Home » Articole » RO » Regional » Romania » Oltenia » Mehedinţi » Drobeta Turnu Severin » Priorităţi de dezvoltare pentru Drobeta Turnu Severin

Priorităţi de dezvoltare pentru Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin

Dezvoltarea urbana – transport

Proiecte: Surse preconizate de finantare

 • Reabilitarea străzilor Bulevardul Dunrii i Calea Cernetului: POR, axa 2, masura 2.1

 • Modernizarea infrastructurii existente prin reabilitarea unor străzi i trotuare i dotarea cu echipamente specifice pentru managementul traficului, inclusiv extinderea sistemului de semaforizare pentru dirijarea circulaiei în majoritatea interseciilor aglomerate din municipiu: POR, axa 1

 • Reabilitare strada Traian, bulevard Caroi I: POR, axa 1/ surse proprii

 • Modernizare staii de autobuz i achizitionarea de mijloace de transport ecologice, cu reanalizarea traseelor existente i redimensionarea acestora: POR, axa 1

 • Construcia unei osele de centură: POR, axa 2, masura 2.1

 • Dezvoltarea unor facilitati pentru transportul intermodal rutier/fluvial: POCT RO-BG, axa 1

 • Elaborarea unui studiu comun transfrontalier pentru armonizarea traficului cu regiunile vecine i pentru crearea unor produse i servicii de transport comune: Programul de cooperare transnaional SEE POCT RO-BG, axa 1 POCT RO-SE

 • Finalizarea lucrărilor de modernizare a bulevardului Tudor Viadimirescu: Surse proprii

Dezvoltarea urbana – mediu

Proiecte: Surse preconizate de finantare

 • Continuarea programului ISPA de reabilitare i extindere a retelei de alimentare cu apa i canalizare: ISPA, POS Mediu axa 1

 • Identificarea i valorificarea tuturor izvoarelor naturale de apă potabil din municipiul Drobeta Tumu Severin prin curirea i tratarea corespunztoare a apei din fântânile existente, finalizarea contorizrii consumului de apă potabilă: POS Mediu axa 1

 • Lucrări de construcie pentru prevenirea inundaiilor – Canalul Pdurea Crihala,-Canalul Schela, Râul Topolnia: Fondul de mediu al Guvernului Romaniei /POS Mediu axa 4 prin ANAR/ fonduri proprii

 • Reabilitare zone afectate din punct de vedere ecologic: Zona centură, Zona Unitatea Militară, Zona Banovia Nou: Fondul de mediu al Guvernului Romaniei PO SEE

 • Asigurarea managementului sistemului integrat al deeurilor de pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin prin: Imbunătăirea serviciilor de salubrizare în municipiu, folosirea de către operator a unor maini i utilaje de înaltă performană la efectuarea curăeniei, salubrizării dezinfeciei i dezinseciei pe domeniul public al municipiului. Reamenajarea platformelor pentru colectarea deeurilor menajere din zonele blocurilor de locuine precum i dotarea cu europubele a proprietarilor de case proprietate personal. Organizarea colectării selective a deeurilor de pe raza Municipiului Dr. Tr. Severin, stabilirea locaiilor pentru depozitarea deeurilor reciclabile i refolosibile Publicitate i campanii de contientizare a publicului: POS Media axa 2 prin ADI / Fondul de mediu al Guvernului Romaniei

 • Extinderea formelor de colaborare cu Agenia pentru Protecia Mediului, Societatea Civila i mass-media pentru popularizarea i cunoaterea legislaiei în domeniu precum i elaborarea, cu sprijinul Ageniei pentru Protecia Mediului, a strategiei pe termen scurt i pe termen lung privind îmbunătăirea calităii aerului, gestionarea deeurilor, îmbunătăirea calităii apelor, protecia naturii, reducerea polurii industriale, reducerea zgomotelor i a noxelor: Fonduri proprii sau de la bugetul de stat

 • Crearea unui centru de analiza i monitorizare a calitatii mediului în regiunea transfrontaliera: POCT RO-BG, axa 2, POCT RO-SE, axa 2

 • Crearea unei infrastructuri comune de interventie în situatii de urgenta medicale i armonizarea serviciilor de acest tip în zona transfrontaliera: POCT RO-BG, axa 2

 • Extinderea centrului operativ tranfrontalier existent pentru situatii de urgenta RO-SE, prin extinderea la regiunea vecina din Bulgaria: POCT RO-BG, axa 2, POCT RO-SE, axa 2

 • Curăirea i igienizarea pânzelor de apă i a malurilor pârâurilor care traversează municipiul Dr. Tr. Severin, în special Jidotia i Banovia: prin personalul angajat temporar în baza Legii nr.76/2002.

 • Punerea în aplicare a Programului “România Curată” în cadrul căruia se vor avea în vedere asigurarea curăeniei i ecologizării domeniului public al municipiului, la care vor fi atrai i tinerii din instituiile de învăământ, precum i locuitorii municipiului pentru curăirea i igienizarea spaiilor i suprafeelor de teren pe care le dein.

Dezvoltarea urbana – infrastructura publica

Proiecte: Surse preconizate de finantare

 • Reabilitarea reelelor principale i secundare de termoficare prin înlocuirea celor cu grad avansat de uzură, modernizarea tuturor punctelor termice, cu finalizarea aciunii de contorizare a consumului de energie termic: POS Mediu, axa 3
 • Extinderea reelelor de termoficare la cartierele de locuine nou înfiinate , precum i a punctelor termice în aceste zone: Fonduri proprii/ Credit bancar

 • Racordarea consumatorilor casnici, publici i industriali la reteaua de alimentare cu gaze naturale: Fonduri proprii/ parteneriat public privat/ fonduri private

 • Externalizarea Serviciului de iluminat public i: *Extinderea iluminatului public în toate cartierele i localităile componente ale municipiului inclusiv prin sporirea numărului corpurilor de iluminat pe toate arterele de circulaie, cartierele de locuine, locuri aglomerate i alte zone ce prezintă pericol pentru circulaia pietonală i auto pe timp de noapte. *înlocuirea treptat a corpurilor de iluminat mari consumatoare de energie electric cu altele mai performante: POR Axa 1

 • Imbunatatirea infrastructurii de comunicatii: POR axa 1/ POS CCE axa 3/ POCT RO-BG axa 1

 • Construirea de locuinte sociale prin renovarea i/sau schimbarea folosinei clădirilor existente deinute de autorităile publice pentru asigurarea unor locuine sociale: POR axa 1

 • Constructia de locuine i spaii comerciale inclusiv dezvoltarea pe verticală a acestor construcii precum i a investiiilor publice pentru dezvoltarea zestrei edilitare a oraului: Fonduri proprii/ credite/ parteneriate public private

 • Elaborarea programului de consolidare antiseismică a cldirilor supraetajate care prezintă pericol real în cazul unor cutremure de înalt intensitate prin expertizarea acestor clădiri i includerea în planul naional de reparaii i consolidare: Fonduri proprii i fondurile Guvernului Romaniei

Dezvoltarea economica şi a turismului – mostenirea culturală – religioasa şi resurse naturale

Proiecte: Surse preconizate de finantare

 • „Reabilitarea complexului Muzeului Regiunii Porilor de Fier i valorificarea lui ca produs turistic”: POR axa 5, dmi 5.1, POR axa 1

 • Amenajarea Cetăii Severinului: POR axa 5, dmi 5.1, POR axa 1,

 • Valorificarea potenialului turistic al Portului din Dr. Tr. Severin POCT RO-BG Axa 1, axa 3, POCT RO-SE axa 1

 • Valorificarea potenialului turistic al Parcului Rozelor, Castelului de Apă: POR axa 5, dmi 5.2. POCT RO-SE axa 1 POCT RO-BG axa
  3

 • Valorificarea potenialului turistic al unor monumente de arta i istorice (Bustul împrtalui Traian din Parcul Central, Muzeul de Arta): POR axa 5, dmi 5.1. POCT RO-SE axa 1 POCT RO-BG axa 3

 • Valorificarea potenialului turistic al Hidrocentralei Porile de Fier I: POR axa 5, dmi 5.2. POCT RO-SE axa 1 POCT RO-BG axa 3

 • Amenajarea i punerea în valoare a Parcului Natural Porile de Fier: POR axa 5, dmi 5.2. POCT RO-SE axa 1 POCT RO-BG axa 3

 • Amenajarea turistică a falezei Dunrii prin organizarea unor plaje i locuri de agreement, promovarea sportului nautic, amenajarea unor spaii verzi: POR axa 5, dmi 5.2. POCT RO-SE axa 1 POCT RO-BG axa 3

 • Valorificarea superioară a izvoarelor naturale de apă termal din zona Schela Cladovei prin modernizarea trandului existent în zonă i găsirea unor soluii viabile pentru construcia unei baze de tratament balnear: POR axa 5, dmi 5.2.

 • Modernizarea locurilor de agrement existente: Pădurea Crihala i Valea lui Dinu, în vederea crerii de condiii optime pentru petrecerea timpului liber i dezvoltarea turismului local: POR axa 5, dmi 5.2

 • Amenajarea unui patinoar: Contract cu o firma privata

Dezvoltarea economica şi a turismului – cadru favorabil pentru dezvoltarea activitatilor economice

Proiecte: Surse preconizate de finantare

 • Amenajarea i organizarea Biroului pentru informare turistic din municipiul Dr. Tr. Severin: POCT RO-BG axa 3 POCT RO-SE axa 1

 • Crearea unei zone de dezvoltare economică, parcuri tiinifice i tehnologice precum i reele de dezvoltare necesare: POR axa 1 POR axa 4, dmi 4.2

 • Construirea unui incubator de afaceri transfrontalier: POCT RO-BG axa3

 • Promovarea inovarii si parteneriatului in dezvoltarea economica: PO SEE POCT RO-BG POCT RO-SE

 • Dezvoltarea unei reele metropolitane de internet pentru IMM uri: POS CCE axa 3

 • Revizuirea i îmbunătăirea sistemelor de planificare, zonare i dezvoltare: (PUG, PUZ, PUD etc), Fonduri proprii ESPON

 • Elaborarea unei strategii de marketing pentru micii întreprinztori: Fonduri proprii/ POCT RO-BG axa 3/ PO-CT RO-SE

 • Crearea unui centru de informare pentru investitori: PO RO-BG axa 3

 • Construirea de parkinguri în fiecare cartier important i în zona central: POR Axa 1

Dezvoltarea economica şi a turismului – resurse umane

Proiecte: Surse preconizate de finantare

 • Protocol de colaborare între Primărie, mediul de afaceri i instituiile de învăământ preuniversitar profesional si tehnic si superior pe domenii specifice, prioritare de aciune

Dezvoltarea comunitara – servicii sociale

Proiecte: Surse preconizate de finantare

 • Realizarea unui studiu al pieei muncii locale care să evidenieze cerinele vis-a-vis de oferta de munca si specializarile acesteia: Fonduri proprii/ POCT RO-BG, POCT RO-SE

 • Reabilitare si dotare scoli: nr.5 ;15,1: POR axa 3, dmi 3.4

Modernizarea ambulatoriilor: POR axa 1 POR axa 3, dmi3.1

Amenajare cămin bătrâni Gura Vii: POR axa 1 POR axa 3, dmi 3.2

Dezvoltarea comunitara – politici culturale, educatie, tineret, sport

Proiecte: Surse preconizate de finantare

 • Reabilitare/modernizare scoli, internate, ateliere, baze sportive: POR axa 3, dmi 3.4

 • Targuri, expozitii, evenimente de promovare a unor produse culturale transfrontaliere: POCT RO-BG axa 3 POCT RO-SE

 • Catalog de promovare a identitatii culturale a regiunii transfrontaliere pe plan international: POCT RO-BG axa 3 POCT RO-SE

Modernizarea administratiei publice locale – functionari

Proiecte: Surse preconizate de finantare

 • Cursuri de specializare a functionarilor implicai în procesul de formulare si implementare a politicilor publice: POS CCA axa 1 dmi 1.1

 • Implementarea planurilor strategice i training în planificarea strategică (inclusiv în bugetarea pe programe) pentru personalul de conducere din Primaria Drobeta Tr. Severin: POS CCA axa 1 dmi 1.1

 • Organizarea unor module de pregătire în domenii ca achiziiile publice, ECDL, limbi strine, dezvoltarea de proiecte, licitarea i managementul proiectelor: POS CCA axa 1 dmi 1.3

 • Schimburi de experienta in programe de twinning: INTERREG IV C

 • Instruirea reprezentanilor autoritilor locale în consiliile de administraie ale colilor, i din sectorul de sntate pentru a implementa eficient noile servicii descentralizate: POS CCA axa 2 dmi 2.1

 • Proiecte de imbunătatirea a guvernantei locale prin schimb de experienta si obtinerea de abilittai comune cu institutiile administratiei publice din Serbia si Bulgaria: PO CT RO-BG si PO CT RO-SE

Modernizarea administratiei publice locale – Implementarea TIC

Proiecte: Surse preconizate de finantare

 • Implementarea programului informatic de management al proiectelor in sistemul informatic al Primariei Drobeta Tr. Severin: POS CCA

 • Organizarea unor cursuri de training in domeniul evalurii performanelor serviciilor publice: POS CCA axa 2 dmi 2.2

 • Conectrii unităilor colare la internet prin conexiuni broadband: POS CCE Axa 3

Modernizarea administratiei publice locale – transparenta

Proiecte: Surse preconizate de finantare

 • Achiziionarea de echipamente de informare i comunicare pentru accesul larg al cetenilor la informaii de interes public: POS CCE Axa 3 POS CCA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.