Home » Articole » RO » Societate » Istorie » Revoluția științifică în astronomie

Revoluția științifică în astronomie

Revoluția științifică nu a fost marcată doar de o schimbare; următoarele idei noi au contribuit la ceea ce se numește revoluția științifică. Multe dintre ele au fost revoluții în propriile lor domenii.

Heliocentrism

Timp de aproape cinci milenii, modelul geocentric al Pământului, ca centru al universului, a fost acceptat de toți, cu excepția câtorva astronomi. În cosmologia lui Aristotel, poziția centrală a Pământului a fost poate mai puțin semnificativă decât identificarea sa ca o lume de imperfecțiune, inconstanță, neregularitate și schimbare, spre deosebire de “ceruri” (Luna, Soarele, planetele, stelele) considerate perfecte, permanente , neschimbate, și în gândirea religioasă, tărâmul ființelor cerești. Pământul era chiar compus dintr-un material diferit, cele patru elemente “pământ”, “apă”, “foc” și “aer”, în timp ce suficient de mult deasupra suprafeței sale (aproximativ orbita Lunii) cerurile erau compuse dintr-o substanță diferită, “eter”. Modelul heliocentric care l-a înlocuit a implicat nu numai deplasarea radicală a pământului pe o orbită în jurul soarelui, dar partajarea poziției sale cu alte planete a implicat un univers al componentelor cerești făcute din aceleași substanțe schimbabile ca și Pământul. Mișcările cerești nu mai trebuie să fie conduse de o perfecțiune teoretică, limitată la orbite circulare.

Lucrarea lui Copernic din 1543 despre modelul heliocentric al sistemului solar a încercat să demonstreze că soarele era centrul universului. Puțini au fost deranjați de această sugestie, iar papa și mai mulți arhiepiscopi erau interesați suficient de ea pentru a dori mai multe detalii. Modelul său a fost folosit ulterior pentru a crea calendarul Papei Grigorie al XIII-lea. Cu toate acestea, ideea că pământul s-ar mișca în jurul soarelui a fost pus la îndoială de majoritatea contemporanilor lui Copernic. Ea contrazicea nu numai observația empirică, datorită absenței unei parallaxe stelare observabile, dar, mai semnificativ la acea dată, autoritatea lui Aristotel.

Descoperirea lui Johannes Kepler și a lui Galileo a dat credibilitatea teoriei lui Copernic. Kepler a fost un astronom care, folosind observațiile exacte ale lui Tycho Brahe, a propus ca planetele să se deplaseze în jurul soarelui nu în orbite circulare, ci eliptice. Împreună cu celelalte legi ale mișcării planetare, acest lucru i-a permis să creeze un model al sistemului solar care a fost o îmbunătățire față de sistemul original al lui Copernic. Principalele contribuții ale lui Galileo la acceptarea sistemului heliocentric au fost mecanica sa, observațiile pe care le-a făcut cu telescopul său, precum și prezentarea detaliată a cazului pentru sistem. Folosind o teorie timpurie a inerției, Galileo a putut explica de ce pietrele aruncate dintr-un turn se prăbușesc în jos, chiar dacă pământul se rotește. Observațiile lui despre lunile lui Jupiter, fazele lui Venus, petele de pe soare și munții de pe lună au contribuit la discreditarea filosofiei aristotelice și a teoriei lui Ptolemeu a sistemului solar. Prin descoperirile lor combinate, sistemul heliocentric a câștigat sprijin, iar la sfârșitul secolului al XVII-lea a fost general acceptat de astronomi.

Această lucrare a culminat cu opera lui Isaac Newton. Cartea Principia a lui Newton au formulat legile mișcării și gravitației universale, care au dominat viziunea oamenilor de știință asupra universului fizic pentru următoarele trei secole. Prin derivarea legilor lui Kepler de mișcare planetară din descrierea sa matematică a gravitației, și apoi prin folosirea acelorași principii pentru a explica traiectoriile cometelor, valurile, precesia echinocțiilor și alte fenomene, Newton a eliminat ultimele îndoieli cu privire la validitatea modelul heliocentric al cosmosului. Această lucrare a demonstrat de asemenea că mișcarea obiectelor de pe Pământ și ale corpurilor celeste poate fi descrisă de aceleași principii. Predicția sa potrivit căreia Pământul ar trebui să aibă forma unui sferoid oblic a fost ulterior justificat de alți oameni de știință. Legile sale de mișcare urmau să fie temelia solidă a mecanicii; legea gravitației universale a combinat mecanica terestră și cea cerescă într-un sistem care părea a fi capabil să descrie întreaga lume în formule matematice.

Gravitația

Pe lângă faptul că a demonstrat modelul heliocentric, Newton a dezvoltat și teoria gravitației. În 1679, Newton a început să ia în considerare gravitația și efectul ei asupra orbitelor planetelor cu referire la legile lui Kepler de mișcare planetară. Acest lucru a urmat stimulării printr-un scurt schimb de scrisori în 1679-80 cu Robert Hooke, care fusese numit pentru a gestiona corespondența Societății Regale și care a deschis o corespondență destinată să obțină contribuții din partea lui Newton pentru Societatea Regală. Interesul lui Newton de reînvierr a astronomiei a fost stimulat în continuare de apariția unei comete în iarna 1680-1681, pe seama căreia a corespondat cu John Flamsteed. După discuțiile cu Hooke, Newton a demonstrat că forma orbitală a orbitelor planetare ar rezulta dintr-o forță centripetală invers proporțională cu pătratul vectorului de rază. Newton și-a comunicat rezultatele lui Edmond Halley și Societății Regale în De motu corporum în gyrum, în 1684. Acest studiu cuprindea nucleul pe care Newton l-a dezvoltat și lărgit pentru a forma Principia.

Principia a fost publicată la 5 iulie 1687 cu încurajarea și ajutorul financiar al lui Edmond Halley. În această lucrare, Newton a exprimat cele trei legi universale ale mișcării care au contribuit la multe progrese în timpul Revoluției Industriale, care a urmat în curând, și nu au fost modificate de mai bine de 200 de ani. Multe dintre aceste progrese continuă să fie fundamentul tehnologiilor non-relativiste din lumea modernă. El a folosit cuvântul latin gravitas (greutate) pentru efectul care va deveni cunoscut ca gravitate și a definit legea gravitației universale.

Postulatul lui Newton al unei forțe invizibile, capabile să acționeze pe distanțe mari, a condus la criticarea lui de introducerii “științelor oculte” în știință. Mai târziu, în cea de-a doua ediție Principia (1713), Newton a respins ferm astfel de critici într-un este, General Scholium, scriind că este suficient ca fenomenul implică o atracție gravitațională.

Traducere din Wikipedia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.