Home » Articole » RO » Societate » ONG » Rotary International » Cluburi Rotary

Cluburi Rotary

Cluburi Rotary

Clubul Rotary constituie entitatea de bază în Rotary International. În cadul întâlnirilor săptămânale obișnuite, membrii fiecărui club au ocazia să dicute împreună aspectele noi ale comunității în care trăiesc, să analizeze activitățile trecute, să stabilească un plan de acțiune detaliat pentru cele care urmează și să propună noi activități în funcție de provocările societății, sî participe la dezvoltarea unei comunități sustenabile.

Cluburile Rotary oferă membrilor săi șansa de a-și dezvolta aptitudini precum discursul public, managementul proiectelor, și planificarea și organizarea evenimentelor. Prin cluburile Rotary se crează și se dezvoltă noi contacte de afaceri și prietenii, la nivel local, național și internațional. Aici se discută și se caută soluții la cele mai importante probleme pentru membrii clubului.

Arunci când nu se poate înființa un club în format clasic din diverse motive (mobilitate foarte mare a membrilor, distanța foarte mari sau zone inaccesibile, etc.), se pot înființa cluburi electronice (e-cluburi).

Un e-club are întâlniri regulate săptămânale la fel ca un club clasic, elaborează și dezvoltă proiecte, și socializează, dar principala formă de comunicare a unui astfel de club este Internetul.

Cluburile Rotary din întreaga lume pot colabora între ele în diverse moduri, inclusiv utilizând programe standard ale Rotary International, precum cluburi înfrățite, organizarea de schimburi de prietenie, alăturarea la grupuri rotariene de acțiune sau grupuri de prietenii rotariene.

Cluburile înfrățite (sau gemene) sunt două cluburi din țări diferite care dezvoltă o relațială formală de colaborare de lungă durată, pentru a promova înțelegerea și bunăvoința universală și a dezvolta proiecte comune. De obicei, cele două cluburi înfrățite partajează interese, provocări sau un trecut comune, au mai colaborat în trecut, locațiile lor corespund scopului comun de a servi al celor două cluburi, și există o limbă comună de comunicare.

Schimburile de prietenie permit exploarea de noi culturi și diversificarea perspectivelor pentru participanții la un astfel de proiect. Ele reprezintă o oportunitate de schimburi internaționale auto-finanțate între rotarieni și familiile lor. Prin astfel de proiecte se fac noi prietenii și se stabilesv parteneriate internaționale pentru servirea comunităților.

Grupurile de acțiune rotariene pot include membrii cluburilor Rotary, membrii familiilor lor, și rotarienii cu expertiză în anumite domenii. Membrii grupurilor de acțiune rotariene ajută prin expertiza lor colabprând cu cluburi și districte în cadrul unor proiecte specifice.

Prieteniile rotariene sunt grupuri de rotarieni care împărtășesc pasiuni sau profesiuni comune. Ele pot include rotarieni, soțiile acestora, și membrii cluburilor Rotaract. Obiectivele prieteniilor rotariene pot fi foarte variate, în funcție de interesele și cunoștințele comune.

Comitetele interțări sunt entități care includ districte cluburi Rotary din mai multe țări. Printre obiectivele comitetelor interțări se numără elaborarea și dezvoltarea de proiecte internaționale de servicii, sponsorizarea unor noi cluburi Rotary, dezvoltarea de relații  între cluburi înfrățite, etc.

Cluburi electronice (e-cluburi)

Atunci câmd rotarienii nu au posibilitatea să participe la întâlnirile unui club Rotary obișnuit, există posibilitatea înscrierii într-un club electronic. Reglementările cluburilor electronice sunt asemănătoare cu cele ale cluburilor obișnuite, cu excepția faptului că întâlnirile săptămânale se desfășoară pe Internet.

Pentru întâlniri și discuții între membri, cluburile electronice folosesc metode specifice, precum webinarii, video conferințe, forumuri web, mesageria instant, și alte modalități specifice de comunicare la distanță precum email, Skype, Google Hangout, WhatsApp sau SMS. Discuțiile pot astfel să se desfășoare asincron, fiecare membru aducându-și contribuția într-un moment ulterior atunci când are posibilitatea.

Rotary International recomandă ca membrii cluburilor electronice să se întâlnească și față în față periodic, în special în anumite faze ale proiectelor lor, în activități sociale, diverse conferințe, și cu ocazia Convenției Rotary International.

Un club Rotary electronic poate include membri din oricare parte a lumii. În general, rotarienii membri ai cluburilor electronice sunt persoane care nu dispun de timpul necesar unor întâlniri regulate la ore fixe, trăiesc în zone în care nu sunt cluburi Rotary sau călătoresc foarte mult, sau nu se pot deplasa.

Cerințeme minime impuse unui club Rotary electronic sunt; un site web dedicat cu posibilitatea întreținerii tehnice a acestui site web, cel puțin o platformă pentru întâlnirile la distanță ale clubului, o secțiune privată înclusă în site cu acces doar pentru membrii clubului, un sistem viabil și fiabil pentru tranzacții financiare (primirea de cotizații și donații, procesare de plăți, etc.), și un sistem de acceptare a vizitelor rotarienilor care nu sunt membri ai clubului.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *