Home » Articole » RO » Artă » Imagini » Utilizarea calculatoarelor

Utilizarea calculatoarelor

Columbia Supercomputer - NASA Advanced Supercomputing

UTILIZAREA CALCULATORULUI SI A SERVICIILOR ELECTRONICE
GHID PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI
Bucureşti, mai 2004

Ghid realizat de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

Adaptat de MultiMedia si Nicolae Sfetcu

Aceasta adaptare este licentiata sub GNU Free Documentation License

Calculatoarele şi Internet-ul au schimbat în mod semnificativ modul în care cetăţenii pot avea acces la serviciile publice. Societatea informaţională este din ce în ce mai prezentă în toate activităţile sectorului public inclusiv prin aplicaţii complexe de e-Government.

Guvernul României promovează diverse proiecte care să facă din serviciile electronice un instrument de reformă a administraţiei publice. Primele rezultate sunt încurajatoare dar arată că această reformă trebuie să aibă loc şi la biroul fiecărui funcţionar public. Ghidul de faţă are ca scop să asigure funcţionarului public câteva cunoştinţe de bază şi bune practici în utilizarea calculatorului şi mai ales a Internet-ului la locul său de muncă. Oferă de asemenea informaţii generale privind diverse proiecte de e-Government din România şi din întreaga lume.

Utilizarea Calculatorului şi a Serviciilor Electronice – Un Ghid pentru Funcţionarii Publici a fost elaborat de către proiectul RITI dot-Gov, în cooperare cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

Proiectul RITI dot-Gov face parte din Iniţiativa pentru tehnologia Informaţiei în România, RITI, a cărei implementare a început în 2002 de către Misiunea din România a Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), în cooperare cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. Proiectul RITI dot-Gov este implementat în România de către Internews Network Inc, o organizaţie non-profit cu sediul în Statele Unite ale Americii.

Elaborarea cestui ghid a fost posibilă prin asistenţa asigurată de către Centrul Regional de Servicii Budapesta al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, USAID, pentru proiectul RITI dot-GOV, în cadrul Acordului de Cooperare Nr. CA #186-A-00-02-00101-00; LA#GDG-A-00-01-00009-00, implementat de către Internews Network Inc.

Opiniile exprimate în cadrul ghidului aparţin autorului şi nu reflectă în mod necesar vederile Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională.

© Internews Network, Inc., 2004. Acest ghid poate fi utilizat şi copiat în scopuri ne-comerciale atâta vreme cât “Internews Network, RITI dot-GOV” este creditat ca sursă şi “USAID” este menţionată ca finanţator.

  1. Nicolae
    |

    sigur, cu placere

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.