Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Epistemologie » Emoțiile și epistemologia

Emoțiile și epistemologia

Evoluțiile recente în cadrul epistemologiei filozofice au pregătit terenul pentru atribuirea unei semnificații epistemice emoțiilor. Aceste evoluții sunt cel mai bine înțelese pe fundalul unor caracteristici fundamentale ale gândirii epistemologice tradiționale.

În cadrul tradiției filozofice, epistemologia a avut tendința de a se prezenta nu ca o disciplină empirica, ci ca una normativă, adesea motivată de dorința de a răspunde provocărilor sceptice. Epistemologiile filosofice explorează temeiurile și validitatea cunoștințelor.

Întrebările cu privire la validitatea revendicărilor epistemice (de exemplu, evaluarea a ceva ca fiind justificat epistemic, atribuirea cunoștințelor cuiva) sunt adesea contrastate cu întrebări ale formării sau genezei lor și numai primele sunt tratate ca relevante epistemologic. Această opinie este adesea prezentată prin recurgerea la distincția dintre „contextul descoperirii” și „contextul justificării”. Imaginea rezultată în ceea ce privește emoțiile este suficient de familiară. Cercetarea, procesele reale de descoperire și justificare, poate fi condusă de tot felul de emoții, cum ar fi curiozitatea sau teama de a renunța la o carieră academică, dar aceste emoții nu joacă niciun rol în evaluarea rezultatelor cercetării. Emoțiile sunt importante în contextul descoperirii, deoarece influențează modul de desfășurare a cercetătorilor. Cu toate acestea, ele sunt irelevante pentru contextul justificării, deoarece validitatea rezultatelor este independentă de astfel de emoții.

O parte considerabilă a teoretizării epistemologice tradiționale include o presupunere suplimentară care contribuie la o situație în care emoțiile nu au fost percepute drept relevante epistemologic. În mod clar prezent în Meditațiile lui Descartes și predominant în proiectele epistemologice tradiționale fundaționiste, certitudinea sau infailibilitatea au fost concepute ca cerințe ale cunoașterii. Aceasta are prioritate deductivă asupra inferențelor inductive și duce la căutări pentru fundamentări epistemice infailibile și algoritmi pentru a alege între teorii concurente. În această privință, emoțiile nu sunt candidați promițători pentru astfel de procese, deoarece rezultatul lor cognitiv pare deosebit de failibil. Sentimentul de gelozie, de exemplu, poate ajuta ocazional la descoperirea unor fapte care altfel ar trece neobservate; astfel poate ajuta la dobândirea de cunoștințe. Dar, de prea multe ori, nu rezultă decât o suspiciune nefondată.

În afară de încercările de a formula și răspunde provocărilor sceptice sau a problemelor de regres epistemic (de exemplu, prin recurgerea la fundaționalism), epistemologia analitică contemporană a fost preocupată de multă vreme de a analiza concepte epistemice cheie precum justificarea (epistemică) și, mai ales, cunoașterea propozițională. Analiza în termeni de credință adevărată justificată a servit ca un punct de plecare promițător. Din nou, acest model este defavorabil emoțiilor, atât timp cât condiția de justificare rămâne legată de relațiile inferențiale dintre credințe. A spune că subiectul S știe că p înseamnă a spune că S crede cu adevărat că p și că această credință este justificată epistemic. Dacă p este justificat depinde în primul rând de relațiile sale inerente cu convingerile lui S.

Sursa: G. Brun, D. Kuenzle, – Introduction: A new role for emotions in Epistemology?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.