Home » Articole » RO » Societate » Reţele sociale » Teorii și domenii de cercetare în rețelele sociale

Teorii și domenii de cercetare în rețelele sociale

Social Media

Teorii ale rețelelor sociale

Teorii importate

Diferite cadre teoretice au fost importate pentru utilizarea analizei rețelelor sociale. Cele mai proeminente dintre acestea sunt teoria graficului, teoria echilibrului, teoria comparării sociale și, mai recent, abordarea identității sociale.

Teorii specifice

Câteva teorii complete au fost produse din analiza rețelelor sociale. Două dintre acestea sunt Teoria rolurilor structurale și Teoria heterofilică.

Baza teoriei heterofilice a constat concluziile dintr-un studiu că mai multe legături slabe pot fi importante în căutarea de informații și inovare, deoarece grupurile de utilizatori care interacționează și au interese comune (clicile) au tendința de a avea opinii mai omogene și de a împărtăși multe trăsături comune. Această tendință homofilă a fost motivul pentru care membrii clicilor să fie atrași împreună în primul rând. Cu toate acestea, fiind similari, fiecare membru al clicii ar ști, de asemenea, mai mult sau mai puțin ceea ce știu ceilalți membri. Pentru a găsi informații sau perspective noi, membrii clicii vor trebui să privească dincolo de clică spre ceilalți prieteni și cunoștințe. Aceasta este ceea ce Granovetter numea “puterea legăturilor slabe“.

Decalaje structurale

În contextul rețelelor, capitalul social există acolo unde oamenii au un avantaj datorită localizării lor într-o rețea. Contactele dintr-o rețea oferă informații, oportunități și perspective care pot fi benefice pentru jucătorul central din rețea. Majoritatea structurilor sociale au tendința de a fi caracterizate de vlustere dense de legături puternice. Informațiile din cadrul acestor clustere tind să fie mai degrabă omogene și redundante. Informațiile care nu sunt redundante sunt cel mai adesea obținute prin intermediul contactelor din diferite grupuri. Atunci când două clustere separate posedă informații care nu sunt redundante, se spune că există un decalaj structural între ele. Astfel, o rețea care găzduiește decalaje structurale va oferi beneficii de rețea care sunt într-un anumit grad aditiv, mai degrabă decât suprapuse. O structură ideală de rețea are o structură de viță-de-vie și cluster, asigurând accesul la numeroase clustere și decalaje structurale diferite.

Rețelele bogate în decalaje structurale reprezintă o formă de capital social prin faptul că oferă beneficii de informație. Principalul jucător dintr-o rețea care unește decalaje structurale este capabil să acceseze informații din diverse surse și clustere. De exemplu, în rețelele de afaceri, acest lucru este benefic pentru o carieră a unui individ, deoarece este mai probabil să audă despre locuri de muncă vacante și oportunități dacă rețeaua sa acoperă o gamă largă de contacte în diferite industrii/sectoare. Acest concept este similar cu teoria lui Mark Granovetter privind legăturile slabe, care se bazează pe faptul că o gamă largă de contacte este cea mai eficientă pentru obținerea unui loc de muncă.

Clustere de cercetare

Comunicare

Studiile de comunicare sunt adesea considerate o parte atât a științelor sociale, cât și a științelor umaniste, în special în domenii precum sociologia, psihologia, antropologia, știința informației, biologia, științele politice și economia, precum și retorica, studiile literare și semiotica. Multe concepte de comunicare descriu transferul de informații de la o sursă la alta și pot astfel să fie concepute în termeni de rețea.

Comunitate

Pe vremea lui J.A. Barnes, o “comunitate” se referă la o locație geografică specifică, și studiile legăturior comunității au de-a face cu cine a vorbit, a asociat, a tranzacționat și a mers la biserică și cu cine. Astăzi, există comunități extinse “online” dezvoltate prin dispozitive de telecomunicații și servicii de rețele sociale. Astfel de dispozitive și servicii necesită întreținere și analiză extinse și permanent, adesea folosind metode din știința rețelelor. Studiile de dezvoltare comunitară, astăzi, utilizează de asemenea pe scară largă astfel de metode.

Rețele complexe

Rețelele complexe necesită metode specifice pentru modelarea și interpretarea complexității sociale și a sistemelor complexe adaptive, inclusiv a tehnicilor de analiză dinamică a rețelelor. Mecanismele cum ar fi evoluția fazelor duale explică modul în care schimbările temporale în conectivitate contribuie la formarea structurii în rețelele sociale.

Rețele criminale

În criminologia și sociologia urbană, o atenție deosebită a fost acordată rețelelor sociale. De exemplu, Andrew Papachristos a studiat crimele în bandă ca o serie de schimburi între bande. Uciderea poate fi văzută ca difuză spre exterior dintr-o singură sursă, deoarece bandele mai slabe nu-și pot permite să ucidă membri ai bandelor mai puternice ca represalii, ci trebuie să comită alte acte violente pentru a-și menține reputația de forță.

Difuzarea inovațiilor

Difuzarea de idei și studii de inovare se axează pe răspândirea și utilizarea ideilor de la un actor la altul sau de la o cultură la alta. Această linie de cercetare încearcă să explice de ce unii devin “adoptatori timpurii” de idei și inovații și leagă structura rețelei sociale de facilitarea sau împiedicarea răspândirii unei inovații.

Demografie

În demografie, studiul rețelelor sociale a condus la noi metode de eșantionare pentru estimarea și atingerea populațiilor greu de enumerat (de exemplu, persoanele fără adăpost sau consumatorii de droguri intravenoase). De exemplu, eșantionarea bazată pe respondenți este o tehnică de eșantionare bazată pe rețea care se bazează pe respondenți la un sondaj care îi recomandă pe ceilalți respondenți.

Sociologia economică

Domeniul sociologiei se concentrează aproape în întregime pe rețelele cu rezultate ale interacțiunilor sociale. Mai exact, sociologia economică consideră interacțiunile comportamentale ale indivizilor și grupurilor prin intermediul capitalului social și al “piețelor” sociale. Sociologii, cum ar fi Mark Granovetter, au dezvoltat principiile fundamentale ale interacțiunilor structurii sociale, informațiilor, abilității de a pedepsi sau recompensa și ale încrederii în publicările lor frecvente de analize politice, economice și de altă natură. Granovetter examinează modul în care structurile sociale și rețelele sociale pot afecta rezultatele economice precum angajarea, prețul, productivitatea și inovația, și descrie contribuțiile sociologilor la analiza impactului structurii și rețelelor sociale asupra economiei.

Sănătate

Analiza rețelelor sociale este din ce în ce mai încorporată în analizele de sănătate, nu numai în studiile epidemiologice, ci și în modelele de comunicare și educare a pacienților, prevenirea bolilor, diagnosticul și tratamentul sănătății mintale, precum și în studiul organizațiilor și sistemelor de îngrijire a sănătății.

Ecologie umană

Ecologia omului este un studiu interdisciplinar și transdisciplinar al relației dintre oameni și mediile lor naturale, sociale și construite. Filosofia științifică a ecologiei umane are o istorie difuză, legată de geografie, sociologie, psihologie, antropologie, zoologie și ecologie naturală.

Limba și lingvistica

Studiile de limbă și lingvistică, în special lingvistică evolutivă, se axează pe dezvoltarea formelor lingvistice și pe transferul de schimbări, sunete sau cuvinte, de la un sistem lingvistic la altul, prin rețele de interacțiune socială. Rețelele sociale sunt, de asemenea, importante în schimbarea limbajului, deoarece grupurile de oameni adaugă și/sau abandonează limbile în repertoriul lor.

Rețele literare

În studiul sistemelor literare, analizele de rețea au fost aplicate de Anheier, Gerhards și Romo, De Nooy, și Senekal, pentru a studia diferite aspecte ale funcțiilor literaturii. Premisa de bază este că teoria polisistemei, care a existat încă de la scrierile Even-Zohar, poate fi integrată cu teoria rețelei și relațiile dintre diverși actori din rețeaua literară, de ex. scriitori, critici, editori, istorii literare etc., pot fi mapate folosind vizualizarea de la SNA.

Studii organizatorice

Studii de cercetare a relațiilor de organizare formale sau informale, comunicare organizațională, economie, sociologie economică și alte transferuri de resurse. Rețelele sociale au fost, de asemenea, utilizate pentru a examina modul în care organizațiile interacționează una cu cealaltă, caracterizând numeroasele conexiuni informale care leagă managerii împreună, precum și asociațiile și conexiunile dintre angajații individuali din diverse organizații. S-a constatat că rețelele intra-organizaționale afectează angajamentul organizațional, identificarea organizațională, comportamentul apartenenței organizaționale.

Capitalul social

Capitalul social este o formă de capital economic și cultural în care rețelele sociale sunt centrale, tranzacțiile sunt marcate de reciprocitate, încredere și cooperare, iar agenții de piață produc bunuri și servicii nu numai pentru ei înșiși, ci pentru un bine comun.

Capitalul social este un concept sociologic referitor la valoarea relațiilor sociale și rolul cooperării și încrederii pentru a obține rezultate pozitive. Termenul se referă la valoarea pe care o poate obține de la legăturile sociale. De exemplu, imigranții nou-veniți pot folosi legăturile lor sociale cu migranții stabiliți pentru a obține locuri de muncă pentru care altfel ar putea avea probleme (de exemplu, din cauza lipsei de familiarizare cu limba locală). Există o relație pozitivă între capitalul social și intensitatea utilizării rețelei sociale. Într-un cadru dinamic, o activitate mai înaltă într-o rețea se alimentează într-un capital social mai înalt, care încurajează mai multă activitate.

Poziția și beneficiile rețelei

În multe organizații, membrii tind să-și concentreze activitățile în interiorul grupurilor proprii, ceea ce împiedică creativitatea și restricționează oportunitățile. Un jucător a cărui rețea găzduiește decalaje structurale are un avantaj în detectarea și dezvoltarea oportunităților de recompensare. Un astfel de jucător poate mobiliza capitalul social acționând ca un “broker” de informații între două clustere care altfel nu ar fi fost în contact, oferind astfel acces la idei, opinii și oportunități noi. Filosoful britanic și economistul politic John Stuart Mill scrie că “este foarte greu să exagerăm valoarea … de a plasa ființele umane în contact cu persoane diferite de ele…. O astfel de comunicare este una dintre principalele surse de progres.” Astfel, un jucător cu o rețea bogată în decalaje structurale poate adăuga valoare unei organizații prin noi idei și oportunități. Aceasta, la rândul său, ajută la dezvoltarea carierei unui individ și la avansarea acestuia.

Un broker de capital social captează, de asemenea, beneficiile controlului de a fi facilitatorul fluxului de informații între contacte. În cazul firmei de consultanță Eden McCallum, fondatorii au putut să avanseze în carierele lor făcând conexiunea între trei foști mari consultanți ai firmelor de consultanță cu firmele mijlocii din industrie. Prin conectarea decalajelor structurale și mobilizarea capitalului social, jucătorii pot avansa în carieră prin realizarea de noi oportunități între contacte.

Au fost realizate cercetări care susțin atât avantajele, cât și dezavantajele brokerajului de informații. Un studiu al firmelor chineze de înaltă tehnologie, realizat de Zhixing Xiao, a constatat că beneficiile de control ale decalajelor structurale sunt “disonante față de spiritul de cooperare dominant al firmei, iar beneficiile informațiilor nu se pot materializa datorită valorilor comunale partajate” a acestor organizații. Dar acest studiu a analizat numai firmele chineze, care tind să aibă valori puternice de partajare comună. Informațiile și beneficiile de control ale decalajelor structurale sunt încă valoroase în firmele care nu sunt la fel de incluzive și cooperative la nivel de firmă. În 2004, Ronald Burt a studiat 673 de manageri care au condus lanțul de aprovizionare pentru una dintre cele mai mari companii de electronice din America. El a constatat că managerii care au discutat frecvent probleme cu alte grupuri au fost mai bine plătiți, au primit mai multe evaluări pozitive la locurile de muncă și au fost mult mai susceptibil de a fi promovați. Astfel, decalajele structurale pot fi benefice pentru o organizație și, la rândul său, pentru cariera unui individ.

Media socială

Rețelele de calculatoare combinate cu software-ul pentru rețelele sociale produc un nou mediu pentru interacțiunea socială. O relație a unui serviciu computerizat de rețele sociale poate fi caracterizată de context, direcție și putere. Conținutul unei relații se referă la resursa care este schimbată. Într-un context de comunicare mediată de calculator, perechile sociale schimbă diferite tipuri de informații, inclusiv trimiteri de fișiere de date sau programe de calculator, precum și furnizarea de suport emoțional sau organizarea unor întâlniri. Odată cu creșterea comerțului electronic, schimbul de informații poate corespunde, de asemenea, schimburilor de bani, bunuri sau servicii din lumea “reală”. Metodele de analiză a rețelelor sociale au devenit esențiale pentru examinarea acestor tipuri de comunicări mediate de calculator.

În plus, dimensiunea pură și natura volatilă a rețelelor sociale au dat naștere la noi valori de rețea. O preocupare majoră cu rețelele extrase din mediile sociale este lipsa de robustețe a măsurătorilor de rețea, datorită lipsei datelor.

Traducere din Wikipedia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *