Home » Articole » EN » Business » Translation » Business letters » Business relations » On prices obtainable

On prices obtainable

On prices obtainable Preţuri de achiziţie
l. We have large quantities of.… available for immediate delivery.
2. Will you ascertain the prices you can obtain?
3. Do you think these would sell well in your market?
4. What in your, opinion would, the goods sell for in…
5. Please try to find out if there is any possibility of getting orders from…
6. Your advice will enable us to make a decision on the different offers we have received
1. Avem mari cantităiţi de… disponibile pentru livrare imediată.
2. Vreţi să vă asiguraţi (constataţi) ce preţuri puteţi obţine?
3. Credeţi că aceste mărfuri s-ar vinde bine pe piaţa dumneavoastră?
4. După părerea dumneavoastră cu cât s-ar vinde aceste mărfuri în… ?
5. Vă rog să încercaţi să aflaţi dacă existaă vreo posibilitate pentru a obţine comenzi din partea….
6. Sfatul dumneavoastră ne va permite să luăm o decizie în privinţa diferitelor oferte pe care le-am primit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.