On goods available

On goods available Mărfuri disponibile
1. We are planning to make substantial purchases in your market and we shall be glad to know what quantities and what qualities are immediately available.
‘2. No information is required about… as we have sufficient quantities in stock.
3. Our stocks are very low and, if prices are favou-rable, we shall be able to place a substantial order.
4. If you receive an attractive offer for… we should be most interested.
5. Could you advise us what quantics of… suitable for this market are available for immediate delivery ?
6. As our buyer is unable to visit your country we should like you to buy.. .for us.
7. In consequence or the dull state of your… trade would you advise us to buy now, or do you think that price may fall still further?
8. If you believe that prices are likely to rise, we shall send you our instructions to buy.
1.Avem intenţia să facem achiziţii substanţiale pe piaţa dumneavoastră şi ne-am bucura să aflăm ce cantităţi şi ce calitaţi sunt disponibile imediat.
2. Nu avem nevoie de informaţii despre.. .deoarece avem cantităţi suficiente în stoc.
3. Stocurile noastre sunt foarte reduse şi dacă preţurile sunt favorabile vom putea să facem o comanda sub-stanţială.
4. Dacă primiţi o ofertă atrăgătoare pentru… noi am fi foarte interesaţi.
5. Ne-aţi putea informa ce cantităţi de… potrivite pentru această piaţă sunt disponibile pentru livrare ime-diată ?
6. Întrucât cumpărătorul nostru nu poate vizita ţara dumneavoastră am dori ca dumneavoastră să cumpăraţi … pentru noi.
7. Ca urmare a stagnării comerţului dumneavoastră  cu… ne-aţi sfătui să cumpărăm acum sau credeţi că preţurile vor scădea şi mai mult?
8. Dacă consideraţi că este posibil ca preţurile să crească vă vom trimite instrucţiuni să cumpăraţi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *