Home » Articole » Articole » Știință » Fizica » Cantități fizice

Cantități fizice

postat în: Fizica 0

Unități de bază SIAceasta este o listă a cantităților fizice Primul tabel enumeră cantitățile de bază utilizate în Sistemul Internațional de Unități pentru a defini dimensiunea fizică a cantităților fizice pentru analiza dimensională. Al doilea tabel enumeră cantitățile fizice derivate. Cantitățile derivate pot fi menționate în funcție de cantitățile de bază.

Rețineți că nici numele, nici simbolurile utilizate pentru cantitățile fizice nu sunt standarde internaționale. Unele cantități sunt cunoscute sub mai multe nume diferite, cum ar fi câmpul magnetic B, cunoscut ca densitatea fluxului magnetic, inducția magnetică sau pur și simplu câmpul magnetic în funcție de context. În mod similar, tensiunea superficială poate fi notată fie cu σ, γ sau T. Tabelul conține, de obicei, numai un singur nume și un simbol.

Coloana finală afișează câteva proprietăți speciale pe care unele dintre cantități le au, cum ar fi comportamentul lor ca scalari (dacă respectiva cantitate este intensivă sau extensivă), proprietățile lor de transformare (dacă respectiva cantitate este un scalar, vector sau tensor) sau dacă respectiva cantitate este conservată.

Cantitate de bază Simbol Descriere Unitatea de bază SI Dimensiune Comentarii
Lungime l Extensia unidimensională a unui obiect metru (m) L
Masa m O măsură a rezistenței la accelerare kilogram (kg) M extensiv, scalar
Timp t Durata unui eveniment secunda (s) T scalar
Curent electric I Rata de debit a sarcinii electrice pe unitatea de timp amper (A) I
Temperatura T Energia cinetică medie pe gradul de libertate al unui sistem kelvin (K) Θ intensiv, scalar
Cantitatea de substanță n Numărul de particule comparativ cu numărul de atomi în 0,012 kg de 12C mol (mol) N extensiv, scalar
Intensitatea luminoasă L Puterea în funcție de lungimea de undă a luminii emise pe unitate unghi solidă candela (cd) J scalar

 

Cantitate derivată Simbol Descriere Unitatea de bază SI Dimensiune Comentarii
Absement A Măsurarea deplasării susținute: prima integrală a deplasării m s L T vector
Cantitatea absorbită de doză Doza absorbită primită pe unitate de timp Gy s−1 L2 T−3
Acceleraţie a Schimbarea vitezei pe unitate de timp m s−2 L T−2 vector
Accelerație unghiulară α Schimbarea vitezei unghiulare pe unitate de timp rad s−2 T−2
Impuls unghiular L Măsurarea extensiei și direcției unui obiect care se rotește în jurul unui punct de referință kg m2 s−1 M L2 T−1 cantitate conservată, pseudovector
Viteza unghiulară ω Unghiul incrementat într-un plan printr-un segment care leagă un obiect și un punct de referință pentru fiecare unitate de timp rad s−1 T−1 scalar sau pseudovector
Aria A Extensia unei suprafețe m2 L2 scalar
Densitatea suprafeței ρA Masa pe unitate de suprafață kg m−2 M L−2
Capacitanță C Sarcina stocată pe potențial electric unitar farad (F = A2 s4 kg−1 m−2) M−1 L−2 T4 I2 scalar
Activitate catalitică Modificarea vitezei de reacție datorată prezenței unui catalizator katal (kat = mol s−1) T−1 N
Concentrația activității catalitice Schimbarea vitezei de reacție datorată prezenței unui catalizator pe unitatea de volum a sistemului kat m−3 L−3 T−1 N
Potențial chimic μ Schimbarea energiei pe unitate în cantitatea de substanță J mol−1 M L2 T−2 N−1 intensiv
Crackle c Modificarea jounce pe unitate de timp: a cincea derivată temporală a poziției m s−5 L T−5 vector
Densitatea de curent J Curent electric pe unitate de secțiune transversală A m−2 L−2 I vector
Doză echivalentă H Radiațiile primite ajustate pentru efectul asupra țesutului biologic sievert (Sv = m2 s−2) L2 T−2
Vâscozitate dinamica η Măsura pentru rezistența unui lichid incompresibil la stres Pa s M L−1 T−1
Sarcina electrica Q Forța per unitate de intensitate a câmpului electric coulomb (C = A s) T I extensiv, cantitate conservată
Densitatea sarcinii electrice ρQ Sarcina electrică pe unitate de volum C m−3 L−3 T I intensiv
Deplasarea electrică D Intensitatea deplasării electrice C m−2 L−2 T I câmp vectorial
Puterea câmpului electric E Intensitatea câmpului electric V m−1 M L T−3 I−1 câmp vectorial
Conductanța electrică G Măsurarea cât de ușor trece curentul printr-un material siemens (S = A2 s3 kg−1 m−2) M−1 L−2 T3 I2 scalar
Conductivitate electrică σ Măsurarea capacității unui material de a conduce un curent electric S m−1 M−1 L−3 T3 I2 scalar
Potențial electric V Energia necesară pentru a deplasa o sarcină unitară printr-un câmp electric dintr-un punct de referință volt (V = kg m2 A−1 s−3) M L2 T−3 I−1 extensiv, scalar
Rezistență electrică R Potențialul electric per unitate de curent electric ohm (Ω = kg m2 A−2 s−3) M L2 T−3 I−2 extensiv, scalar, preupune linearitate
Rezistivitate electrică ρ Echivalentul proprietății în masă al rezistenței electrice ohm metru (Ω⋅m = kg m3 A−2 s−3) M L3 T−3 I−2 intensiv, scalar
Energie E Capacitatea unui corp sau sistem de a produce lucru mecanic joule (J = kg m2 s−2) M L2 T−2 extensiv, scalar, cantitate conservată
Densitatea energiei ρE Energie pe unitate de volum J m−3 M L−1 T−2 intensiv
Entropie S Măsura logaritmică a numărului de stări disponibile ale unui sistem J K−1 M L2 T−2 Θ−1 extensiv, scalar
Forța F Transferul impulsului pe unitate de timp newton (N = kg m s−2) M L T−2 extensiv, vector
Frecvența f Numărul de evenimente (periodice) pe unitate de timp hertz (Hz = s−1) T−1 scalar
Eficienta combustibilului Distanța parcursă pe unitatea de volum de combustibil L−2 scalar
Timp de înjumătățire t1/2 Timpul pentru ca o cantitate să se dezintegreze la jumătate din valoarea inițială s T
Căldură Q Energie termică joule (J) M L2 T−2
Capacitatea calorică Cp Energie pe schimbarea temperaturii unitare J K−1 M L2 T−2 Θ−1 extensiv
Densitatea fluxului de căldură ϕQ Fluxul de căldură pe unitate de timp pe unitate de suprafață W m−2 M T−3
Iluminanța Ev Fluxul luminos pe unitatea de suprafață lux (lx = cd sr m−2) L−2 J
Impedanța Z Rezistența la un curent alternativ de o anumită frecvență, inclusiv efectul asupra fazei ohm (Ω = kg m2 A−2 s−3) M L2 T−3 I−2 scalar complex
Impuls J Impulsul transferat newton second (N⋅s = kg m s−1) M L T−1 vector
Inductanța L Fluxul magnetic generat pe unitatea de curent printr-un circuit henry (H = kg m2 A−2 s−2) M L2 T−2 I−2 scalar
Iradianța E Puterea radiației electromagnetice pe unitatea de suprafață W m−2 M T−3
Intensitate I Putere pe unitate de secțiune transversală W m−2 M T−3
Jerk j Schimbarea accelerației pe unitate de timp: a treia derivată a poziției m s−3 L T−3 vector
Jounce (sau snap) s Schimbarea jerk pe unitatea de timp: a patra derivată a poziției m s−4 L T−4 vector
Densitatea liniară ρl Masa pe unitate de lungime M L−1
Fluxul luminos (sau puterea luminoasă) F Puterea percepută a unei surse de lumină lumen (lm = cd sr) J
Numărul Mach (sau mach) M Raportul dintre viteza fluxului și viteza locală a sunetului fără unitate 1
Intensitatea câmpului magnetic H Intensitatea unui câmp magnetic A m−1 L−1 I câmp vectorial
Flux magnetic Φ Măsurarea magnetismului, luând în considerare puterea și amploarea unui câmp magnetic weber (Wb = kg m2 A−1 s−2) M L2 T−2 I−1 scalar
Densitatea fluxului magnetic B Măsurarea intensității câmpului magnetic tesla (T = kg A−1 s−2) M T−2 I−1 câmp pseudovectorial
Magnetizare M Cantitatea de moment magnetic pe unitate de volum A m−1 L−1 I câmp vectorial
Fracție masică x Masa unei substanțe ca fracțiune din masa totală kg/kg 1 intensiv
Densitate (masică) (sau densitate volumică) ρ Masa pe unitate de volum kg m−3 M L−3 intensiv
Durata medie de viață τ Timpul mediu pentru ca o particulă a unei substanțe să se dezintegreze s T intensiv
Concentrația molară C Cantitatea de substanță pe unitate de volum mol m−3 L−3 N intensiv
Energia molară Cantitatea de energie prezentă într-un sistem pe unitatea de cantitate de substanță J mol−1 M L2 T−2 N−1 intensiv
Entropie molară Entropie pe unitate de substanță J K−1 mol−1 M L2 T−2 Θ−1 N−1 intensiv
Capacitatea calorică molară c Capacitatea calorică a unui material pe unitate de substanță J K−1 mol−1 M L2 T−2 Θ−1 N−1 intensiv
Moment de inerție I Inerția unui obiect în ceea ce privește accelerația unghiulară kg m2 M L2 tensor, scalar
Impuls p Produsul dintre masa și viteza obiectului N s M L T−1 vector, extensiv
Permeabilitate μ Măsurarea modului în care magnetizarea materialului este afectată de aplicarea unui câmp magnetic extern H m−1 M L T−2 I−2 intensiv
Permitivitate ε Măsurarea modului în care polarizarea unui material este afectată de aplicarea unui câmp electric extern F m−1 M−1 L−3 T4 I2 intensiv
Ungi în plan θ Raportul lungimii arcului circular la raza radian (rad) 1
Putere P Rata transferului de energie pe unitate de timp watt (W) M L2 T−3 extensiv, scalar
Presiune p Forță pe unitate de suprafață pascal (Pa = kg m−1 s−2) M L−1 T−2 intensiv, scalar
Pop p Rata de schimbare a crackle-ului pe unitate de timp: a șasea derivată a poziției m s−6 L T−6 vector
Activitate (radioactivă) A Numărul de particule care se dezintegrează pe unitate de timp becquerel (Bq = s−1) T−1 extensiv, scalar
Doza (radioactivă) D Energia radiațiilor ionizante absorbită de țesutul biologic pe unitate de masă gray (Gy = m2 s−2) L2 T−2
Radianța L Puterea radiațiilor electromagnetice emise pe unitate de unghi solidă pe fiecare sursă de emisie W m−2 sr−1 M T−3
Intensitatea radiantă I Puterea radiațiilor electromagnetice emise pe unitatea de unghi solid W sr−1 M L2 T−3 scalar
Rata de reacție r Rata reacției chimice pentru timpul unitar mol m−3 s−1 N L−3 T−1 intensiv, scalar
Index refracție n Factor prin care viteza de fază a luminii este redusă într-un mediu fără unitate 1 intensiv, scalar
Unghi solid Ω Raportul dintre suprafața unei sfere și pătratul razei sale steradian (sr) 1
Viteza v Distanța efectuată pe unitatea de timp: prima derivată a poziției m s−1 L T−1 scalar
Energie specifică Densitatea de energie pe unitate de masă J kg−1 L2 T−2 intensiv
Capacitate calorică specifică c Capacitatea calorică pe unitate de masă J kg−1 K−1 L2 T−2 Θ−1 intensiv
Volum specific v Volumul pe unitate de masă (reciproc densității) m3 kg−1 M−1 L3 intensiv
Spin S Momentul unghiular definit de mecanica cuantică al unei particule kg m2 s−1 M L2 T−1
Deformare mecanică ε Extensie pe unitate de lungime fără unitate 1
Stres σ Forță pe unitatea de suprafață orientată Pa M L−1 T−2 tensor de ordinul 2
Tensiune de suprafață γ Modificarea energiei pe unitatea de schimbare a suprafeței N m−1 or J m−2 M T−2
Conductiviate termică k Măsurarea ușurinței cu care un material conduce căldură W m−1 K−1 M L T−3 Θ−1 intensiv
Cuplu τ Produsul unei forțe și distanța perpendiculară pe forță de la punctul în care este exercitată newton metre (N m) M L2 T−2 bivector (sau pseudovector în 3D)
Viteza vectorială v Viteza și direcția unui obiect m s−1 L T−1 vector
Volum V Extensie tridimensională a unui obiect m3 L3 extensiv, scalar
Lungime de undă λ Distanța perpendiculară între unitățile repetitive ale unei unde m L
Număr de undă k Repetența sau frecvența spațială: numărul de cicluri pe unitatea de distanță m−1 L−1 scalar
Vector de undă k Repetență sau vectorul frecvenței spațiale: numărul de cicluri pe unitatea de distanță m−1 with direction L−1 vector
Greutate w Forța gravitațională a unui obiect newton (N = kg m s−2) M L T−2 vector
Lucru mecanic W Energie transferată joule (J = kg m2 s−2) M L2 T−2 scalar
Modulul lui Young E Raportul între stres și deformare pascal (Pa = kg m−1 s−2) M L−1 T−2 scalar; presupune material linear izotropic

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *