Home » Articole » RO » Educaţie » Carti » Cărţi electronice » Comisia Europeană solicită feedback cu privire la angajamentele oferite de Amazon în ancheta legată de cărțile electronice

Comisia Europeană solicită feedback cu privire la angajamentele oferite de Amazon în ancheta legată de cărțile electronice

Comisia Europeană invită la observații cu privire la angajamentele oferite de Amazon pentru a rezolva problemele privind concurența referitoare la clauzele de paritate în contractele cu editorii europeni. Clauzele pot încălca normele antitrust ale UE și să conducă la o concurență redusă în rândul distribuitorilor de cărți electronice, și la opțiuni reduse ale consumatorului.

Comisia își exprimă preocuarea legată de anumite clauze de paritate cuprinse în contractele încheiate între Amazon și editori. Aceste clauze, denumite uneori ca “cea mai favorizată națiune” sau clauza “națiunii celei mai favorizate”, cere editorilor să informeze Amazon cu privire la condiții mai favorabile sau alternative oferite concurenților Amazon și/sau să ofere lui Amazon termeni și condiții similare concurenților săi. Această cerință include forțarea editorilor să ofere, de asemenea, lui Amazon noi modele de afaceri alternative, cum ar fi utilizarea diferitelor metode de distribuție sau datele de lansare, sau punerea la dispoziție a unui anumit catalog de cărți electronice.

Aceste clauze pot îngreuna pentru alți retaileri de cărți electronice concurența cu Amazon prin dezvoltarea de produse și servicii noi și inovatoare. Astfel de clauze pot limita, de asemenea, o concurență între diferiți distribuitori de cărți electronice și reduce alegerea consumatorilor.

Comisia consideră că comportamentul lui Amazon ar putea încălca normele antitrust ale UE care interzic abuzurile de poziție dominantă pe piață și a practicilor de afaceri restrictive.

Angajamentele propuse

Pentru a rezolva problemele puse de Comisie cu privire la concurență, Amazon a oferit următoarele angajamente:

  • Să nu impună (i) nicio clauză prin care cere ca editorii să ofere lui Amazon termeni și condiții similare ca cele oferite competitorilor Amazon sau (ii) orice clauză care cere ca editorii să informeze pe Amazon cu privire la astfel de termeni și condiții. Acest angajament ar acoperi, în special, termenii și condițiile pentru modele de afaceri, data de lansare si catalog de cărți electronice, caracteristici de cărți electronice, promoții, preț agenție, comisionul agenției și prețul cu ridicata. Amazon ar notifica, de asemenea, editorii că nu va mai pune în aplicare aceste dispoziții.
  • Să permită editorilor să rezilieze contractele de cărți electronice care conțin o clauză legată de posibilitățile de discount pentru cărți electronice de la prețul de vânzare cu amănuntul a cărților electronice pe o platformă concurentă (așa-numita Discount Pool Provision). Editorii pot să rezilieze contractele printr-o notificare în avans în scris de 120 de zile.
  • Să nu includă, în niciun nou acord de cărți electronice cu editorii, oricare dintre clauzele menționate mai sus, inclusiv Discount Pool Provision.

Angajamentele se vor aplica pe o perioadă de cinci ani de la acordurile de cărți electronice pe întreg Spațiul Economic European. Amazon va numi un administrator pentru a monitoriza conformitatea Amazon cu angajamentele.

Un rezumat al angajamentelor propuse va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Părțile interesate pot prezenta observații în termen de o lună de la data publicării.

Context

Articolul 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și articolul 54 din Acordul privind SEE interzice abuzul de poziție dominantă, care ar putea afecta schimburile comerciale și pentru a preveni sau a restrânge concurența.

Comisia a deschis o anchetă antitrust oficială în practicile Amazon în iunie 2015. Articolul 9 (1) din Regulamentul Antitrust 1/2003 permite companiilor care sunt vizate de o investigație a Comisiei să ofere angajamente pentru a răspunde preocupărilor Comisiei.

Înainte de a accepta angajamentele, Comisia oferă actorilor de pe piață și a altor părți interesate posibilitatea de a prezenta observații. În cazul în care testul de piață indică faptul că angajamentele sunt adecvate pentru a remedia problemele, Comisia poate adopta o decizie în temeiul articolului 9 din Regulamentul privind autorizarea. O astfel de decizie nu ar concluziona că există o încălcare a normelor antitrust ale UE, dar ar obliga în mod legal pe Amazon să respecte angajamentele pecare le-a oferit.

În cazul în care o companie încalcă astfel de angajamente, Comisia poate impune o amendă de până la 10% din cifra de afaceri la nivel mondial a companiei, fără a fi nevoie să găsească o încălcare a normelor antitrust ale UE.

Mai multe informații, inclusiv versiunea completă a angajamentelor este disponibil pe site-ul web al Comisiei de concurență, în registrul de caz public sub numărul de caz 40153.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.