Analiza SWOT

|

(Analiza SWOT) Analiza SWOT (în mod alternativ, matricea SWOT) este un acronim pentru punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările și este o metodă de planificare structurată care evaluează cele patru elemente ale unui proiect sau al unei întreprinderi de … Citeşte mai mult