Home » Articole » RO » Știință » Pseudoștiință » Concepte în creaţia inteligentă

Concepte în creaţia inteligentă

clock-70182

Complexitatea ireductibilă

Termenul “complexitate ireductibilă” a fost introdus de biochimistul Michael Behe în 1996 în cartea sa Cutia neagră a lui Darwin, deși el descrisese deja conceptul în contribuțiile sale din 1993 la ediția revizuită a cărţii Panda şi oameni. Behe ăl definește ca fiind “un sistem unic care este compus din mai multe părțicare interacționează,  bine asamblate, care contribuie la funcția de bază, şi la care îndepărtarea oricăreia dintre părți determină sistemul să înceteze să funcționeze în mod efectiv.”

Behe folosește analogia cu o capcană de şoareci pentru a ilustra acest concept. O cursă de șoareci constă din mai multe piese care interacționează: baza, captura, arcul și ciocanul. Toate acestea trebuie să fie la locul lor pentru cursa de șoareci să lucreze. Îndepărtarea a oricărei părţi distruge funcția de cursă de șoareci. Susţinătorii creaţiei inteligente afirmă că selecţia naturală nu a putut crea sisteme ireductibile complexe, pentru că funcția de selecție este prezentă numai atunci când toate piesele sunt asamblate. Behe a susținut că mecanismele biologice complexe ireductibile includ bacteria E.coli, coagularea sângelui, cilii, şi sistemul imunitar adaptativ.

Criticii subliniază că argumentul complexităţii ireductibile presupune că părțile necesare ale unui sistem au fost întotdeauna necesare și, prin urmare, nu ar fi putut fi adăugate pe rând. Ei sustin că ceva care la început era doar avantajos poate deveni mai târziu necesar odată cu schimbarea altor componente. Mai mult, spun ei, evoluţia are loc de multe ori prin modificarea pieselor preexistente sau prin îndepărtarea lor dintr-un sistem, mai degrabă decât prin adăugarea lor. Acest lucru este uneori numit “obiecția schelei”, printr-o analogie cu schela, care poate suporta o construcţie “ireductibil complexă” până când este completă și capabilă să stea pe cont propriu. Behe a admis că foloseşte “proza neglijent”, și că “argumentul împotriva darwinismului nu se bazează pe o dovadă logică.” Complexitatea ireductibilă a rămas un argument popular printre adepții creaţiei inteligente. În procesul Dover, Curtea a statuat că “cererea Profesorului Behe pentru complexitatea ireductibilă a fost respinsă în lucrări de cercetare de evaluare, și a fost respinsă de către comunitatea științifică în general.”

Complexitatea specifică

În 1986, Charles B. Thaxton, un chimist fizician și creaționist, a folosit termenul de “complexitate specifică” din teoria informației atunci când a susținut că mesajele transmise de către ADN în celulă au fost specificate de inteligență, și trebuie să fi provenit de la un agent inteligent. Conceptul de creaţie inteligentă de “complexitate specifică” a fost dezvoltat în anii 1990 de către matematicianul, filosoful, şi teologul William A. Dembski. Dembski afirmă că, atunci când ceva prezintă complexitate specifică (de exemplu, este atât complex cât și “specific” în același timp), se poate deduce că acesta a fost produs de o cauză inteligentă (de exemplu, că a fost proiectat), mai degrabă decât să fie rezultatul unor procese naturale. El oferă următoarele exemple: “O singur literă a alfabetului este specifică, fără a fi de complexă. O frază lungă de litere aleatoare este complexă, fără a fi specifică. Un sonet shakespearean este atât complex cât și specific…” El afirmă că detaliile cu privire la lucrurile vii pot fi caracterizate în mod similar, în special “modelele” de secvențe moleculare în moleculele biologice funcționale, cum ar fi ADN.

Dembski definește informația specific complexă ca ceva cu o şansă mai mică de 1/10150 faţă de cea care apare la întâmplare (natural). Criticii spun că aceasta face ca argumentul să fie o tautologie: informațiile complexe specifice nu pot avea loc în mod natural, deoarece Dembski le-a definit astfel, astfel încât întrebarea reală devine chiar dacă informația specific complexă există de fapt în natură.

Soliditatea conceptuală a complexităţii specifice/argument pentru informația specific complexă, a lui Dembski, a fost discreditată în comunitățile științifice și matematice. Complexitatea specifică nu a fost încă dovedită a avea aplicaţii largi în alte domenii, cum afirmă Dembski. John Wilkins și Wesley R. Elsberry caracteriza “filtrul explicativ” al lui Dembski ca eliminatoriu, deoarece elimină explicațiile secvențial: în primul rând regularitatea, apoi întâmplarea, şi în cele din urmă nefinalizarea creaţiei. Ei susțin că această procedură este eronată ca model pentru inferență științifică, pentru că modul asimetric în care se tratează diferite explicații posibile îl face predispus la concluzii false.

Richard Dawkins, un alt critic al creaţiein inteligente, susține în Deziluzia zeului (2006), că atribuind unui creator inteligent complexitatea puțin probabilă doar extinde problema, întrucât un creator ar trebui să fie cel puțin la fel de complex. Alţi oameni de ştiinţă au afirmat că evoluția prin selecție este mai în măsură să explice complexitatea observată, după cum reiese din utilizarea evoluției selective în proiectarea anumitor sisteme electronice, aeronautice și auto, care sunt considerate probleme prea complexe pentru “creatori inteligenţi” umani.

Universul bine pus la punct

Susţinătorii creaţiei inteligente au apelat ocazional şi la argumente teleologice mai largi, pe lângă biologie, mai ales un argument bazat pe reglajul fin al constantelor universale care fac materia şi viața posibile, și care se spune că nu pot fi atribuite doar şansei. Acestea includ valorile constantelor fizice fundamentale, puterea relativă a forțelor nucleare, electromagnetismul și gravitația între particule elementare, precum și rapoartele dintre masele unor astfel de particule. Susținătorul creaţiei inteligente și profesor la Centrul de Știință și Cultură, Guillermo Gonzalez, susține că în cazul în care oricare dintre aceste valori ar fi fost chiar doar ușor diferite, universul ar fi dramatic diferit, ceea ce face imposibilă existenţa multor elemente chimice și caracteristici ale Universului, cum ar fi galaxiile. Astfel, susținătorii afirmă că era nevoie de un cretor inteligent de viață pentru a se asigura că elementele necesare au fost prezente pentru a atinge acest rezultat deosebit.

Oamenii de ştiinţă au răspuns, în general, că aceste argumente sunt slab susținute de dovezi existente. Victor J. Stenger și alţi critici spun că atât un design inteligent cât și forma slabă a principiului antropic sunt, în esență, o tautologie. În opinia sa, aceste argumente se contrapun afirmației că viața este capabilă să existe pentru că Universul este în măsură să susțină viața. Ideea cu privire improbabilitatea ca universul să suporte viața, a fost de asemenea criticată ca un argument lipsit de imaginație în asumarea existenţei altor forme de viață posibile. Viața așa cum o știm s-ar putea să nu existe în cazul în care lucrurile ar fi fost diferite, dar un alt fel de viață ar fi putut exista în locul ei. Mai mulţi critici sugerează, de asemenea, că multe dintre variabilele menționate par să fie interconectate, și că calculele efectuate de matematicieni și fizicieni sugerează că apariția unui univers similar cu al nostru este destul de probabilă.

Creatorul inteligent

Argumentele mişcării contemporane pentru craţia inteligentă sunt formulate în termeni seculari și evită în mod intenționat identificarea agentului inteligent (sau a agenților). Deși nu se afirmă că Dumnezeu este creatorul, creatorul este adesea presupus implicit că a intervenit într-un mod în care numai un zeu ar putea interveni. Dembski, în Inferenţa creaţiei (1998), speculează că o cultură străină ar putea îndeplini aceste cerințe. În Panda şi oamenii se consideră căutările pentru inteligenţa extraterestră ca ilustrând un apel la creaţia inteligentă în știință. În anul 2000, filozoful științei Robert T. Pennock a sugerat religia Raeliană a OZN-urilor ca un exemplu din viața reală a unei viziun a unui creator inteligent extraterestru, care “susţine aceleași argumente criticate împotriva teoriei evoluționiste ca şi creaționiști.” Descrierea sa a creaţiei inteligente, cu toate acestea, afirmă explicit că Universul are caracteristicile care au fost proiectate. Recunoscând paradoxul, Dembski concluzionează că “niciun agent inteligent care este strict fizic nu ar fi putut prezida originea universului sau originea vieții.” Susținătorii recunoscuţi au făcut declarații pentru suporterii lor, afirmând că ei cred că creatorul este un Dumnezeul creștin, excluzând toate celelalte religii.

Dincolo de dezbaterea asupra faptului dacă creaţia inteligentă este științifică, un număr de critici susțin că dovezile existente face ca ipoteza de design să apară puţin probabilă, indiferent de statutul său în lumea științei. De exemplu, Jerry Coyne întreabă de ce un creator “ne-ar arăta cum se face vitamina C, apoi distrugând-o prin dezactivarea uneia dintre enzimele sale”, și de ce un creator nu “populează insulele oceanice cu reptile, mamifere, amfibieni și pești de apă dulce, în ciuda caracterului adecvat al acestor insule pentru aceste specii.” Coyne atrage atenția și asupra faptului că “flora și fauna de pe aceste insule se aseamănă cu cea a celui mai apropiat continent, chiar și atunci când mediile sunt foarte diferite”, ca dovadă că speciile nu au fost plasate acolo de un creator. Anterior, în Cutia neagră a lui Darwin, Behe a susținut că suntem pur și simplu incapabili să înțelegem motivele creatorului, deci la astfel de întrebări nu se poate răspunde definitiv. Desenele ciudate ar putea, de exemplu, “… să fi fost plasate acolo de creator pentru un motiv, din motive artistice, din distracţie, pentru a le scoate în evidență, sau pentru un scop practic încă nedetectat, sau pentru unele motive necunoscue – sau poate nu.” Coyne răspunde că, în lumina probelor, “ori viața nu a rezultat din creaţia inteligentă, ci din evoluție, ori creatorul inteligent este un farsor cosmic care a proiectat totul pentru a face să arate ca și cum ar fi o evoluţie.”

Susţinătorii creaţiei inteligente, cum ar fi Paul Nelson, evită problema creaţiei slabe în natură, insistând aszpra ideii că noi nu am reușit pur și simplu să înțelegem perfecțiunea creaţiei. Behe citează pe Paley ca sursă de inspirație, dar se diferenţiază de acesta în așteptările privind creația perfectă, și sugerează că creatorii nu produc neapărat cea mai bună creaţie de care sunt în stare. Behe sugerează că, la fel cum un părinte nu vrea să strice un copil cu jucării extravagante, proiectantul poate avea mai multe motive pentru a nu da prioritate excelenței în inginerie. El spune că “O altă problemă cu argumentul imperfecțiunii este că aceasta depinde în mod critic de o psihanaliză a creatorului neidentificat. Cu toate acestea, motivele pentru care un creator ar fi în stare sau nu să facă orice sunt practic imposibil de aflat, doar dacă creatorul va spune el însuşi exact care sunt aceste motive.” Aceasta dependenţă de motivele inexplicabile ale creatorului face creaţia inteligentă netestabilă din punct de vedere științific. Fostul profesorl de drept la UC Berkeley, autor și avocat al creaţiei inteligente, Phillip E. Johnson, invocă o definiție de bază condorm căreia creatorul creează cu un scop, dând exemplul acela că, în opinia sa, SIDA a fost creată pentru a pedepsi imoralitatea, și nu a fost cauzată de HIV, dar astfel de motive nu pot fi testate prin metode științifice.

Afirmarea existenţei unui creator ridică, de asemenea, întrebarea “Cine l-a creat pe creator?” Susţinătorii creaţiei inteligente spun că întrebarea este irelevantă pentru sau în afara domeniului de aplicare a creaţiei inteligente. Richard Wein răspunde că “… explicaţiile ştiinţifice adesea nasc noi întrebări fără răspuns. Dar, în evaluarea valorii unei explicații, aceste întrebări nu sunt lipsite de relevanță. Ele trebuie puse în balanță cu îmbunătăţirile în înţelegerea noastră datorită explicației. Invocarea unei fiinţe inexplicabile pentru a explica originea altor ființe (a noastră) este puțin mai mult decât un cec vicios. Noua întrebare ridicată de explicație este la fel de problematică ca și întrebarea la care explicația urmărește să răspundă. “Richard Dawkins vede afirmația că creatorul nu trebuie să fie explicat ca un postulat. În lipsa unor dovezi observabile, măsurabile, întrebarea de bază “Cine l-a creat pe creator?” conduce la o regresie infinită din care susţinătorii creaţiei inteligente pot scăpa numai prin apelarea la creaţionismul religios sau la contradicție logică.

Traducere din Wikipedia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.