianum: Documentele si cronicile relative la viaţa si domnia voievodului Vlad Ţepes (1437-1650) vol. I, tom I şi II

Editori: Albert Weber (Germania), Adrian Gheorghe, Ştefan Marinca (Germania), Alexandru Ştefan Anca (Germania)

III. STIINTE MATEMATICE

1.    Premiul „Simion Stoilow“

Lucrarea: The Polynomial Carleson operator Autor: Victor-Daniel Lie

2.    Premiul „Gheorghe Tiţeica“

Lucrarea: Higher order energy functionals Autor: Dumitru-Cezar Oniciuc

3.    Premiul „Gheorghe Lazăr“

Grupul de lucrări: Contribuţii la probleme de ecuaţii diofantice şi L-funcţii Artin Autor: Mircea Cimpoeaş

4.    Premiul „Grigore C. Moisil“ – Propunere făcută împreună cu Secţia de ştiinţa şi tehnologia informaţiei

5.    Premiul „Spiru Haret“

Grupul de lucrări: Metode şi modele matematice în elasticitatea neliniară Autor: Ionel-Dumitrel Ghiba

6.    Premiul „Dimitrie Pompeiu“ – Nu se acordă

7.    Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria ştiinţelor şi tehnicii) – Secţia de ştiinţe matematice nu are propuneri

IV. STIINTE FIZICE

1.    Premiul „Constantin Miculescu“

Grupul de lucrări: Studiul corelaţiei dintre caracteristicile microstructurale şi proprietăţile de câmp intens, ale sistemelor oxidice ceramice Autor: Lavinia-Petronela Curecheriu

2.    Premiul „Dragomir Hurmuzescu“

Grupul de lucrări: Tratarea apei cu plasmă netermică şi potenţialul de utilizare a acesteia în agricultură

Autor: Monica Măgureanu

3.    Premiul „Stefan Procopiu“ – Nu se acordă

4.    Premiul „Horia Hulubei“ – Nu se acordă

5.    Premiul „Radu Grigorovici“

Grupul de lucrări: Studii privind straturile subţiri pentru aplicaţii în domeniul celulelor fotovoltaice Autor: Marcela Socol

V. STIINTE CHIMICE

1.    Premiul „Costin D. Nenitescu“ – Nu se acordă

2.    Premiul „I. G. Murgulescu“ – Nu se acordă

3.    Premiul „Gheorghe Spacu“ – Nu se acordă

4.    Premiul „Nicolae Teclu“

a)    Grupul de lucrări: Compozitepolimerice miez/multistratpolielectroliticpentru îndepărtarea unor poluanţi din ape contaminate

Autor: Florin Bucătariu

b)    Grupul de lucrări: Catalizatori heterogeni cu aplicaţii catalitice şi fotocatalitice Autori: Florentina Neaţu, Ştefan Neaţu şi Mihaela-Mirela Trandafir

5.    Premiul „Cristofor I. Simionescu“

Grupul de lucrări: Formulări pe bază de polimeri pentru eliberare controlată de medicamente Autor: Daniela Ailincăi

VI. STIINTE BIOLOGICE

1. Premiul „Emil Racovită“

Suită de 7 lucrări (2017-2020) cu tema Biologia sistemică a îmbătrânirii Autor: Robi Marcel Tăcutu

2.    Premiul „Grigore Antipa“

Grup de 8 lucrări (2014-2020) în domeniul Platformele Celulare Biosenzoristice Autor: Mihaela Gheorghiu

3.    Premiul „Nicolae Simionescu“

Suită de 22 lucrări (2015-2020): Un concept unitar pe baza studiilor celulelor retinale ganglionare (CRG), neuronii care transmit informaţia vizuală de la ochi la creier Autor: Tudor Constantin Badea

4.    Premiul „Emanoil Teodorescu“ – Nu se acordă

VII. STIINTE GEONOMICE

1.    Premiul „Grigore Cobălcescu“

a)    Lucrarea: Early Pleistocene freshwater fishes of Copăceni (Dacian Basin, southern Romania)

Autori: Ştefan Vasile, Oleksandr Kovalchuk (Ucraina), Alexandru Petculescu, Marton Venczel

b)    Lucrarea: Microaerophilic Fe-oxidizinc micro-organisms in Middle Jurassic ferruginous stromatolites and the paleoenvironmental context of their formation (Southern Carpatians, Romania) Autori: Mihaela Grădinaru, Iuliana Lazăr*, Mihai Ducea*/**, Lucian Petrescu*

2.    Premiul „Ludovic Mrazec“

Lucrarea: Rare earth element (REE) enrichment of the late Ediacaran Kalyus Beds (East European Platform) throught diagenetic uptake

Autori: Ion Francovschi, Eugen Grădinaru*, Relu-Dumitru Roban*, Mihai Ducea*/**, Valerian Ciobotaru (Republica Moldova), Leonid Shumlyanskyy (Ucraina/Australia)

3.    Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“

Lucrarea: Capcane subtile în sistemele petroliere din România Autor: Doru Cătălin Morariu

4.    Premiul „Stefan Hepites“ – Nu se acordă

5.    Premiul „Simion Mehedinti“

a)    Lucrarea: Relieful din Depresiunea Transilvaniei Autor: Gheorghe Roşian

b)    Lucrarea: Vulnerabilitatea aşezărilor umane şi riscurilor sociale în Depresiunea Petroşani Autor: Andra Maria Costache

VIII. STIINTE TEHNICE

1. Premiul „Aurel Vlaicu“

Grupul de lucrări: Caracterizarea structurării induse magnetic la scară nanometrică în ferofluideprin metode optice

Autori: Vlad-Mircea Socoliuc şi [Lorin-Bogdan Popescu

2.    Premiul „Traian Vuia“

Grupul de lucrări: Roboţi paraleli inovativi pentru aplicaţii medicale ( “Innovation in medical parallel robots”)

Autori: Doina-Liana Pîslă, Nicolae Plitea şi Liviu-Călin Vaida

3.    Premiul „Henri Coandă“

a)    Grupul de lucrări: Maşini electrice pentru aplicaţii cu viteză variabilă: proiectare şi control Autori: Ileana Torac, Mihaela-Codruţa Paicu (Ancuţi), Ana-Adela Popa şi Andy-Sorin Isfanuţi

b)    Cartea: Computational modeling in biomedical engineering and medical physics Autori: Alexandru Mihail Morega*/**, Mihaela Morega şi Alin-Alexandru Dobre

4.    Premiul „Constantin Budeanu“

Cartea: Advanced electric drives – an UPT selection

Autori: Sorin Muşuroi, Cristian-Vasile Lascu şi Nicola-Valeriu Olarescu

5.    Premiul „Anghel Saligny“

Tratatul: FUNDAŢII, vol. 3: Structuri de sprijin în ingineriageotehnică Autori: Anghel Stanciu* şi Florian Roman

6.    Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria ştiinţelor şi tehnicii)

Cartea: I.A.R Industria Aeronautică Română, 1925-1948 Autori: Horia-Gabriel Stoica şi Radu-Dan Antoniu

IX. STIINTE AGRICOLE SI SILVICE

1.    Premiul „Ion Ionescu de la Brad“ – agricultură, economie, botanică

Lucrarea: Evaluation of single nucleotide polymorphisms identified through the use of SNP assay in Romanian and Chinese Holstein and Simmental cattle breeds.

Autori: Daniela Elena Ilie, Yahui Gao (China), Ioana Nicolae*, Dongxiao Sun (China), Junya Li (China), Bo Han (China) şi Dinu Gavojdian

2.    Premiul „Traian Săvulescu“ – biologie, fitopatologie, biotehnologie, ştiinţa alimentului Lucrarea: Removal of bacteria, viruses, and other microbial entities by means of nanoparticles Autori: Dan Cristian Vodnar, Laura Cot (Mitrea), Lavinia Florina Mureşan (Călinoiu), Katalin Szabo şi Bianca Eugenia Ştefănescu (Vodnar)

3.    Premiul „Marin Drăcea“ – agricultură, ştiinţa solului, îmbunătăţiri funciare, horticultură, zootehnie Lucrarea: A generalized nonlinear mixed-effects height-diameter model for Norway spruce in mixed-uneven aged stands

Autori: Albert Ciceu, Juan Garcia-Duro (Spania), Ioan Seceleanu*, şi Ovidiu Badea**

4.    Premiul „Gheorghe Ionescu-Sişeşti“ – agricultură, ştiinţa solului, îmbunătăţiri funciare, horticultură, zootehnie

Lucrarea: Model of color parameters variation and correction in relation to “Time-View ” image acquisition effects in wheat crop.

Autori: Florin Sala*, Costin Alin Popescu*, Mihai Valentin Herbei* şi Ioan-Ciprian Rujescu

X. STIINTE MEDICALE

1.    Premiul „Iuliu Haţieganu“

a)    Lucrarea: Momente de început ale stomatologiei clujene: Oameni şi Fapte (1919-1948)

Autori: Alexandru-Horaţiu Rotar şi Alexandru Rotar

b)    Lucrarea: Infarctul intestinal

Coordonatori: Constantin Ciuce* şi Ionuţ-Isaia Jeican

2.    Premiul „Daniel Danielopolu“

Lucrarea: File din Istoria Medicinei Româneşti

Coordonatori: Victor Voicu**, Irinel Popescu** şi Eugen Târcoveanu

3.    Premiul „Gheorghe Marinescu“ – Nu se acordă

4.    Premiul „Victor Babes“ – Nu se acordă

5.    Premiul „Constantin I. Parhon“ – Nu se acordă

6.    Premiul „Stefan S. Nicolau“

Lucrarea: Pandemia Covid-19 în România. Aspecte Clinice şi Epidemiologice

Coordonatori: Victor Voicu**, Costin Cernescu**, Irinel Popescu** şi Şerban-Ion Bubenek-Turconi

XI. STIINTE ECONOMICE, JURIDICE SI SOCIOLOGIE

Stiinte economice

1.    Premiul „Petre S. Aurelian“

Lucrarea: Monografie statistică a Academiei de Studii Economice Bucureşti. 100 de promoţii de absolvenţi (vol. I-II)

Autori: Nicolae Istudor, Emilia Gogu, Alexandru Isaic-Maniu, Dumitru Miron* şi Ion Vorovenci

2.    Premiul „Virgil Madgearu“

Lucrarea: Transporturile în spaţiul istoric românesc Autori: Frantz-Daniel Fistung şi Teodor Popescu

3.    Premiul „Victor Slăvescu“

Lucrarea: The Sustainable Development Theory: A Critical Approach (vol. I-II)

Autori: Ion Pohoaţă*, Delia Elena Diaconaşu şi Vladimir Mihai Crupenschi

4.    Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“

Lucrarea: Sustenabilitate economică şi justiţie socială Autori: Emil Dinga şi Gabriela-Mariana Ionescu

Sociologie

5.    Premiul „Dimitrie Gusti“ – Nu se acordă

6.    Premiul „Henri H. Stahl“

Lucrarea: Social Conflict and the Making of a Globalized Place at Roşia Montană Autor: Filip-Mihai Alexandrescu

Stiinte Juridice

7. Premiul „Nicolae Titulescu“ – Nu se acordă

8.    Premiul „Simion Bărnuţiu“

Lucrarea: Garanţii civile Autor: Radu-Alexandru Rizoiu

9.    Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordă

XII. FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE SI PEDAGOGIE

7    7    9

1.    Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“ – Nu se acordă

2.    Premiul „Mircea Florian“

Lucrarea: Intuiţionismul matematic. Interpretări filosofice Autor: Viorel Vizureanu

3.    Premiul „Ion Petrovici“

Lucrarea: Socrate în blugi sau filosofiapentru adolescenţi Autor: Mihai-Laurenţiu Staicu

4.    Premiul „Vasile Conta“ – Nu se acordă

5.    Premiul „Dumitru Stăniloaie“

a)    Lucrarea: Emoţii, afecte şi sentimente în istorie Autor: Pr. Emanoil Băbuş

b)    Lucrarea: La structure ontologique-communionnelle de lapersonne. Aux sources theologiques et philosophiques du pere Dumitru Stăniloae.

Autor: Costin-Ciprian Apintilesei

XIII. ARTE, ARHITECTURĂ SI AUDIOVIZUAL

Creaţie muzicală

1.    Premiul „George Enescu“

Lucrarea: Themes /Anthemes pentru orchestră Compozitor: Gabriel-Vicenţiu Almaşi

Muzicologie

2.    Premiul „Ciprian Porumbescu“ – Nu se acordă Istoria artei

3.    Premiul „George Oprescu“

Lucrarea: Iconografia vrăjitoriei în arta religioasă românească Autori: Ioan Simion Pop-Curşeu şi Ştefana Pop-Curşeu

Artă plastică

4.    Premiul „Ion Andreescu“

a) Lucrarea: Proiectul Manifest pentru natură (Expoziţiile Arte Laguna – Veneţia; Salonul Naţional de sticlă – Galeriile „Simeza“; Salonul Naţional de Artă – Galeria Senat; Bienalele Internaţionale de Artă Contemporană – Buzău, Bârlad)

Artist plastic: Mihăiţă Ţopescu b) Lucrarea: Expoziţia Descânt (Muzeul Naţional al Literaturii Române)

Artist plastic: Marcel Lupşe

Etnografie si folclor

5.    Premiul „Simion Florea Marian“

Lucrarea: Portul popular din Câmpia Munteniei în colecţiile Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti “

Autori: Georgeta Stoica1 2/**, Paulina Popoiu şi Georgiana Onoiu

Creaţie arhitectonică

6.    Premiul „Duiliu Marcu“

Lucrarea: Ansamblul Dacia One (proiectat în 2020)

Autor: Arh. Adrian-Emilian Zerva

Artele spectacolului

7.    Premiul „Aristizza Romanescu“

a)    Filmul: Malmkrog Regizor: Emilian-Cristian Puiu

b)    Lucrările: Ciclul Rezistenţa prin teatru (producţii ale Teatrului „Act“, difuzate online în 2020, regia Alexandru Dabija); Rosto (montat în 2020, cu premiera în 2021, regia Alexandru Dabija)

Actor: Marcel Iureş

XIV. STIINTA SI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

1.    Premiul „Grigore Moisil“ – în colaborare cu Secţia de ştiinţe matematice (vezi III. Ştiinţe matematice)

Monografia: Foundations of Finitely Supported Structures: A set Theoretical Viewpoint Grup de 3 lucrări: Fixed Point Results for Finitely Supported Algebraic Structures; Uniformly Supported Sets and Fixed Points Properties; Relaxing the Fraenkel – Mostowski Set Theory. Autor: Andrei Alexandru

2.    Premiul „Mihai Drăgănescu“

Monografiile: – Intelligent Decision Support Systems – A Journey to Smarter Healthcare – Artificial Intelligence in Cancer: Diagnostic to Tailored Treatment Autor: Smaranda Belciug

3.    Premiul „Tudor Tănăsescu“ – Nu se acordă

4.    Premiul „Gheorghe Cartianu“ – Nu se acordă

Cu acest prilej, Academia Română acordă o diplomă „Meritul Academic“ şi 4 diplome „Distincţia Culturală“.

Diploma „Meritul Academic44

– Narcis Dorin Ion, pentru excepţionala sa dăruire în domeniul muzeologiei şi istoriografiei

Diploma „Distincţia Culturală44

1.    Mădălina Corina Diaconu, pentru realizarea rubricii radio „Poveştile Academiei“

2.    Tudor Stavilă, cu prilejul împlinirii a 70 de ani

3.    Ioan Lăcătuşu, pentru valorificarea patrimoniului cultural al românilor din arcul carpatic

4.    Erich-Mihail Broanăr, pentru valorificarea patrimoniului cultural al românilor din arcul carpatic

A mai primit un Premiu al Academiei Române

Este membru al Academiei Române

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *