Purpose of visit

Purpose of visit Scopul vizitei

1. Mr/MreaMiss/Ms…- is anxious, to improve his/her knowledge of… and therefore decided to seek an appointment in…
2. He/she wishes to obtain information on… /to study the…system/to introduce a new patent/to establish business contacts/to form fresh connections/investigate possibilities abroad for a very promising invention of his/hers.

1. Dl/Dna/Dra/Dnul… doreşte să-şi îmbogăţească cunoştinţele de… şi de aceea a hotărât să caute un servici în….
2. El/ea doreşte să obţină informaţii despre.. ./să studieze sistemul…/să introducă un nou patent (o nouă licenţă)/să stabileasca legături de afaceri/să stabilească relaţii noi/să cerceteze posibilităţile de plasare în străinătate a unei invenţii proprii foarte promiţătoare.

Need an webmaster? Click HERE

Leave a Reply

Your email address will not be published.