Home » Articole » RO » Educaţie » Carti » Despre Fizica lui Aristotel: Ce tratează de fapt cartea

Despre Fizica lui Aristotel: Ce tratează de fapt cartea

postat în: Carti, Fizica 0

Aristotel, de Francesco HayezTitlul “Fizica” este înșelător, iar cititorul trebuie să se aștepte să găsească puțin sau nimic din ce se sugerează în acest tratat. “Lecturi despre natură”, titlul alternativ din edițiile textului grecesc, este mai edificator. Dar “Principiile filozofiei naturale” (așa cum termenul ar fi fost înțeles în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea) ar fi mai bun.

Tărâmul naturii, pentru Aristotel, include toate lucrurile care se mișcă sau se schimbă, sau care vin și pleacă, fie în sensul trecerii de “aici” la “acolo”, fie în sensul mai larg al trecerii de la “acesta” la “acela”, care ultimă expresie este echivalentă cu “a deveni ceva ce nu a fost” – un solid devenind lichid, sau un lucru fierbinte devenind rece, de exemplu.

Astfel, orice lucru care “devine” acesta sau acela (substanțial sau calitativ), orice lucru concret la care poate fi atribuită ca atare o inițiere a ființei sau o încetare de la a fi, aparține domeniului Naturii; dar așa fac și lucrurile veșnice dacă, și în măsura în care, se mișcă sau altfel se schimbă. Astfel, “materia” supremă care, conform lui Aristotel, stă la baza tuturor substanțelor elementare, trebuie studiată, cel puțin în schimbările sale, de filosoful natural. Și așa trebuie și cu sferele cerești veșnice ale filozofiei aristotelice, în măsura în care ele însele se mișcă sau sunt cauzele mișcării în lumea sublunară.

Astfel, toate lucrurile ale căror mișcare, schimbare sau devenire (adică începerea de și încetarea de la “a fi acesta sau acela”) poate fi predicată, sunt obiectul studiului Naturii.

Ce este exclus, atunci? Nu psihologia. Pentru că deși poate fi un punct discutabil dacă “existența” lui psyche (uman) (sau “sufletul”) a avut vreun început sau va avea orice încetare, este cel puțin sigur că trece de la o stare sau un act de conștiință la alta, dacă există (așa cum credea Aristotel că există) ființe imateriale și o ființă supremă, care nu sunt supuse condițiilor de timp, loc, materie, dimensiune sau schimbare a conștiinței, studiul lor, dacă este posibil, se află în afara tărâmului Naturii. Dar, totuși, studiul Naturii poate să indice, dincolo de sine, necesitatea și posibilitatea unei asemenea Teologii *; și unul dintre scopurile directivelor lui Aristotel în întreaga Fizică este de a dovedi că face acest lucru.

* Unul dintre titlurile date de Aristotel la lucrarea numită de noi, dar niciodată de către el, Metafizica.

În sensul prezentei Introduceri, nu este necesar să continuăm subiectul divizării studiilor. S-a spus suficient pentru a arăta că domeniul filosofului natural al lui Aristotel se extinde dincolo de ceea ce numim filozofia naturală.

Dar Fizica acoperă doar principia sau problemele fundamentale și elementare ale filozofiei naturale. Aceasta era cunoscută lui Dante și scolasticilor ca “Prima carte” despre “Natură”, iar în parafraza lui Avicenna despre opera lui Aristotel, psihologia a fost enumerată drept “A șasea carte” a “Lucrurilor naturii”.

Care sunt deci elementele sau principiile studiului Naturii? Aproape o urmă a ceea ce înțelegem prin fizică se va găsi printre ele. Ele nu se referă la analiza concepțiilor schimbării, devenirii și așa mai departe. Ce este ”mișcare”? Ce, dacă este ceva, ar trebui să spunem celor care neagă că există așa ceva? Dacă mișcarea înseamnă schimbarea locului, ce înseamnă “loc”? Dacă mișcările necesită timp, ce înseamnă ”timp”? Care este sensul unui ghinde care este potențial, dar nu este de fapt, un stejar, sau apa rece care este potențial apă fierbinte? Care este, într-adevăr, diferența dintre potențialitatea  oricui de a “deveni” unul dintre mai multe lucruri și actualitatea faptului că el este singurul lucru care este? Și de ce potențialitățile sunt, în același timp, atât de variate și limitate atât de strict? Sau, din nou, când lucrurile se schimbă, de ce se schimbă? Și ce se înțelege prin cauza sau cauzele schimbării? Sunt schimbările, în măsura în care sunt naturale, obiective? Au un scop? Și dacă da, își ating ele întotdeauna scopul?

Acestea, precum altele asemenea, sunt întrebările și conceptele fundamentale cu care se ocupă Aristotel în Fizică, și întrucât el nu a fost nici un experimentator, nici un observator apropiat al corpurilor care cad, se mișcă, plutesc, se ridică sau se scufundă, se extind sau se contractă, și nu cunoștea nimic din ce înțelegem prin chimie, nu vom găsi în Fizică nimic asemănător cu observația strictă a animalelor de mare, de exemplu, sau cu perspectiva asupra anatomiei comparative și a embriologiei, care trezesc admirația biologilor în tratatele biologice ale lui Aristotel.

De asemenea, nu vom găsi niciodată nimic corespunzător înțelegerii proceselor minții umane și a principiilor comportamentului uman care sunt discutate, direct sau indirect, în tratatele logice ale lui Aristotel, Psihologia sa, Etica sa, Politica sa, sau tratatele sale estetice, constituind studiul tuturor studenților și încă sursa de inspirație sau îndrumare a multora din cugetările lor.

Nu vom găsi în Fizică nici ceea ce ne așteaptăm într-un mod mai rezonabil, adică un set al acelor presupuse inspirații cu care adepții “pre-socraticilor” se delectează adunându-le și care provoacă o astfel de mirare și încântare în mintea cititorul obișnuit – un cosmos heliocentric, de exemplu, sau o teorie atomică elaborată a materiei, sau credința că viața pe uscat a fost dezvoltată din viața în mare.

Într-adevăr, în cele mai importante dintre aceste chestiuni, Aristotel era de ceea ce se numește în general “partea greșită”, deși nu înseamnă că el nu se afla pe “calea cea dreaptă”. În general, el avea motive întemeiate pentru părerile sale greșite. *

* Chiar și pentru credința sa (admisă ca eronată) că inima este sediul funcției mentale, pe care Platon (pe bună dreptate) a atribuit-o creierului

Aristotel însuși nu a subevaluat “sagacitatea” întrezăririi unei concluzii la care nu s-a ajuns, dar, de asemenea, știa foarte bine diferența dintre a trage la țintă chiar dacă nu nimerești, și reușita trăgând la întâmplare; și s-a spus despre “antici” în ansamblu că ”ei au spus totul, dar nu au dovedit nimic.”

Deci, ce trebuie să ne așteptăm de la Fizică? Ceva care este încă de interes filosofic; care este de interes istoric și care a intrat profund în textura limbii noastre; în mare parte din interese pur intelectuale și de gimnastică reconfortantă; dar și multe aspecte care au o importanță vitală în raport cu acel punct de frontieră între gândirea fizică și cea metafizică unde se întâlnesc matematica și filosofia.

Aristotel a descoperit că metafizicienii care au negat că mișcarea sau schimbarea ar putea exista – Paradoxul lui Ahile și broasca țestoasă, prin care Zeno a încercat să dovedească faptul că cel mai rapid nu ar putea depăși niciodată pe cel mai lent, fiind instanța de fond – l-a obligat să iasă în afara domeniului lui al Naturii, pentru a scăpa pe cititorii lui de o confuzie la gândul că la urma urmei, studiul mișcării și al schimbării lucrurilor este probabil în zadar, deoarece marii gânditori au demonstrat că nu există niciun fel de schimbare sau mișcare.

Acest lucru l-a condus la astfel de concluzii, cum ar fi următoarele, care ar trebui să fie sarcina noastră de a le dezvolta. Timpul este dimensiunea non-spațială a mișcării. Infinitul nu este o totalitate “a tuturor”, ci “cea care este întotdeauna mai mare”. Prin urmare, “infinitatea” este mai degrabă adjectivală sau adverbiană decât substanțială. O linie este infinit divizibilă, dar nu poate fi divizată la infinit. O potențialitate poate fi infinită, pentru că poate fi inepuizabilă; o actualitate nu poate fi infinită, pentru că ar fi totalitatea a ceea ce este mai mult. Un punct nu este o componentă a unei linii, nici ”acum” nu este o componentă” a unei “perioade de timp”. Nu poate exista un “punct următor” la un anumit punct. “Mișcarea” nu este alcătuită din “stații”, nici o “linie” din “puncte”, nici o “perioadă de timp” din “acum-uri”.

Translatori în engleză: Philip H. Wicksteed și Francis M. Cornford

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.