Apology

posted in: Layout 0

Apology

Scuze

1. We are sorry that we failed to enclose our catalogue with our letter of the…
2. We have received your various letters with regard to the above and must apologize for the long delay in dealing with this matter, which is not an easy one. We hope to be able to give you a definite answer soon.
3. We must apologize for not having replied before to your letter on the above, but regret that the matter is still in abeyance. As soon as it has been brought to a satisfactory conclusion, we shall write to you again.

1. Regretăm că, am omis să trimitem catalogul cu scrisoarea noastră din…
2. Am primit scrisorilc Dvs. cu privire la cele de mai sus şi trebuie să vă cerem scuze pentru marea întârziere în tratarea acestei chestiuni care nu este uşoară. Sperăm să putem să vă dăm un răspuns precis curând.
3. Trebuie să ne scuzăm că nu am răspuns mai de-vreme la scrisoarea Dvs. privitoare la cele de mai sus dar regretăm faptul că problema este încă în suspensie. În-dată ce va fi rezolvată satisfacător vă vom scrie din nou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *