Home » Articole » Știri » Strategia de dezvoltare a municipiului Drobeta Turnu Severin: Dezvoltarea urbană

Strategia de dezvoltare a municipiului Drobeta Turnu Severin: Dezvoltarea urbană

postat în: Știri 0

Politica : Dezvoltarea infrastructurii publice urbane

Programe:

– Finalizarea i/sau renovarea clădirilor degradate i/sau neutilizate i pregătirea lor pentru noi tipuri de activiti economice i sociale;

– Demolarea clădirilor i/sau a structurilor aflate într-o stare avansat de degradare, care nu aparin patrimoniului naional cultural, amenajarea terenurilor rezultate i pregătirea lor pentru noi destinaii economice i/sau sociale;

– Amenajarea terenurilor degradate i/ sau neutilizate i pregătirea lor pentru noi activităi economice i/sau sociale;

– Crearea i modernizarea spaiilor publice urbane: străzi orăeneti, trotuare, scuaruri, zone pietonale, poduri, pasaje sub- i supra-terane, pasarele, parcări, etc.,

– Dezvoltarea i/sau modernizarea infrastructurii utilităilor publice urbane (iluminat public, cablare broadband, etc), crearea /modernizarea spaiilor verzi1 (grădini publice, parcuri, mobilier urban);

– Reabilitarea siturilor poluate i neutilizate i pregătirea lor pentru noi utilizări economice i/sau sociale;

– Achiziionarea de echipamente de informare i comunicare pentru accesul larg al cetăenilor la informaii de interes public (ex: tabele electronice de afiaj; tabele interactive etc.);

– Sisteme pentru managementul traficului (lucrări)

– Construirea de locuinte sociale;

– Reabilitarea centralelor termice, reabilitatea termic a blocurilor;

-Extinderea si modernizarea retelei de termoficare;

– Racordarea consumatorilor casnici si industriali la reteaua de alimentare cu gaze naturale

-Reabilitarea/modernizarea /racordarea la utilitati si dotarea cladirilor publice;

– Dezvoltarea infrastructurii de comunicatii;

– Investitii comune în infrastructura de comunicatii TIC cu impact transfrontalier

Politica : Dezvoltarea infrastructurii de transport

Programe:

– Construirea de staii pentru autobuze, tramvaie i troleibuze i/sau modernizarea celor existente; construirea de terminale intermodale în scopul îmbunătăirii integrării diferitelor moduri de transport public urban;

– Extinderea i/sau modernizarea reelei liniilor de tramvai i troleibuz i a infrastructurii aferente;

– Construirea i/sau amenajarea de culoare speciale pentru mijloace de transport în comun i/sau piste pentru biciclete;

– Lucrări de infrastructură si dotarea cu echipamente specifice pentru managementul traficului

– Achizitionarea de mijloace de transport public ecologice;

– Constructia unei sosele de centură;

– Modernizarea si extinderea retelelor de utilităti existente în corpul drumului;

– Imbunătătirea infrastructurii (facilitătilor) de transport rutier si fluvial cu impact transfrontalier;

– Îmbunătătirea facilitătilor de transport multimodal (fluvial/rutier)

– Elaborarea de studii commune si schimburi de experienta în domeniul transportului transfrontalier de marfuri si pasageri;

– Sprijinirea si imbunatatirea produselor si serviciilor de transport transfrontalier si armonizarea traficului cu tarile vecine

Politica: Punerea in valoare a mostenirii istorice si cultural-religioase

Politica:

– Restaurarea, protejarea i conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;

– Refacerea/amenajarea căilor de acces (pietonale i carosabile) către obiectivele reabilitate, în interiorul zonei de protecie a acestora;

– Lucrări i dotări pentru asigurarea iluminatului interior i exterior, a iluminatului de sigurană precum i a celui decorativ;

– Amenajarea zonelor de protecie prin delimitarea i împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul);

– Construirea utilităilor anexe (parcări, grupuri sanitare, indicatoare etc

Politica: Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri

Programe:

-Construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri i anexe aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, cu precădere IMM-uri, pentru activiti de producie i/ sau servicii;

– Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de afaceri i a drumurilor de acces;

-Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităilor de bază din interiorul structurii de afaceri: staii de tratare a apei, unităile de furnizare a energiei i a gazului, sistemul de canalizare, cablarea clădirii, conectarea la reele broadband (Internet);

– Dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate

Politica: Reabilitarea infrastructurii sociale

Programe:

-Reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate serviciilor sociale (centre de îngrijire a copiilor, centre pentru persoane vârstnice, centre de asisten pentru persoanele cu deficiene, centre pentru tineret, persoane aflate în dificultate) i dotarea acestora cu echipamente specifice, inclusiv echipamente de informare i comunicare;

-Achiziionarea i instalarea de echipamente necesare pentru creterea siguranei i prevenirea criminalităii (sisteme de supraveghere etc);

Politica: Dezvoltarea infrastructurii de mediu

Programe:

– Constructia/modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării;

– Constructia/reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile

– Extinderea/reabilitarea retelelor de distributie a apei potabile si a sistemelor de canalizare

– Constructia/reabilitarea statiilor de epurare a apelor uzate;

– Constructia/reabilitarea facilitătilor de epurare a nămolurilor;

– Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor, etc.

– Publicitate (inclusiv constientizare)

– Achizitionarea si instalarea sistemelor de colectare selectivă a deseurilor;

– Constructia facilitătilor de sortare, compostare si reciclare;

– Achizitionarea vehiculelor de transport al deseurilor;

– Constructia statiilor de transfer si a facilitătilor de eliminare a deseurilor municipale;

– Recuperarea gazului provenit din depozite, acolo unde este cazul;

– Construirea unor facilităti adecvate pentru deseurile periculoase si alte tipuri specifice de deseuri;

– Închiderea depozitelor neconforme;

– Publicitate si campanii de constientizare a publicului.

– Investitii pentru protectia si conservarea mediului si pentru reabilitarea zonelor degradate;

– Consolidarea/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de management a situatiilor de urgenta;

– Crearea de centre si laboratoare pentru monitorizarea mediului;

– Implementarea lucrărilor comune pentru prevenirea inundatiilor pe Dunăre, ecologizarea si reîmpdurirea malurilor rîului;

– Dezvoltarea structurilor commune transfrontaliere de management al mediului si a sistemelor tehnice pentru a întări cooperarea între cadrele institutionale existente în vederea armonizării activitătilor în domeniul prevenirii inundatiilor si al problemelor referitoare la contaminare;

– Armonizarea sistemelor transfrontaliere de semnalizare în caz de inundatii;

– Achizitionarea de echipament comun în regiunea transfrontaliera pentru măsurarea/ monitorizarea parametrilor mediului,

– Investitii pentru devzoltarea infrastructurii transfrontaliere de mici proportii la nivel regional în domeniul pregătirii situatiilor de urgentă;

– Achizitionarea si folosirea în comun a echipamentului medical, planificarea unei infrastructuri comune de cercetare, înfiintarea unei retele on-line pentru actiuni de urgentă; crearea unui portofoliu comun al serviciilor medicale în situatii de urgentă în zona transfrontaliera.

– Achizitionarea si instalarea sistemelor de colectare selectivă a deseuril
or;

– Constructia facilitătilor de sortare, compostare si reciclare;

– Achizitionarea vehiculelor de transport al deseurilor;

– Constructia statiilor de transfer si a facilitătilor de eliminare a deseurilor municipale;

– Recuperarea gazului provenit din depozite, acolo unde este cazul;

– Construirea unor facilităti adecvate pentru deseurile periculoase si alte tipuri specifice de deseuri;

– Închiderea depozitelor neconforme;

– Publicitate si campanii de constientizare a publicului.

– Investitii pentru protectia si conservarea mediului si pentru reabilitarea zonelor degradate;

– Consolidarea/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de management a situatiilor de urgenta;

– Crearea de centre si laboratoare pentru monitorizarea mediului;

– Implementarea lucrărilor comune pentru prevenirea inundatiilor pe Dunăre, ecologizarea si reîmpădurirea malurilor rîului;

– Dezvoltarea structurilor commune transfrontaliere de management al mediului si a sistemelor tehnice pentru a întări cooperarea între cadrele institutionale existente în vederea armonizrii activitătilor în domeniul prevenirii inundatiilor si al problemelor referitoare la contaminare;

– Armonizarea sistemelor transfrontaliere de semnalizare în caz de inundatii;

– Achizitionarea de echipament comun în regiunea transfrontaliera pentru măsurarea/ monitorizarea parametrilor mediului,

– Investitii pentru devzoltarea infrastructurii transfrontaliere de mici proportii la nivel regional în domeniul pregătirii situatiilor de urgentă;

– Achizitionarea si folosirea în comun a echipamentului medical, planificarea unei infrastructuri comune de cercetare, înfiintarea unei retele on-line pentru actiuni de urgentă; crearea unui portofoliu comun al serviciilor medicale în situatii de urgentă în zona transfrontaliera.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *