Home » Articole » RO » Societate » Societatea Informaţională » Agenda europeană privind societatea digitală

Agenda europeană privind societatea digitală

Viziunile “digitale” ale Uniunii Europene au accelerat exponențial în ultimii ani. În septembrie 2012, Comisia Europeană a publicat “Descoperirea potențialului cloud computing în Europa” , un document care prezintă un plan care explică modul în care funcționează Cloud computing și ce beneficii poate aduce (de exemplu, posibilitatea de a stoca informațiile într-un mod simplu) scopul de a îmbunătăți cunoștințele oamenilor prin construirea și răspândirea încrederii digitale.

Cinci luni mai târziu, în februarie 2013, Comisia Europeană a publicat “Un spațiu cibernetic deschis, sigur și sigur” . Acest document vizează descrierea spațiului cibernetic drept un “loc” în care comportamentul utilizatorilor ar trebui să tindă să se conformeze comportamentului offline. În acest scop, autoritățile europene ar trebui să acorde atenție drepturilor fundamentale, democrației și statului de drept care trebuie protejate în spațiul cibernetic. În același document, Comisia a elaborat în mod explicit o graniță care separă Europa de alte țări în care cetățenii sunt potențial controlați de guvernul lor în opoziție cu idealul libertății și respectul drepturilor civile, așa cum se intenționează în Europa. Uniunea Europeană trebuie să promoveze “libertatea online” și să asigure “respectarea drepturilor fundamentale online”. Această problemă ar putea fi rezolvată prin acordarea accesului oricui, prin crearea unei guvernări democratice și eficiente cu mai mulți părți interesate și prin împărțirea responsabilității pentru asigurarea securității. Prioritățile și acțiunile strategice pornesc de la promovarea:

• realizarea resilienței cibernetice prin creșterea gradului de conștientizare,
• reducerea drastică a criminalității cibernetice printr-o legislație puternică și eficientă, consolidarea capacității operaționale de combatere a criminalității informatice și îmbunătățirea coordonării la nivelul UE,
• dezvoltarea unei politici de apărare cibernetică și a resurselor industriale pentru securitatea cibernetică, de asemenea prin promovarea unei piețe unice pentru produsele de securitate cibernetică și promovarea investițiilor în cercetare și dezvoltare și a inovării,
• stabilirea unei politici internaționale coerente în spațiul cibernetic pentru UE
• integrarea chestiunilor legate de spațiul cibernetic în relațiile externe ale UE și în politica externă și de securitate comună.

Acest document a fost încheiat cu scopul de a “proteja și promova drepturile cetățenilor, pentru ca mediul online al UE să fie cel mai sigur din lume”. 38 39 40

După lansarea programului Orizont 2020, alte inițiative ale UE privind tema Big Data au fost incluse în mai multe documente, cum ar fi ghidul activităților legate de TIC, Comunicarea Comisiei “Către o economie înfloritoare bazată pe date” din 2014 sau interesul manifestat în îmbunătățirea conectivității pentru societate.

În special, comunicarea menționată clarifică trăsăturile esențiale ale unei economii bazate pe date, descrisă ca un ecosistem diferit de actori care interacționează într-o piață unică digitală. Se precizează că o astfel de economie poate crește dacă se bazează pe date de încredere și de înaltă calitate, permițând infrastructuri, experți suficient de domeniu și o serie de domenii de aplicare în care o îmbunătățire a proceselor de prelucrare a datelor poate aduce o diferență.

În 2015, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a scris Avizul 7/201542, care a discutat tema importantă a Big Data și a deschis o discuție cu privire la riscurile și provocările date de Big Data, oferind o perspectivă asupra orientării Regulamentului general privind protecția datelor, fiind scrise la acea vreme, și care a fost aprobat și intrat în vigoare în mai 2016.

Rezultă din această scurtă analiză că Uniunea Europeană și întregul peisaj european par a fi deosebit de atenți la teme precum economia digitală și problemele cibernetice, de asemenea prin mijloace practice, cum ar fi Horizon2020, care este deosebit de activ pe teme de date mari , întreaga economie digitală europeană și dezvoltarea acesteia.

Sursa: European Economic and Social Committee, Big Data: Balancing economic benefits and ethical questions of Big Data in the EU policy context

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *