Opening lines

Opening lines

Formule de început

1. We thank you for your enquiry of the… and are sending you under separate cover

a copy of our latest catalogue/current price-list. samples of various patterns/articles available.
a specimen of our… together with our price list.

3. Thanking you for your enquiry of… we can supply for immediate delivery…
3. In reply to your enquiry of the… for… we have much pleasure in submitting the following quotation:
4. We return your list of articloa required with our
prices added.

1.Vă mulţumim pentru cererea din… şi vă trimitem într-o scrisoare separată

un exemplar al ultimului nostru catalog lista de preţuri curentă
eşantioane ale diferitelor modele/articole disponibile
o mostră din… împreună cu lista noastră de preţuri.

2. Mulţumindu-vă pentru cererea dumneavoastră din …. vă putem furniza cu livrare imediată….
3. Ca răspuns la cererea dumneavoastră din…. pentru …. avem deosebita plăcere să vă supunem atenţiei următoarea cotare:
4. Vă restituim lista cu articolele cerute la care am adăugat preţurile noastre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.