Home » Articole » RO » Societate » Societatea Informaţională » Informaţii » Servicii secrete » Colaborarea serviciilor de informații conflictuale în teoria jocurilor

Colaborarea serviciilor de informații conflictuale în teoria jocurilor

Este posibilă construirea de modele pentru un sistem de informații colectiv într-o organizație internațională sau națională, printr-o concepție mai largă și generalizată a subiectului, incluzând idei din alte discipline inclusiv aplicarea teoriei jocurilor la analiza interacțiunii sociale și a problemelor de acțiune colectivă. Robert A. Dahl a subliniat o serie de posibilități de dezvoltare a teoriei în A Preface to Democratic Theory (The University of Chicago Press, 1956). Dar, în timp ce teoria jocurilor are utilitatea sa ca instrument descriptiv, dar și prescriptiv, ea poate îndeplini aceste obiective într-un mod destul de restrâns. De exemplu, existența unei situații de joc greu de rezolvat într-un proces de grup ar putea pur și simplu să indice lipsa evidentă de canale eficiente de comunicare între participanții la o anumită situație socială. Pentru a evita o interpretare greșită a fenomenului observat, un model de acțiune colectivă ar trebui să încerce să împingă analiza dincolo de simpla descriere a caracteristicilor participanților și a preferințelor acestora. O abordare incluzivă se extinde dincolo de ipotezele principale, dar ar trebui să rămână atât constructivă, cât și plauzibilă.

Într-un astfel de caz, aplicarea termenului “cooperare” ca referință generală la interacțiunea socială și politică, tinde să fie vagă. Problema este în mare parte o suprapunere între termenii acțiuni colective și cooperare și contextele în care acești termeni sunt utilizați. În multe privințe, aceste două concepte tind să aibă înțelesuri interschimbabile. De asemenea, se pune problema lipsei evidente a coerenței și, uneori, a confuziei definitorii în aplicarea acestor concepte la studiul interacțiunii sociale și politice. O altă problemă este că ambele concepte pot fi studiate cu exact aceleași instrumente. Ca urmare, contextul și situația, precum și concluziile trase, ar fi remarcabil de diferite. Un prim pas crucial pentru înțelegerea oricărui concept de interacțiune socială sau politică este semnificația termenilor, precum și a contextelor manifestate de evenimente.

Robert Keohane, în After Hegemony: Cooperation and Discord in World Political Economy (Princeton University Press, 1984), definește “cooperarea” ca fiind “acțiunile unor indivizi sau organizații – care nu se află în armonie preexistentă – în conformitate unul cu altul printr-un proces de negociere…” sau “când actorii își ajustează comportamentul față de alții, printr-un proces de coordonare a politicilor” și “cooperarea, în comparație cu armonia, necesită o încercare activă de a adapta politicile pentru a satisface cererea altora…” Diferitele definiții ale cooperării consideră de la sine înțeles că interacțiunile sociale sunt definite prin conflictul de relații de putere. După cum explică Keohane, “cooperarea … nu implică absența conflictului. Dimpotrivă, ea este în general amestecată cu conflictul și reflectă eforturile parțiale de succes pentru depășirea conflictului, real sau potențial.”

În contrast, natura conflictului în acțiunea colectivă nu este definită nici în termeni de vrăjmășie, istorică sau de altă natură, nici în relațiile de putere, ci în termeni de eficiență productivă și distributivă a binelui comun. În cadrul acestui concept, termenul “cooperare” trebuie înțeles din punctul de vedere al semnificației sale generice, ca o schimbare comportamentală.

Este dificil să se interpreteze fiecare aspect al interacțiunii sociale ca fiind “rațional” în măsura în care comportamentul unităților este în general reprezentat ca dilema prizonierului, chiar și în situațiile în care alte aspecte pot fi de o importanță capitală. Dilema prizonierului este un concept explicativ în teoria jocurilor pentru a descrie dinamica complexă din paradigma anarhiei. În esență, aceasta colapsează problema multiplă a interacțiunilor sociale într-o problemă unică (liniară). Nu reprezintă o situație “reală a lumii”, ci oferă un instrument explicativ. Teoria jocurilor încearcă să prezinte o ilustrare grafică a naturii conflictului într-un mediu de interes mixt, deoarece se presupune că alegerile indivizilor pot depinde de alegerile altora. Paradigma dilemelor prizonierului este folosită pe scară largă pentru a dramatiza această situație. Modelul presupune că într-o situație de alegere care implică cel puțin doi actori, niciun jucător nu știe ce va face celălalt. Ambii actori sunt considerați actori raționali și ar lua în considerare toate opțiunile logice posibile, având în vedere că celălalt jucător va face același lucru. Un aspect important al conceptului este că câștigul sau pierderea fiecărui jucător depinde nu numai de propriile acțiuni, ci și de cele ale adversarului lor. Astfel, strategia aleasă de fiecare jucător determină rezultatul jocului și un singur jucător poate câștiga în orice moment.

Acest “comportament rațional” se spune că este cauza principală a anarhiei în sistem. Cu toate acestea, Robert Jervis, în Realism, Game Theory and Cooperation (World Politics Vol. 40, No. 3 (1988)), a observat că limitările de cooperare aplicate paradigmei anarhiei “ne conduc orbește spre contextul mai larg în care se produce comportamentul”. Jervis a argumentat că, în multe cazuri, însăși sensul cooperării este neclar și în unele cazuri, cooperarea “înseamnă de obicei ceea ce preferă celălalt actor”. El a pus la îndoială baza pe care termenul este folosit:

”Cum caracterizăm un răspuns care este nedorit, dar este conceput pentru a beneficia de el celălalt și/sau are efectul acesta? Cum clasificăm comportamentul atunci când o parte dorește un grad ridicat de conflict cu cealaltă, și cealaltă răspunde cu intenția de ostilitate? Ce spunem despre cazurile în care niciuna din părți nu se gândește la impactul celuilalt? Impactul defectării implică ceva mai mult sau diferit de noncooperare?”

Un concept de acțiune colectivă nu ignoră neapărat aceste aspecte. Dimpotrivă, le recunoaște, însă nu se concentrează exclusiv pe calculele raționale ale unităților sau pe gradul de ostilitate dintre ele. Un concept al acțiunii colective, în esență, urmărește să exploreze modul în care pot fi depășite conflictele dintre unități pentru a crea un bine comun. Probabil că, din aceste motive, Heckathorn a sugerat că analiza problemelor de acțiune colectivă ar fi liberă de paradigma dilemei prizonierului. Și James K. Sebenius, în Challenging Conventional Explanation of International Cooperation: Negotiation Analysis and the Case of Epistemic Communities (International Organisation Vol. 46 No. I (winter 1992)) a susținut că tendința de a trata cooperarea ca fiind binară, și anume cooperarea față de defectare, “abate atenția de la problemele de distribuție, și potențiale integrative.”

În consecință, dacă un concept de acțiune colectivă urmează să fie dezvoltat cu noțiunea de cooperare în minte, un astfel de model nu va corespunde obiectivelor sale presupuse.

Mancur Olson, în Increasing the Incentives for International Collaboration (International Organisation, Vol. 25 (1971)), a făcut distincția între “cooperarea informală” și “organizațiile formale”. Acestea din urmă, a afirmat el, sunt concepute pentru a muta scopurile și obiectivele grupului la un “punct aproape optim” și “organizarea pentru a aborda un nivel optim de activitate.” Cooperarea în acest context este un element al acțiunii colective, deoarece una dintre principalele probleme care trebuie analizate este de a determina membrii unei organizații “să renunțe la ceea ce trebuie abandonat” pentru binele colectiv. În plus, scopul organizațional, indiferent de modul în care este definit, este un bun colectiv, din care toți membrii pot beneficia indiferent de natura contribuției sau poziției lor în ordinea lucrurilor din structura organizației.

În mod similar, Emmanuel Adler în The Emergence of Cooperation: National Epistemic Communities and the International Evolution of the Idea of Nuclear Arms Control (International Organisation Vol. 46 (winter1992)) a identificat două tipuri de cooperare: “intenționată” și “practică”, și este posibil să se adauge o asociere tactică. El a definit asocierea drept “o relație între aceia care adoptă anumite practici ca mijloc în acest scop și care consideră că astfel de practici sunt vrednice de respect numai în măsura în care sunt instrumente utile scopului comun”. Asocierea, argumentează el, “presupune că două sau mai multe națiuni [sau servicii] au învățat aceleași lecții și au dezvoltat convingeri și scopuri politice comune și acționează împreună pentru a atinge aceste obiective.” Aceste definiții pot fi luate pentru a sugera că, cu cât se îndepărtează mai mult de politica puterii, cu atât mai mare este probabilitatea unei asocieri “instrumentale”. Asocierea practică, pe de altă parte, se referă la o “relație între cei care sunt angajați în scopuri diferite și eventual incompatibile și care sunt asociați unul cu celălalt … numai prin respectarea anumitor restricții privind modul în care fiecare își poate urmări propriul scop”. Asocierea practică, în acest sens, are multe în comun cu ceea ce ar putea fi numită asociere tactică. Acest lucru ar putea fi creat de două sau mai multe unități, eventual cu obiective incompatibile sau diferite, dar care colaborează pentru atingerea unui obiectiv pe termen scurt, cum ar fi confruntarea sau evitarea unei amenințări percepute sau a unui inamic, cu alte cuvinte, a unui sistem de alianță

Sursa: Bassey Ekpe, ”Theories of Collective Intelligence and Decision-Making: Towards a Viable United Nations Intelligence System”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.