Home » Articole » Articole » Afaceri » Economie » Materiale critice în geopolitica energiilor regenerabile

Materiale critice în geopolitica energiilor regenerabile

 

Mulți savanți și instituții au evidențiat implicațiile geopolitice ale materialelor critice: metale și minerale industriale necesare tehnologiilor de energie regenerabilă (Habib et al. [86], Exner et al. [87], De Ridder [69], Hurd și colab. [86] 88], Buijs și Sievers [78], Rothkopf [77], Gulley și colab. [168], Banca Mondială [169], OCDE [170], Månberger și Johansson [171]). Exner şi colab. [87], Hurd et al. [88] și Rothkopf [77] subliniază toți că, în timp ce energia regenerabilă reduce dependența de resursele petroliere, ea crește, de asemenea, dependența de materialele critice și intensifică concurența internațională asupra acestora. Mai mulți oameni de știință susțin că cererea în creștere pentru diferite minerale și metale în producția de energie regenerabilă este probabil să aibă implicații serioase de securitate care ar putea duce, la rândul lor, la instabilitate geopolitică (Bazilian [172], Baldi și colab. [173], Pavel și colab. [174]).

Mai mult, Pitron [89] susține că lumea se va confrunta cu o nouă și și mai severă dependență de elementele pământurilor rare, cu costuri geopolitice în creștere. Umbach [83] notează că „extinderea surselor regenerabile de energie creează, de asemenea, noi dependențe geopolitice, riscuri și vulnerabilități, deoarece aceste resurse și tehnologii (adică baterii, robotică, sisteme de inteligență artificială etc.)” (p. 39) depind de o aprovizionare neîntreruptă de materiale critice. Gulley şi colab. [175] în studiul lor asupra mineralelor necombustibile predispuse la conflicte concluzionează că este probabil să existe concurență între China și SUA pentru 11 minerale, și în special pentru cele care nu pot fi înlocuite în noile tehnologii, inclusiv în echipamentele de energie regenerabilă.

Nu există un consens cu privire la exact care materiale sunt esențiale pentru producerea de energie regenerabilă (Overland [3]). O analiză realizată de Consiliul Internațional pentru Minerit și Metale (ICMM) [176] concluzionează că sunt necesare diferite tipuri de metale ca aport de energie regenerabilă, dar care dintre acestea vor fi necesare vor depinde de tipurile de tehnologie de energie regenerabilă implicate. În plus, Kim și colab. [177] notează că diferiți actori (cercetare, guvern, industrie) atribuie materialelor diferite grade de criticitate în funcție de punctele de vedere și obiectivele lor diferite. Månberger și Stenqvist [178] au creat scenarii pentru metale critice selectate și au descoperit că rezervele vor fi suficiente pentru a asigura producția de energie regenerabilă. Ei au identificat o singură provocare serioasă, legată de creșterea cererii de litiu. Cu toate acestea, un raport de la Institutul Resnick [179] vede probleme cu mai multe materiale și enumeră disproziu, neodim, terbiu, europiu și ytriu ca elemente cheie pentru hardware-ul pentru energie regenerabilă.

Institutul Internațional pentru Dezvoltare Durabilă (IISD) [180] oferă un rezumat al utilizării materialelor critice în tehnologiile de energie regenerabilă (vezi Tabelul 5). Unii cercetători avertizează că disponibilitatea argintului, indiului, teluriului sau ruteniului ar putea împiedica fabricarea panourilor solare (Grandell et al. [181]). Cu toate acestea, Bazilian [172] motivează că a existat până acum o analiză insuficientă cu privire la rolul, disponibilitatea și tehnologiile metalelor critice și că este prematur să se evalueze tipurile de riscuri geopolitice care pot apărea din furnizarea globală de materiale critice într-un viitor cu emisii scăzute de carbon.

Tabelul 5. Materiale critice pentru tehnologiile cu energie curată.

Celulă goală Energie solară Energie eoliană Vehicule electrice, depozitare
Bauxita si aluminiu x x x
Cadmiu x
Crom x
Cobalt x
Cupru x x x
Galiu x
Germaniu x
Grafit x
Indiu x
Fier x x x
Plumb x x x
Litiu x
Mangan x x
Molibden x
Nichel x x
Pământuri rare x x
Seleniu x
Siliciu x x
Argint x
Telur x
Staniu x
Titan x
Zinc x x

Sursa datelor: IISD [180], IRENA [76].

O mare parte din literatura despre materialele critice se concentrează pe elementele pământurilor rare (Grandell și colab. [181], Pavel și colab. [174,182]). Potrivit lui Lovins [183], Scholten [125] și Overland [3], întreaga problemă este exagerată, iar presupusa lipsă de elemente de pământuri rare nu este susținută de dovezi. Lovins [183] exemplifică acest lucru cu elementele din pământuri rare utilizate pentru super-magneții în turbinele eoliene fără angrenaje și observă că există tipuri alternative de turbine care folosesc software și electronice ieftine pentru a înlocui super-magneții. Atenția acordată elementelor pământurilor rare poate, de asemenea, distrage atenția de la materialele structurale mai comune, care pot ajunge să fie mai critice pentru tranziția energetică. Studii recente ale lui Hache et al. [184] și Bonnet și colab. [185], de exemplu, analizează criticitatea litiului, cuprului, cobaltului și nichelului în fața cererii în creștere.

Conform lui O’Sullivan et al. [75] și Overland [3], elementele pământurilor rare nu sunt de fapt rare, deoarece pot fi găsite în numeroase țări, inclusiv Australia, Brazilia, China, Groenlanda, India, Kazahstan, Malaezia, Rusia, Thailanda și SUA. Dar, în același timp, 57% din rezervele mondiale cunoscute sunt concentrate în China și Rusia, cea mai mare parte a producției globale actuale având loc în China. Cu toate acestea, nu disponibilitatea ca atare, ci costul ridicat al exploatării miniere, separării, procesării și intensitatea capitalului elementelor pământurilor rare complică producția lor (Kalantzakos [186]). Unii savanți cred totuși că China își poate monopoliza și mai mult rolul în acest sector și poate reprezenta, astfel, o amenințare geopolitică pentru alte țări (Smith Stegen [187], Rabe și colab. [188]). În 2019, un raport special de Politică Externă [189] a analizat rolul dominant al Chinei în materialele critice și a avertizat că o creștere a dominației Beijingului în mineralele critice și noile tehnologii ar avea „implicații grave” pentru securitatea națională a SUA.

În cele din urmă, literatura existentă despre materialele critice rareori discută despre semnificația potențială a noilor tehnologii energetice perturbatoare care pot reduce cererea de materiale critice. Overland [3] și Renner și Wellmer [190] susțin că criticitatea materialelor și cererea pentru acestea vor depinde de evoluția numeroaselor tehnologii care sunt implicate în tranziția către energie curată și că este imposibil de prezis cum aceste tehnologii va evolua. Implicațiile dezvoltărilor din alte sectoare, de exemplu electrificarea transportului, trebuie de asemenea luate în considerare (Hache et al. [184]). O’Sullivan şi colab. [75] susțin că „cererea de minerale este o funcție a tehnologiilor predominante în orice moment. Progresele în inginerie fac adesea posibilă înlocuirea unui material cu altul în cadrul unei tehnologii. În plus, tehnologii întregi sunt uneori înlocuite odată ce deficitul se dezvoltă sau inovația creează alternative viabile” (p. 13, vezi și Overland [3]).

Referințe

 • [75] M O’Sullivan, I Overland, D Sandalow, H Begg, A Behrens, N Bhatiya, A Clark, T Cremer, J Elkind, M Fessler, N Lemphers, M Nakagawa, M Seol, C Soylu, R Vakulchuk
  The geopolitics of renewable energy. Harvard University
  Columbia University and the Norwegian Institute of International Affairs (2017)
  https://www.researchgate.net/publication/317954274
 • [76] International Renewable Energy Agency (IRENA)
  The Global Commission on the Geopolitics of Energy Transformation. A new world. The geopolitics of the energy transformation
  IRENA, Abu Dhabi (2019)
 • [77] D. Rothkopf
  Is a green world a safe world? not necessarily. A guide to the coming green geopolitical crises
  Foreign Pol (2009)
  [September/October]
 • [78] B. Buijs, H. Sievers
  Critical thinking about critical minerals: assessing risks related to resource security
  Clingendael International Energy Programme, The Hague (2011)
 • [79] S. Raman
  Fossilizing renewable energies
  Sci Cult, 22 (2) (2013), pp. 172-180
 • [80] F. Laird
  Against transitions? Uncovering conflicts in changing energy systems
  Sci Cult, 22 (2) (2013), pp. 149-156
 • [81] E. Hache
  La géopolitique des énergies renouvelables: amélioration de la sécurité énergétique et/ou nouvelles dépendances? (The geopolitics of renewables: does more energy security come with more energy dependencies?)
  Revue Internationale et Stratégique, 1 (101) (2016), pp. 36-46
 • [82] I. Capellan-Perez, C. de Castro, A. Inaki
  Assessing vulnerabilities and limits in the transition to renewable energies: land requirements under 100% solar energy scenarios
  Renew Sustain Energy Rev, 77 (2017), pp. 760-782
 • [83] F. Umbach
  Energy security in a digitalized world and its geostrategic implications
  Konrad Adenauer Stiftung (2018)
 • [84] G. Escribano
  The geopolitics of renewable and electricity cooperation between Morocco and Spain
  Mediterr Politics (2018), pp. 1-8, 10.1080/13629395.2018.1443772
 • [85] D. Freeman
  China and renewables: the priority of economics over geopolitics
  D. Scholten (Ed.), The geopolitics of renewables, Springer Nature, Cham (2018), pp. 187-201
 • [86] K. Habib, L. Hamelin, H. Wenzel
  A dynamic perspective of the geopolitical supply risk of metals
  J Clean Prod, 133 (2016), pp. 850-858
 • [87] A. Exner, C. Lauk, W. Zittel
  Sold futures? The global availability of metals and economic growth at the peripheries: distribution and regulation in a degrowth perspective
  Antipode, 47 (2) (2015), pp. 342-359
 • [88] A. Hurd, R. Kelley, R. Eggert, M. Lee
  Energy-critical elements for sustainable development
  MRS Bull, 37 (4) (2012), pp. 405-410
 • [89] G. Pitron
  La guerre des métaux rares: la face cachée de la transition énergétique et numérique
  Éditions Les Liens qui Libèrent, Paris (2018)
 • [90] A. Heinrich, J. Kusznir, A. Lis, H. Pleines, K. Smith Stegen, K. Szulecki
  Towards a common EU energy policy? Debates on energy security in Poland and Germany
  ESPRi Policy Paper (2016)
 • [91] S. Peters
  Courting future resource conflict: the shortcomings of western response strategies to new energy vulnerabilities
  Energy Explor Exploit, 20–1 (6–1) (2002), pp. 29-60
 • [92] F. Verrastro, S. Ladislaw, M. Hyland
  The geopolitics of energy. Emerging trends, changing landscapes, uncertain times
  CSIS energy and national security program (2010)
 • [93] W. Lacher, D. Kumetat
  The security of energy infrastructure and supply in North Africa: hydrocarbons and renewable energies in comparative perspective
  Energy Policy, 39 (8) (2011), pp. 4466-4478
 • [94] V. Kostyuk, A. Makarov, T. Mitrova
  Энергетика и геополитика [Energy and geopolitics]Energoacademy, 1 (44) (2012), pp. 46-59
 • [95] G. Escribano, J.M. Marin-Quemada, E. San Martin Gonzalez
  RES and risk: renewable energy’s contribution to energy security. A portfolio-based approach
  Renew Sustain Energy Rev, 26 (2013), pp. 549-559
 • [96] B. Johansson
  Security aspects of future renewable energy systems. A short overview
  Energy, 61 (2013), pp. 598-605
 • [97] R. Hoggett
  Technology scale and supply chains in a secure, affordable and low carbon energy transition
  Appl Energy, 123 (2014), pp. 296-306
 • [98] S. Paltsev
  The complicated geopolitics of renewable energy
  B Atom Sci, 72 (6) (2016), pp. 390-395
 • [99] K. Smith Stegen
  Redrawing the geopolitical map: international relations and renewable energies
  D. Scholten (Ed.), The geopolitics of renewables, Springer Nature, Cham (2018), pp. 75-95
 • [100] J. Tsao, E. Schubert, R. Fouquet, M. Lave
  The electrification of energy: long-term trends and opportunities
  MRS Energy Sustain (2018), pp. 1-14, 10.1557/mre.2018.6
 • [101] I. Overland, M. Bazilian, T.I. Uulu, R. Vakulchuk, K. Westphal
  The GeGaLo index: geopolitical gains and losses after energy transition
  Energy Strategy Reviews, 26 (2019)
  https://www.sciencedirect.com/science//pii/S2211467X19300999
 • [102] A. Jaffe, R. Soligo
  Energy security: the Russian connection
  D. Moran, J. Russell (Eds.), Energy security and global politics, Routledge, Abingdon (2009), pp. 112-134
 • [103] R. Stern
  Oil scarcity ideology in US foreign policy, 1908–1997
  Secur Stud, 25 (2) (2016), pp. 214-257
 • [104] I. Fischhendler, D. Nathan, D. Boymel
  Marketing renewable energy through geopolitics: solar farms in Israel
  Glob Environ Politics, 15 (2) (2015), pp. 98-120
 • [105] I. Fischhendler, L. Herman, J. Anderman
  The geopolitics of cross-border electricity grids: the Israeli-Arab case
  Energy Policy, 98 (2016), pp. 533-543
 • [106] I. Skeet
  Geopolitics of energy
  Energy Explor Exploit, 14 (3/4) (1996), pp. 265-272
 • [107] D. Criekemans
  Geopolitics of the renewable energy game and its potential impact upon global power relations
  D. Scholten (Ed.), The geopolitics of renewables, Springer Nature, Cham (2018), pp. 37-73
 • [108] K. Smith Stegen, P. Gilmartin, J. Carlucci
  Terrorists versus the sun: desertec in North Africa as a case study for assessing risks to energy infrastructure
  Risk Manag, 14 (1) (2012), pp. 3-26
 • [109] F. Proedrou
  Are smart grids the key to EU energy security?
  R. Leal-Arcas, J. Wouters (Eds.), Research handbook on EU energy law and policy, Edward Elgar, Cheltenham (2017), pp. 450-459
 • [110] B.K. Sovacool
  How long will it take? Conceptualizing the temporal dynamics of energy transitions
  Energy Res Soc Sci, 13 (2014), pp. 202-215, 10.1016/j.erss.2015.12.020
 • [111] G. Walker
  Energy, land use and renewables: a changing agenda
  Land Use Policy, 12 (1) (1995), pp. 3-6
 • [112] E. Pierri, O. Binder, N. Hemdan, M. Kurrat
  Challenges and opportunities for a European HVDC grid
  Renew Sustain Energy Rev, 70 (2017), pp. 427-456
 • [113] I. Konstantelos, D. Pudjianto, G. Strbac, J. De Decker, P. Joseph, A. Flament, et al.
  Integrated North Sea grids: the costs, the benefits and their distribution between countries
  Energy Policy, 101 (2017), pp. 28-41
 • [114] M. Grubb
  The Cinderella options a study of modernized renewable energy technologies part 1-A technical assessment
  Energy Policy, 18 (6) (1990), pp. 525-542
 • [115] M. Bradshaw
  In search of a new energy paradigm: energy supply, security of supply and demand and climate change mitigation
  Mittl Osterreichischen Geogr Ges, 152 (2010), pp. 11-28
 • [116] S. Valentine
  Emerging symbiosis: renewable energy and energy security
  Renew Sustain Energy Rev, 15 (9) (2011), pp. 4572-4578
 • [117] D. Scholten
  Renewable energy security
  EUCERS newsletter [internet] (2017)
  Available from:
  https://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/warstudies/research/groups/eucers/newsletter/newsletter64.pdf, Accessed 5th Oct 2019
 • [118] F. Reusswig, N. Komendantova, A. Battaglini
  New governance challenges and conflicts of the energy transition: renewable electricity generation and transmission as contested socio-technical options
  D. Scholten (Ed.), The geopolitics of renewables, Springer Nature, Cham (2018), pp. 231-256
 • [119] J. Mecklin
  Introduction: international security in the age of renewables
  B Atom Sci, 72 (6) (2016), p. 377
 • [120] I. Overland, H. Kjaernet
  Russian renewable energy: the potential for international cooperation
  Surrey: Ashgate (2009)
 • [121] Organization for Economic Co-operation and Development
  Divestment and stranded assets in the low-carbon transition
  Background paper for the 32nd Round Table on Sustainable Development, OECD, Paris (2015 Oct 28)
 • [122] A. Ansar, B. Caldecott, J. Tilbury
  Stranded assets and the fossil fuel divestment campaign. Stranded Assets Program
  Smith School of Enterprise and Environment (SSEE), University of Oxford (2013)
 • [123] C. Pascual
  The new geopolitics of energy
  The Center on Global Energy Policy, Columbia University in the City of New York School of International and Public Affairs (SIPA) (2015)
 • [124] A. Jaffe
  The role of the US in the geopolitics of climate policy and stranded oil reserves
  Nat Energy, 16158 (2016), pp. 1-4
 • [125] D. Scholten
  The geopolitics of renewables – an introduction and expectations
  D. Scholten (Ed.), The geopolitics of renewables, Springer Nature, Cham (2018), pp. 1-33
 • [126] T. Van de Graaf
  Battling for a shrinking market: oil producers, the renewables revolution, and the risk of stranded assets
  D. Scholten (Ed.), The geopolitics of renewables, Springer Nature, Cham (2018), pp. 97-121
 • [127] T. Van de Graaf, A. Verbruggen
  The oil endgame: strategies of oil exporters in a carbon-constrained world
  Environ Sci Policy, 54 (2015), pp. 456-462
 • [128] F. Proedrou
  Geopolitics and development in a steady-state world
  F. Proedrou (Ed.), Energy policy and security under climate change, Palgrave Macmillan, Cham (2018), pp. 145-175
 • [129] G. Unruh
  Understanding carbon lock-in
  Energy Policy, 28 (12) (2000), pp. 817-830
 • [130] G. Unruh
  Escaping carbon lock-in
  Energy Policy, 30 (4) (2002), pp. 317-325
 • [131] J. Eisen
  New energy geopolitics? China, renewable energy, and the greentech race
  Chic Kent Law Rev, 9 (86) (2011), pp. 9-58
 • [132] D. Scholten, R. Bosman
  The strategic realities of the emerging energy game – conclusion and reflection
  D. Scholten (Ed.), The geopolitics of renewables, Springer Nature, Cham (2018), pp. 307-328
 • [133] G. Stang
  Shaping the future of energy
  European Union Institute for Security Studies (EUISS) (2016)
  Brief Issue 24
 • [134] M. Bastos Lima
  The Brazilian biofuel industry: achievements and geopolitical challenges
  M.P. Amineh, Y. Guang (Eds.), Secure oil and alternative energy, Brill, Leiden (2012), pp. 343-369
 • [135] H. Akhonbay
  The economics of renewable energy in the Gulf
  Routledge, New York (2019)
 • [136] M. El-Ashry
  National policies to promote renewable energy
  Daedalus, 141 (2) (2012), pp. 105-110
 • [137] G. Günel
  Spaceship in the desert: Energy, climate change, and urban design in Abu Dhabi
  Duke University Press, Durham (2019)
 • [138] M. Luomi
  The Gulf monarchies and climate change: Abu Dhabi and Qatar in an era of natural unsustainability
  C Hurst & Co, London (2012)
 • [139] H. Murooshid
  The adoption of renewable energy policies in a rentier state: a case study of the United Arab Emirates
  The Arab World Geographer, 21 (1) (2018), pp. 43-57
 • [140] D. Reiche
  Energy policies of Gulf Cooperation Council (GCC) countries—possibilities and limitations of ecological modernization in rentier states
  Energy Policy, 38 (5) (2010), pp. 2395-2403
 • [141] D. Reiche
  Renewable energy policies in the Gulf countries: a case study of the carbon-neutral “Masdar City” in Abu Dhabi
  Energy Policy, 38 (1) (2010), pp. 378-382
 • [142] T. Schmitt
  Why) did Desertec fail? An interim analysis of a large-scale renewable energy infrastructure project from a social studies of technology perspective
  Local Environ, 23 (7) (2018), pp. 747-776
 • [143] N. Koch
  Green laboratories: university campuses as sustainability “Exemplars” in the arabian peninsula
  Soc Nat Resour, 31 (5) (2018), pp. 525-540
 • [144] É. Verdeil
  The contested energy future of Amman, Jordan: between promises of alternative energies and a nuclear venture
  Urban Stud, 51 (7) (2014), pp. 1520-1536
 • [145] M. Marktanner, L. Salman
  Economic and geopolitical dimensions of renewable vs. nuclear energy in North Africa
  Energy Policy, 39 (2011), pp. 4479-4489
 • [146] N. Koch, V. Tynkkynen
  The geopolitics of renewables in Kazakhstan and Russia
  Geopolitics (2019), pp. 1-20
 • [147] M. Poberezhskaya, T. Ashe
  Climate change discourse in Russia: Past and present
  Routledge, New York (2018)
 • [148] Stratfor
  How renewable energy will change geopolitics
  (2018)
  Available from:
  https://worldview.stratfor.com//how-renewable-energy-will-change-geopolitics, Accessed 5th Oct 2019
 • [149] S. Ladislaw, M. Leed, M. Walton
  New energy, new geopolitics: background report 1: energy impacts
  Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, MD (2014)
 • [150] N. Smeets
  The green menace: unraveling Russia’s elite discourse on enabling and constraining factors of renewable energy policies
  Energy Res Soc Sci, 40 (2018), pp. 244-256
 • [151] A. Goldthau, K. Westphal
  Why the global energy transition does not mean the end of the petrostate
  Glob Policy (2019), pp. 1-4, 10.1111/1758-5899.12649
 • [152] S. Heinonen, J. Karjalainen, J. Ruotsalainen, K. Steinmüller
  Surprise as the new normal – implications for energy security
  Eur J Futures Res, 5 (2017), p. 12
 • [153] J. Gupta, E. Chu
  Inclusive development and climate change: the geopolitics of fossil fuel risks in developing countries
  Afr Asian Stud, 17 (2018), pp. 90-114
 • [154] F. Laird
  Constructing the future: advocating energy technologies in the cold war
  Technol Cult, 44 (1) (2003), pp. 27-49
 • [155] M. Burke, J. Stephens
  Political power and renewable energy futures: a critical review
  Energy Res Soc Sci, 35 (2018), pp. 78-93
 • [156] G. Powell, R. Dalton, K. Strøm
  Comparative politics today: a world view
  (eleventh ed.), Pearson Education Limited, London (2015)
  [Chapter 6]
 • [157] M. Doyle
  Kant, liberal legacies, and foreign affairs
  Roy I Ph S, 12 (3) (1983), pp. 205-235
 • [158] B. Russett
  Grasping the democratic peace principles for a post-cold war world
  Princeton University Press, Princeton (1994)
 • [159] M. Haug
  Shale gas and renewables: divergence or win-win for transatlantic energy cooperation?
  J Transatl Stud, 10 (4) (2012), pp. 358-373
 • [160] J. Rifkin
  The third Industrial Revolution. how lateral power is transforming energy, the economy, and the world
  Palgrave Macmillan, New York (2011)
 • [161] M. Gruenig, P. Lombardi
  Low-carbon energy security from a European perspective
  Elsevier Science Publishing Co Inc, San Diego (2016)
 • [162] D. Scholten, M. Bazilian, I. Overland, K. Westphal
  Nieuwe energie, nieuwe politiek – hoe de energietransitie de relatie tussen landen verandert
  De Helling, 4 (2018), pp. 54-58
 • [163] A. Gullberg
  The political feasibility of Norway as the ‘green battery’ of Europe
  Energy Policy, 57 (2013), pp. 615-623
 • [164] A. Gullberg, D. Ohlhorst, M. Schreurs
  Towards a low carbon energy future: renewable energy cooperation between Germany and Norway
  Renew Energy, 68 (2014), pp. 216-222
 • [165] F. Endeo
  La Geopolítica de la región mediterránea (geopolitics of the mediterranean region)
  (2014)
  Available from:
  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2014/DIEEET03-2014_GeopoliticaEnergia RegionMediterranea.pdf, Accessed 5th Oct 2019
 • [166] I. Dreyer
  Renewables: do they matter for foreign policy?
  vol. 23, European Union Institute for Security Studies (EUISS), Brief Issue (2013)
 • [167] B. Guler, E. Çelebi, N. Jatin
  A ‘regional energy hub’ for achieving a low-carbon energy transition
  Energy Policy, 113 (2018), pp. 376-385
 • [168] A. Gulley, E. McCullough, K. Shedd
  China’s domestic and foreign influence in the global cobalt supply chain
  Resour Policy, 62 (2019), pp. 317-323
 • [169] World Bank
  The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Future
  (2017)
  Washington DC
 • [170] OECD, Global Material Resources Outlook to 2060
  Economic drivers and environmental consequences
  (2018)
  Paris
 • [171] A. Månberger, B. Johansson
  The geopolitics of metals and metalloids used for the renewable energy transition
  Energy Strategy Reviews, 26 (2019)
 • [172] M. Bazilian
  The mineral foundation of the energy transition
  Extr Ind Soc, 5 (2018), pp. 93-97
 • [173] L. Baldi, P. Massimo, D. Vandone
  Clean energy industries and rare earth materials: economic and financial issues
  Energy Policy, 66 (2014), pp. 53-61
 • [174] C. Pavel, C. Thiel, S. Degreif, D. Blagoeva, M. Buchert, D. Schüler, et al.
  Role of substitution in mitigating the supply pressure of rare earths in electric road transport applications
  Sustain Mat Tech, 12 (2017), pp. 62-72

  [175] A. Gulley, N. Nassar, S. Xun
  China, the United States, and competition for resources that enable emerging technologies
  Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A, 115 (16) (2018), pp. 4111-4115
 • [176] International Council on Mining & Metals
  The role of minerals and metals in a low carbon economy
  ICMM, London (2012)
 • [177] J. Kim, J. Lee, B.C. Kim, J. Kim
  Raw material criticality assessment with weighted indicators: an application of fuzzy analytic hierarchy process
  Resour Policy, 60 (2019), pp. 225-233
 • [178] A. Månberger, B. Stenqvist
  Global metal flows in the renewable energy transition: exploring the effects of substitutes, technological mix and development
  Energy Policy, 119 (2018), pp. 226-241
 • [179] Resnick Institute
  Critical materials for sustainable energy applications
  Resnick Institute Report (2011)
 • [180] International Institute for Sustainable Development (IISD)
  Green conflict minerals: the fuels of conflict in the transition to a low-carbon economy
  International Institute for Sustainable Development (2018)
 • [181] L. Grandell, A. Lehtila, M. Kivinen, T. Koljonen, S. Kihlman, S. Laura
  Role of Critical metals in the future markets of clean energy technologies
  Renew Energy, 95 (2016), pp. 53-62

Sursa: Roman Vakulchuka, Indra Overlanda, Daniel Scholtenb, Renewable energy and geopolitics: A review, în Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 122, April 2020, 109547, https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109547, licența CC BY 4.0. Traducere și adaptare Nicolae Sfetcu. © 2022 MultiMedia Publishing, Geopolitica resurselor energetice regenerabile, volumul 1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *