Home » Articole » EN » Business » Translation » Business letters » Business transactions » CANCELATlON OF ORDERS

CANCELATlON OF ORDERS

CANCELATlON OF ORDERS ANULAREA COMENZILOR

1. We regret the we have to cancel the order contained in our letter of the…/given to your representative on the…
2. As you are unable to execute the above order by…/ As we have not received the goods which were to be delivered on…./ As import duties have been raised to such
an extent,/we are compelled to cancel the order.
3.Will you please hold up our order No…/the dispatch of the goods ordered on… until further notice.
4. In case our order No… is not yet executed./the goods are not dispatched yet we ash you to hold up the consignment until further notice.
5. As the season is nearlr over/we were dissatisfied with your last delivery, we herewith cancel the remainder of our order.

1. Regretăm că trebuie să anulăm comanda cuprinsă în scrisoarea noastră din…/ transmisă reprezentantului dumneavoastră la…
2. Deoarece nu puteţi executa comanda de mai sus până la…/. Întrucât nu am primit mărfurile ce trebuiau livrate la…. Deoarece taxele de import au crescutatât de mult/suntem siliţi să anulăm comanda.
3. Vă rugăm să opriţi comanda dumneavoastră No…/ expedierea mărfurilor comandate la… până la noi dispoziţii.
4. În caz că, comnda noastră No…. nu este încă executată/mărfurile nu au fost expediate încă, vă rugăm să opriţi transportul până la noi dispoziţii.
5. Întrucât sezonul este pe sfârşite/nu am fost satisfăcţi de ultima dumneavoastră livrare, prin prezenta anulăm restul comenzii noastre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *