Conditions

Conditions Condiţii
1. Please delete from the order any items which you cannot supply from stock.
2. Please supply the nearest you have in stock to the enclosed sample.
3. If No… is not available, please send No….instead.
4. The length/ height/ weight/ contents must not exceed/ be under…
5. The… must be guaranteed to our own specification.
6. The.., must be waterproof/pure wool and we place this order subject to this guarantee.
1. Vă rugăm să eliminaţi din comandă orice articol pe care nu-l puteţi livra din stoc.
2. Vă rugăm să furnizaţi din stoc articolul cel mai apropiat de eşantionul alăturat.
Dacă No…. nu este în stoc vă rugăm să trimiteţi No….în schimb.
4. Lungimea/ înălţimea/ greutatea/ conţinutul nu trebuie să depăşească/ să fie sub…
5. … trebuie să fie garantat conform specificaţiilor noastre.
6. ….trebuie să fie waterproof/lână pură şi plasăm această comandă cu condiţia acestei garanţii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *