Home » Articole » EN » Business » Translation » Business letters » Business transactions »  Offering alternatives

 Offering alternatives

Offering alternatives  Oferind alternative

1. We have nothing in stock that is sufficiently similar to your pattern. The only alternative we can offer is…
2. We have a very similar… which might suit you and enclose a pattern/illustration/description of it.
3. Unfortunately… is out of stock at present and will not be available before… We can, however, offer the similar…
4. We could make it in…, but this would mean an increase in price to…
5. We regret that we cannot supply at the prices stated in your letter (quoted… months ago). Our best possible price today would be…
6. To produce an article to your specification, would mean an alteration to our production methods and consequently an increase in labour and material costs.
7. If you can increase your order to.., we can offer you a
… % discount.

1. Nu avem nimic în stoc care să fie suficient de apropiat de modelul dumneavoastră. Singura ofertă ce v-o putem face este …
2. Avem un (o)… foarte asemănător (asemănătoare) care v-ar putea conveni şi vă trimitem alălurat un model/o prezentare/descriere a acestuia.
3. Din păcate… este epuizat la momentul de faţă şi nu va putea fi obţinut înainte de….Putem însă să vă oferim….similar(ă).
4. Am putea să-l (s-o) facem în… dar aceasta ar însemna (comporta) o creştere a preţului până la…
5. Regretăm că nu putem furniza la preţurile menţionate în scrisoarea dumneavoastră (cotate… luni în urmă). Cel mai bun preţ ce vi-l putem oferi astăzi ar fi…
6. Pentru a produce un articol după specificaţiile dumneavoastră ar trebui să modificăm metodele noastre de producţie ceea ce ar atrage dupa sine o creştere a costurilor materiale şi de muncă.
7. Dacă puteţi spori comanda la.. .vă putem oferi un rabat de…%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *