Home » Articole » Articles » Business » Translation » Business letters » Business relation » Information for negotiations

Information for negotiations

Information Informaţii

1. As promised, here is a summary of our present negotiations with…
2. All we can say at presents is that we are negotiating with them on the subject.
3. Negotiations are in a fairly advanced stage.
4. We are on the point of concluding an agreement/ reaching agreement.
5. I pointed out to him the following aspects of tho problem which have emerged and which may help us to find a solution.

1. După cum am promis, urmează un rezumat al negocierilor noastre cu…
2. Tot ceea ce putem spune în prezent este că negociem cu ei această chestiune.
3. Negocierile se află într-un stadiu destul de avansat.
4. Suntem pe punctul de a încheia un contract/a ajuuge la o înţelegere.
5. Am relevat următoarele aspecte ale problemei care s-au ivit şi care ne-ar putea ajuta să găsim o soluţie.

Aveţi nevoie de un webmaster? Click AICI. Tel. 0745-526896

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *