Home » Articole » RO » Societate » Politica » Filosofia politică în antichitate și Evul Mediu

Filosofia politică în antichitate și Evul Mediu

Platon (stânga) și Aristotel (dreapta), dintr-un detaliu al Școlii din Atena, o frescă a lui Raphael(Platon (stânga) și Aristotel (dreapta), dintr-un detaliu al Școlii din Atena, o frescă a lui Raphael. Republica lui Platon și Politica lui Aristotel au făcut din cei doi filosofi greci ca cei mai influenți filozofi ai politicii.)

Filosofia politică sau teoria politică este studiul unor subiecte precum politica, libertatea, justiția, proprietatea, drepturile, legea și aplicarea legilor prin autoritate: ce sunt, de ce (sau chiar dacă) ele sunt necesare, dacă, și dacă da, cine/ce face un guvern legitim, ce drepturi și libertăți ar trebui să le protejeze și de ce, ce formă ar trebui să ia și de ce, ce este legea și ce îndatoriri au cetățenii față de un guvern legitim, în cazul în care este astfel, și când poate fi legitim sau răsturnat, dacă se va întâmpla vreodată.

Într-un sens vernacular, termenul “filozofie politică” se referă deseori la o viziune generală sau la o anumită etică, convingere politică sau atitudine politică, despre politică, sinonim cu termenul “ideologie politică”.

Filosofia politică este o ramură a filosofiei. Filosofia politică este, de asemenea, considerată de unii o sub-disciplină a științei politice; însă, numele atribuit în general acestei forme de anchetă politică este teoria politică, o disciplină care are o metodologie mai apropiată de domeniile teoretice (cum ar fi teoria economică) decât argumentarea filosofică (ca cea a filozofiei morale sau a esteticii).

Istorie

Tradiții antice

India antică

Filozofia politică indiană a evoluat în vremuri străvechi și a demarcat o distincție clară între (1) națiunea și statul (2) religia și statul. Constituțiile statelor hinduse au evoluat de-a lungul timpului și s-au bazat pe tratate politice și juridice și pe instituții sociale predominante. Instituțiile de stat au fost în general divizate în guvernare, administrație, apărare, lege și ordine. Mantranga, principalul organism de conducere al acestor state, era regele, prim-ministrul, comandantul armatei, preotul șef al regelui. Primul-ministru a condus comitetul de miniștri împreună cu șeful executivului (Maha Amatya).

Arthashastra oferă o descriere a științei politice pentru un conducător înțelept, politici pentru afacerile externe și războaie, sistemul unui stat spion și supravegherea și stabilitatea economică a statului. Chanakya, un filosof politic indian din secolul IV î.e.n., citează mai multe autorități, printre care Bruhaspati, Ushanas, Prachetasa Manu, Parasara și Ambi, și se descrie ca un descendent al unei filiale de filozofi politici, cu tatăl său Chanaka fiind predecesorul său imediat. Un alt tratat influent indian despre filozofia politică este Sukra Neeti. Un exemplu de cod de drept în India antică este Manusmṛti sau Legile lui Manu.

China antică

Filozofia politică chineză datează din perioada Primăverii și Toamnei, în special cu Confucius în secolul al VI-lea î.e.n. Filozofia politică chineză a fost dezvoltată ca răspuns la defalcarea socială și politică a țării, caracteristică perioadei de Primăvară și de Toamnă și perioadei Statelor Războinice. Filosofiile majore din perioada respectivă, confucianismul, legalismul, Mmohismul, agrarianismul și taoismul, au avut fiecare un aspect politic pentru școlile lor filosofice. Filosofi, cum ar fi Confucius, Mencius și Mozi, s-au axat pe unitatea politică și stabilitatea politică ca bază a filosofiilor lor politice. Confucianismul a susținut un guvern ierarhic, meritocratic bazat pe empatie, loialitate și relații interpersonale. Legalismul a susținut un guvern foarte autoritar bazat pe pedepse și legi draconice. Mohismul pledează pentru o guvernare comunală și descentralizată axată pe frugalitate și ascetism. Agrarienii au susținut un comunalism și egalitarism utopic țărănesc Taoismul a susținut un proto-anarhism. Legalismul a fost filozofia politică dominantă a dinastiei Qin, însă a fost înlocuită de confucianismul de stat din timpul dinastiei Han. Înainte de adoptarea comunismului în China, confucianismul de stat a rămas filozofia politică dominantă a Chinei până în secolul al XX-lea.

Grecia antică

Filozofia politică occidentală provine din filozofia Greciei antice, unde filozofia politică datează cel puțin din vremea lui Platon. Grecia antică a fost dominată de orașe-state, care au experimentat diferite forme de organizare politică, grupate de Platon în patru categorii: timocrație, tiranie, democrație și oligarhie. Una dintre primele, extrem de importante lucrări clasice ale filozofiei politice este Republica lui Platon, care a fost urmată de Etica nicomacheană și Politica lui Aristotel. Filosofia politică romană a fost influențată de stoici și de omul de stat roman Cicero.

Creștinismul medieval

Sfântul Augustin

Augustin de Hipo(Augustin de Hipo)

Filosofia creștină timpurie a lui Augustin de Hippo a fost puternic influențată de Platon. O schimbare esențială cauzată de gândirea creștină a fost moderarea stoicismului și a teoriei justiției lumii romane, precum și accentul pus pe rolul statului în aplicarea milostivirii ca exemplu moral. Augustin a predicat, de asemenea, că oricine nu era membru al cetății sale, era totuși cetățean al Orașului Domnului (Civitas Dei) sau al Orașului Omului (Civitas Terrena). Orașul Domnului al lui Augustin este o lucrare influentă a acestei perioade care a atacat teza, susținută de mulți romani creștini, că punctul de vedere creștin ar putea fi realizat pe Pământ.

Sfântul Toma Aquinas

Thomas Aquinas(Thomas Aquinas)

Thomas Aquinas s-a ocupat cu meticulozitate de tipurile de drept. Potrivit lui Aquinas, există patru tipuri de lege:

  1. Legea veșnică (“guvernul divin al tuturor”)
  2. Legea divină pozitivă (fiind “creată” de Dumnezeu, exterioară naturii umane)
  3. Dreptul natural (modul potrivit de a trăi descoperit prin rațiune naturală, intern naturii umane)
  4. Dreptul omului (ceea ce numim în mod obișnuit “lege” – inclusiv legea obișnuită, legea Communitas Perfecta)

Aquinasul nu discută niciodată natura sau clasificarea dreptului canonic. Există o dezbatere academică privind dreptul canonic în cadrul jurisprudențialului thomiste.

Aquinas a fost un gânditor incredibil de influent în tradiția legii naturale.

Epoca de Aur islamistă

Mutazilite vs. Asharite

Al Farabi(Al Farabi)

Dezvoltarea islamului, bazată atât pe baza Coranului cât și datorită lui Mohamed, a modificat puternic balanțele de putere și percepțiile privind originea puterii în regiunea mediteraneeană. Filozofia timpurie islamică a subliniat o legătură inexorabilă între știință și religie și procesul de ijtihad pentru a găsi adevărul – în realitate, toată filozofia a fost “politică”, având implicații reale pentru guvernare. Această viziune a fost provocată de filosofii “raționaliști” ai mutazilismului, care au avut o viziune mai elenă, o rațiune mai presus de revelație și, ca atare, sunt cunoscuți de oamenii de știință moderni drept primii teologi speculativi ai islamului; ei au fost sprijiniți de o aristocrație seculară care căuta libertatea de acțiune independentă de califat. Cu toate acestea, până la sfârșitul perioadei antice, concepția “tradiționalistă” asharită a islamului a triumfat în general. Potrivit lui Asharite, motivul trebuie să fie subordonat Coranului și Sunnei.

Ibn Sina(Ibn Sina)

Filosofia politică islamică a fost, într-adevăr, înrădăcinată chiar în izvoarele islamului – și anume, Coranul și Sunnahul, cuvintele și practicile lui Mohamed – făcându-l astfel în esență teocratic. Cu toate acestea, în gândirea occidentală se presupune, în general, că era o zonă specifică numai marilor filozofi ai islamului: al-Kindi (Alkindus), al-Farabi (Abunaser), İbn Sina (Avicenna), Ibn Bajjah (Avempace), Ibn Rushd (Averroes) și Ibn Khaldun. Concepțiile politice ale islamului, cum ar fi kudrah (puterea), sultanul, ummah, cemaa (obligația) și chiar termenii “de bază” ai Coranului – adică ibadah (religie) și ilah (zeitatea) – este luată ca bază a unei analize. Prin urmare, nu numai ideile filozofilor politici musulmani, ci și mulți alți juriști și ulama au dezvoltat idei și teorii politice. De exemplu, ideile lui Khawarij în primii ani de istorie islamică despre Khilafa și Ummah sau despre Shia Islam despre conceptul de Imamah sunt considerați dovada gândirii politice. Confruntările dintre Ehl-i Sunna și Shia în secolele 7 și 8 aveau un caracter politic autentic. Gândirea politică nu era totuși înrădăcinată în teism. Aristotelianismul a înflorit, pe măsură ce era de aur islamică a apărut ca o continuare a filozofilor peripatetici care au pus în practică ideile lui Aristotel în contextul lumii islamice. Abunaser, Avicenna, Ibn Rushd și Ibn Khaldun, au fost o parte din această școală filosofică susținând că rațiunea umană a depășit simpla coincidență și revelație. Ei au crezut, de exemplu, că fenomenele naturale se produc din cauza unor reguli (făcute de Dumnezeu), nu pentru că Dumnezeu a intervenit direct (spre deosebire de Al-Ghazali și de urmașii săi).

Ibn Rushd(Ibn Rushd)

Alți filozofi politici notabili ai timpului includ pe Nizam al-Mulk, un învățător persan și vizier al Imperiului Seljuq care a scris Siyasatnama sau “Cartea Guvernului“. În ea, el detaliază rolul statului în ceea ce privește afacerile politice (și anume cum să se ocupe de adversarii politici fără a distruge imaginea guvernului), precum și datoria de a proteja pe cei săraci și de a-i recompensa pe cei vrednici. În cealaltă lucrare a sa, el explică modul în care statul ar trebui să se ocupe de alte probleme cum ar fi furnizarea de locuri de muncă imigranților, cum ar fi turkmenii venind din nord (Rusia de Sud, Kazahstan, Turkmenistan și Uzbekistan).

Ibn Khaldun
Ibn Khaldun
Sursa https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ibn_khaldoun-kassus.jpg

(Ibn Khaldun.)

Învățătorul arab din secolul al XIV-lea, Ibn Khaldun, este considerat unul dintre cei mai mari teoreticieni politici. Filosoful-antropolog britanic Ernest Gellner a considerat definiția guvernului lui Ibn Khaldun, “… o instituție care împiedică alte nedreptăți decât cele în care se angajează”, cea mai bună definiție din istoria teoriei politice. Pentru Ibn Khaldun, guvernul ar trebui să fie limitat la minimum pentru că fiind un rău necesar, constrânge oamenii prin alți oameni.

Europa medievală

Filozofia politică medievală în Europa a fost puternic influențată de gândirea creștină. Avea multe lucruri în comun cu gândirea islamiană mutazilită prin faptul că romano-catolicii care subordonau filozofia teologiei nu au folosit rațiunea în cazul revelației, ci, în cazul contradicțiilor, au subordonat rațiunea credinței ca Asharite al Islamului. Scholastica combinând filozofia lui Aristotel cu creștinismul Sf. Augustin a subliniat armonia potențială inerentă rațiunii și revelației. Poate cel mai influent filosof politic al Europei medievale a fost Sfântul Toma Aquinas care a ajutat la reintroducerea operelor lui Aristotel, care au fost transmise numai Europei Catolice prin Spania musulmană, împreună cu comentariile lui Averroes. Utilizarea lor de către Aquinas a stabilit agenda pentru filosofii politici scolastici care au dominat gândirea europeană timp de secole până la Renaștere.

Filozofii politici medievali, cum ar fi Aquinas în Summa Theologica, au dezvoltat ideea că un rege care este un tiran nu este rege și ar putea fi răsturnat.

Magna Carta, văzută de mulți ca o piatră de temelie a libertății politice anglo-americane, propune în mod explicit dreptul la revoltă împotriva conducătorului pentru dreptate. Alte documente similare cu Magna Carta se găsesc în alte țări europene, cum ar fi Spania și Ungaria.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *