Bookings

Bookings

Rezervarea locurilor (la hotel)

1 Your hotel has been recommended to me by,.. and I shall bo glad if you will reserve me a single/double room with/without private bath from…
2. We shall be glad if you will reserve a room for our Managing Director, Mr… for the nights 17th to 21th of April. A room will also be required for his chauffeur.
Please let us have your confirmation.
3. I have been given your address by Mr..,, during the exhibition last year. I should be glad if you could let me have a room from… until… I should like, if possible, a back room.

1. Hotelul dumneavoastră mi-a fost recomandat de… şi m-aş bucura dacă mi-aţi rezerva o cameră cu un pat/ pat dublu cu/fără baie proprie începând cu…
2. Ne-am bucura dacă aţi rezerva o cameră pentru directorul nostru, domnul…. pentru nopţile de la 17 la 21 aprilie. Este necesară o a doua cameră pentru şofer. Vă rugăm să ne confirmaţi rezervarea.
3. Am primit adresa dumneavoastră de la domnul… un prieten al meu care a stat la dumneavoastră în timpul expoziţiei de anul trecut. M-aş bucura dacă mi-aţi putea da (rezerva) o cameră de la …până la…. .Aş dori, dacă se poate, o cameră în spate.

Leave a Reply

Your email address will not be published.