Formatarea cărţii şi tehnoredactarea conţinutului ei este o etapă importantă în procesul de editare a cărţilor. Înainte de a începe această etapă, voi cădea de acord, cu autorul cărţii şi/sau persoana fizică sau juridică implicată în publicarea cărţii, asupra acestor aspecte.

În cadrul acestei discuţii se vor stabili tipul şi mărimea fonturilor, formatul titlurilor de capitole şi modul de aranjare în carte a începutului unui nou capitol, antetul, numerotarea paginilor, modul de atenţionare asupra drepturilor de autor, biografia autorului, modul de aranjare şi dimensiunea imaginilor interne, modalitate de creare a paginilor de cuprins şi eventual indexare, precum şi alte informaţii suplimentare pe care autorul doreşte să le includă în carte.

După ce s-a căzut de acord asupra unui design, voi crea o mostră pentru a verifica împreună cu autorul dacă aspectul final corespunde cerinţelor. Voi reveni şi voi fsace oricâte modificări este nevoie până când toate persoanele implicate vor fi mulţumite de rezultat.

Voi formata apoi cartea şi voi redacta conţinutul conform probei asupra căreia s-a căzut de acord. Voi crea o versiune electronică finală a cărţii pentru o ultimă verificare înainte de a fi tipărită.

Autorul sau persoana mandatată de acesta va deţine toate drepturile de autor asupra lucrării rezultate, şi a tuturor fişierelor digitale create pentru publicarea cărţii.

Ideal este ca să îmi trimiteţi cartea care urmează să fie redactată în format Word sau HTML, cu imaginile separat (preferabil) sau incluse ăn fişierul Word. Pentru versiunea tipărită a cărţii, imaginile trebuie să aibă o rezoluţie de minimum 300 pixeli, şi de preferat o dimensiune minimă egală cel puţin cu lăţimea cărţii. Dacă îmi transmiteţi cartea în alte formate (PDF, tipărită, etc.) vor exista costuri suplimentare în redactarea cărţii.

De asemenea, la cerere pot verifica textul din punct de vedere gramatical făcând corecturile necesare după ce le supun spre aprobare autorului.

Save

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *