Home » Articole » RO » Știință » Pseudoștiință » Creaţionismul ştiinţific

Creaţionismul ştiinţific

Arca lui Noe, pictură din 1675 cu autor anonim, Muzeul de Artă Budapesta
Arca lui Noe, pictură din 1675 cu autor anonim, Muzeul de Artă Budapesta

Creaţionismul ştiinţific este o disciplină a creaţionismului care încearcă să ofere suport ştiinţific pentru descrierea apariţiei Universului din Cartea Genezei şi care dezaprobă faptele, teoriile şi paradigmele ştiinţifice general acceptate despre istoria Pământului, cosmologie, şi evoluţia biologică. Cei mai vocali susţinători a creaţionismului ştiinţific sunt creştinii fundamentalişti din Statele Unite care încearcă să dovedească infailibilitatea Bibliei şi să anuleze evidenţele ştiinţifice ale evoluţiei. Principalele idei în creaţionismul ştiinţific sunt credinţa în “crearea din nimic”, convingerea că Pământul a fost creat în ultimele zece mii de ani, credinţa că oamenii şi alte forme de viaţă de pe Pământ au fost create ca tipuri “bataminologice” fixe distincte, şi ideea că fosilele găsite în straturile geologice au fost depozitate în timpul potopului care a acoperit complet întregul Pământ. Rezultă de aici că creaţionismul ştiinţific neagă şi evidenţele geologice şi astrofizice ale vârstei şi originii Pământului şi Universului, ireconciliabile cu ideile din Geneză. Susţinătorii creaţionismului ştiinţific denumesc teoria evoluţiei “darwinism”, sau “evoluţia darwinistă”. Oponenţii acestei teorii susţin că punctele de vedere ale acestei teorii sunt de natură religioasă şi nu ştiinţifică, şi că creaţionismul ştiinţific nu se califică la nivelul unei ştiinţe întrucât îi lipseşte suportul empiric, nu este susţinut de niciun test experimental, şi descrie istoria naturală prin prisma unor cauze supranaturale care nu pot fi testate ştiinţific.

Textele timpurii ale creaţionismului ştiinţific şi curricula s-au focalizat pe conceptele derivate din interpretarea literară a Bibliei fiind în mod evident de natură religioasă, cel mai notabil fiind cel legat de potopul lui Noe din Geneza, pentru a explica descoperirile geologice şi fosilele în cadrul unui sistem denumit “geologia potopului”. Aceste lucrări nu au atras prea mult atenţia şcolilor şi congregaţiilor creştinilor fundamental conservatori şi evanghelici până în anii 1970, când preoponenţii creaţionismului ştiinţific au încercat să predea aceste teorii în şcolile publice şi alte instituţii din Statele Unite, aducându-le în atenţia publicului larg şi a comunităţii ştiinţifice. Mulţi lideri din educaţie şi legislatori au fost convinşi să includă predarea creaţionismului ştiinţific împreună cu evoluţia darwinistă în curricula şcolară. Textele despre creaţionismul ştiinţific şi curricula folosită în biserici şi şcolile creştine au fost revizuite pentru a elimina referinţele biblice şi teologice, şi astfel au fost introduse în şcolile publice din Louisiana, Arkansas şi alte state americane versiuni mai puţin explicite din punct de vedere religios ale creaţionismului ştiinţific.

În 1982, din cazul McLean v. Arkansas a rezultat că creaţionismul ştiinţific nu îndeplineşte caracteristicile esenţiale ale ştiinţei şi că scopul său principal este de a avansa puncte de vedere religioase specifice. Predarea creaţionismului ştiinţific în şcolile publice din Statele Unite a luat sfârşit în 1987 ca urmare a deciziei Curţii Supreme a Statelor Unite în Edwards v. Aguillard. Curtea afirma că predarea creaţionismului ştiinţific împreună cu teoria evoluţionistă, atâta timp cât teaoria evoluţionistă se preda deja în şcolile publice din Louisiana, ar fi fost neconstituţională întrucât singurul rol al creaţionismului ştiinţific ar fi fost să promoveze credinţe religioase particulare.

Referinţe

 • Numbers, Ronald (November 30, 2006). The Creationists: From Scientific Creationism to Intelligent Design, Expanded Edition. Harvard University Press. ISBN 0674023390. 

Bibliografie

Susţinători

 • Don Batten (ed.), The Creation Answers Book ISBN 978-0949906625 (Brisbane, Australia: Creation Book Publishers, 2007)
 • Duane T. Gish, Creation Scientists Answer Their Critics ISBN 978-0-932766-28-1 (El Cajon, CA: Institute for Creation Research, 1993)
 • Henry M. Morris (ed.), Scientific Creationism ISBN 0890510032 (Green Forest, AR: Master Books, 1985)
 • Henry M. Morris and Gary E. Parker, What is Creation Science? ISBN 978-0-89051-081-0 (El Cajon, CA: Institute for Creation Research, 1987)
 • Terry Mortenson, The Great Turning Point: The Church’s Catastrophic Mistake on Geology — Before Darwin ISBN 978-0-89051-408-5 (Green Forest, AR: Master Books, 2004)
 • Fazale Rana and Hugh Ross, Origins of Life: Biblical and Evolutionary Models Face Off, ISBN 978-1-57683-344-5 (Navpress Publishing Group, 2004)
 • Seraphim Rose, Genesis, Creation and Early Man ISBN 978-1-887904-02-5 (Saint Herman, 2000)
 • Ariel A. Roth, Origins – Linking Science and Scripture ISBN 978-0-8280-1328-4 (Hagarstown, MD: Review and Herald Publishing Association, 1998)
 • Jonathan Sarfati, Refuting Evolution ISBN 978-0-89051-258-6 (Green Forest, AR: Master Books, 1999)
 • Jonathan Sarfati, Refuting Evolution 2 ISBN 978-0-89051-387-3 (Green Forest, AR: Master Books, 2002)
 • Jonathan Sarfati, Refuting Compromise ISBN 978-0-89051-411-5 (Green Forest, AR: Master Books, 2004)
 • John C. Whitcomb and Henry Morris, The Genesis Flood ISBN 978-0-87552-338-5 (Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1964)
 • A. E. Wilder-Smith, Man’s Origin, Man’s Destiny ISBN 978-0-87123-356-1 (Wheaton, IL: Harold Shaw Co., 1968)
 • A. E. Wilder-Smith, Scientific Alternative to Neo-Darwinian Evolutionary Theory ISBN 978-99921-39-67-7 (Costa Mesa, CA: TWFT Publishers, 1987)
 • John Woodmorappe, Studies in Flood Geology ISBN 978-0-932766-54-0 (El Cajon, CA: Institute for Creation Research, 1993)
 • John Woodmorappe, Noah’s Ark: A Feasibility Study ISBN 978-0-932766-41-0 (El Cajon, CA: Institute for Creation Research, 1996)
 • John Woodmorappe, The Mythology of Modern Dating Methods ISBN 978-0-932766-57-1 (El Cajon, CA: Institute for Creation Research, 1999)

Critici

 • Vernon Blackmore, and Andrew Page, Evolution, The Great Debate (Oxford: Lion Publishing, 1989)
 • V. L. Bates, Christian Fundamentalism and the Theory of Evolution in Public School Education: A Study of the Creation Science Movement (Ph.D. dissertation, University of California, Davis: 1976).
 • R. M. Frye, Is God a creationist? The religious case against creation-science ISBN 978-0-684-17993-3 (New York: Scribner’s, 1983)
 • P. Kitcher, Abusing Science: The Case Against Creationism ISBN 978-0-262-61037-7 (Boston, MA: The MIT Press, 1983)
 • R. Lewin, Where is the Science in Creation Science? (Science v.215, pp. 142–146.)
 • R. Pennock, Tower of Babel: The Evidence against the New Creationism ISBN 978-0-262-66165-2 (The MIT Press, Reprint edition, February 28, 2000)
 • B. Vawter, Creationism: Creative Misuse of the Bible, in R. M. Frye (ed.), ibid. pp. 71–82.
 • D. B. McKown, The mythmaker’s magic: Behind the illusion of “creation science” ISBN 978-0-87975-770-0 (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1993)
 • L. Tiffin, Creationism’s Upside-Down Pyramid: How Science Refutes Fundamentalism ISBN 978-0-87975-898-1 (Prometheus Books, August 1, 1994)
 • M. Zimmerman, M. Science, Nonscience and Nonsense ISBN 978-0-8018-5774-4 (The Johns Hopkins University Press: Reprint edition, December 1, 1997)
 • Synoptic Position Statement of the Georgia Academy of Science with Respect to the Forced Teaching of Creation-Science in Public School Science Education, Georgia Academy of Science: March 22, 2000 (ISBN B0008JBPNY)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.