Home » Articole » Articles » Business » Jobs » Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

posted in: Jobs 0
CURRICULUM VITAE

CURRICULUM  VITAE

Surname
Christian or first names
Address
Date or Birth
Age (in years).
Sex
Status: Single/Married

Education

School: from…. to…
College from… to…
University from… to…
Results obtained
Depress and/or other post-school qualifications
Postgraduate qualifications

Career history and work experience

1. Position from…to
2. Position from…to…

Specific achievements, Published works, etc.

Professional interests

References

Numele de familie
Numele de botez sau prenumele
Adresa
Data naşterii
Vârsta (în ani)
Sexul
Starea civilă: Celibatar(ă) Căsătorit (ă)

Studii

Şcoala din…până în….
Colegiul din…până în….
Universitatea din…până în….
Rezultate obţinute
Titluri şi/sau alte calificări post-liceale
Calificarea postuniversitară

Cariera şi experienţa profesională

1. Funcţia din…până în….
2. Funcţia din…până în….

Realizări specifice, lucrări publicate etc.

Interese profesionale

Referinţe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *