Scrierea unui plan de marketing

|

(Pași pentru crearea unei strategii) O strategie de eMarketing nu trebuie creată izolat de o strategie offline. În schimb, marketerii trebuie să aibă o viziune holistică asupra tuturor obiectivelor de afaceri și oportunităților de marketing. Activitățile offline și online ar … Citeşte mai mult

Analiza SWOT în organizații non-profit

|

Analiza SWOT a fost utilizată în activitatea comunitară ca un instrument de identificare a factorilor pozitivi și negativi în cadrul organizațiilor, comunităților și societății în general care promovează sau inhibă implementarea cu succes a serviciilor sociale și eforturile de schimbare … Citeşte mai mult

Utilizarea analizei SWOT

|

Utilitatea analizei SWOT nu se limitează la organizațiile care caută profit. Analiza SWOT poate fi utilizată în orice situație de luare a deciziilor când este definită o stare finală dorită (obiectiv). Exemplele includ organizații non-profit, unități guvernamentale și persoane fizice. … Citeşte mai mult

Analiza SWOT

|

(Analiza SWOT) Analiza SWOT (în mod alternativ, matricea SWOT) este un acronim pentru punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările și este o metodă de planificare structurată care evaluează cele patru elemente ale unui proiect sau al unei întreprinderi de … Citeşte mai mult

Tehnici și metode de analiză în inteligența competitivă: Analiza SWOT, Jocul războiului, Benchmarking, Analiza scenariului

|

Analiza SWOT Cunoașterea mediului extern și intern al unei companii este cu siguranță considerată esențială pentru procesul de planificare strategică a firmei. Factorii care afectează mediul intern al unei organizații pot fi de obicei clasificați ca puncte tari (S) sau … Citeşte mai mult