Home » Articole » RO » Afaceri » Traduceri » Terminologia Interactivă pentru Europa

Terminologia Interactivă pentru Europa

postat în: Traduceri 0

IATEEurodicautom

Eurodicautom este pionierul bazelor de date pentru terminologii în traduceri al Comisiei Europene, creat în 1975, iniţial pentru a fi folosit de translatori şi alţi membri ai Comisiei. Din 1980 poate fi consultat online. Odată cu includerea a noi ţări în Uniunea Europeană, Eurodicautom a fost extins de la şase la şapte, nouă, şi în final unsprezece limbi (plus latina pentru nume ştiinţifice). Interfaţa publică de utilizator a fost adăugată ulterior, oferind publicului general acces gratuit la terminologia multilingvă în domeniile de activitate ale Uniunii Europene. Studenţii Universităţii Rennes UFR2, LEA, departamentul pentru traduceri tehnice şi terminologie, lucrează în mod regulat la revizia şi adăugarea de noi termeni la baza de date existentă în mai multe limbi. În 2007 Eurodicautom a fost înlocuit cu Terminologia Interactivă pentru Europa (Inter-Active Terminology for Europe, IATE).

Terminologia Interactivă pentru Europa

Terminologia Interactivă pentru Europa (Inter-Active Terminology for Europe, IATE) este baza de date inter-instituţională a Uniunii Europene. Proiectul a fost lansat în 1999 cu obiectivul de a crea o interfaţă web pentru toate resursele terminologice astfel încât informaţia să fie mai uşor disponibilă şi să se asigure standardizarea prin instituţiile europene. A fost folosită în instituţiile şi agenţiile europene din vara anului 2004. O interfaţă publică de utilizator a fost lansată pentru testare în prima parte a anului 2007, şi a fost deschisă oficial pe 28 iunie 2007.

IATE incorporează toate bazele de date terminologice existente ale serviciilor de traduceri ale Uniunii Europene într-o bază de date interinstituţională conţinând aproximativ 1,4 milioane de termeni. Următoarele baze de date au fost importate în IATE:

  • Eurodicautom (Comisia Europeană)
  • TIS (Consiliul Uniunii Europene)
  • Euterpe (Parlamentul European)
  • Euroterms (Centru de traduceri pentru organismele Uniunii Europene)
  • CDCTERM (Curtea Europeană a Auditorilor).

Partenerii proiectului sunt Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Curtea Europeană de Justiţie, Curtea Europeană a Auditorilor, Comitetul European Economis şi Social, Comitetul European al Regiunilor, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii, şi Centru pentru traduceri ale organismelor Uniunii Europene.

Situl web al IATE este administrat de Centru de Traduceri din Luxemburg în beneficiul partenerilor proiectului. Subiectul “domenii” se bazează pe Eurovoc.

Acest articol conţine materiale traduse şi adaptate din Wikipedia de Nicolae Sfetcu sub licenţă gratuită GNU.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.