Payment

Payment Achitarea comenzii

1. For the amount of the invoice and charges you may draw upon us at … days’ notice.
2. We require invoice/dispatch note in duplicate/triplicate and a Certificate of Origin.
3. We allow three months’ credit and trust you will grant us the same terms.
4. As his is our first order we give the following references:

enclose a cheque for …
shall pay cash against the documents.

1. Pentru suma din ă şi cheltuieli puteţi trage poliţă asupra noastră în termen de…zile.
2. Cerem factură /notă de expediere în dublu exemplar/triplu exemplar şi un Certificat de origine
3. Noi acordăm credit de trei luni şi sperăm că şi dvs. ne veţi acorda aceleaşi condiţii.
4. Deoarece aceasta este prima noastră comandă noi furnizăm următoarele referinţe:

va trimitem alăturat un cec de…
vom plăti numerar la prezentarea documentelor.

Aveţi nevoie de un webmaster? Click AICI. Tel. 0745-526896

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *