Home » Articole » Articole » Știință » Istoria științei » Metoda științifică în revoluția științifică

Metoda științifică în revoluția științifică

În conformitate cu metoda științifică dezvoltată în secolul al XVII-lea, circumstanțele naturale și artificiale au fost lăsate la o parte, deoarece comunitatea științifică a acceptat, treptat, o tradiție de cercetare a experimentării sistematice. Filosofia utilizării unei abordări inductive de a obține cunoaștere – abandonarea presupunerii și încercarea de a observa cu mintea deschisă – a fost în contradicție cu abordarea aristoteliană de deducere anterioară, prin care analiza faptelor cunoscute a generat o înțelegere mai aprofundată. În practică, mulți oameni de știință și filozofi au crezut că este necesară o combinație sănătoasă a ambelor – dorința de a pune în dicuție ipotezele, dar și de a interpreta observațiile presupuse a avea un anumit grad de valabilitate.

Până la sfârșitul revoluției științifice, lumea calitativă a filozofilor care citeau cărți s-a transformat într-o lume mecanică și matematică, abordând cunoașterea prin cercetarea experimentală. Deși cu siguranță nu este adevărat că știința newtoniană era ca știința modernă în toate privințele, ea se asemăna conceptual cu a noastră în multe feluri. Multe dintre semnele distinctive ale științei moderne, în special în ceea ce privește instituționalizarea și profesionalizarea, nu au devenit standard până la mijlocul secolului al XIX-lea.

Empirism

Modul principal de a interacționa cu lumea al tradiției științifice aristotelice a fost observarea și căutarea circumstanțelor “naturale” prin raționament. Cuplată cu această abordare a fost convingerea că evenimentele rare care păreau a contrazice modelele teoretice erau aberații, fără a spune nimic despre natură așa cum ar fi fost “natural”. În timpul revoluției științifice, schimbarea percepțiilor cu privire la rolul omului de știință în ceea ce privește natura, valoarea probelor, experimentale sau observate, a dus la o metodologie științifică în care empirismul a jucat un rol important, dar nu absolut.

La începutul revoluției științifice, empirismul devenise deja o componentă importantă a științei și a filosofiei naturale. Gânditorii precedenți, inclusiv filozoful nominalist al secolului al XIV-lea, William of Ockham, au fost cei care au început mișcarea intelectuală spre empirism.

Termenul britanic empirism a fost folosit pentru a descrie diferențele filosofice percepute între doi dintre fondatorii sai, Francis Bacon, considerat empiric, și René Descartes, care a fost considerat un raționalist. Thomas Hobbes, George Berkeley și David Hume au fost exponenții principali ai filosofiei, care au dezvoltat o tradiție empirică sofisticată ca bază a cunoașterii umane.

Fondatorul recunoscut al empirismului a fost John Locke, care a propus în Un eseu referitor la înțelegerea umană (1689) că singura cunoaștere adevărată care ar putea fi accesibilă minții umane este aceea bazată pe experiență. El a susținut că mintea umană a fost creată ca tabula rasa, o “tabletă goală”, asupra căreia s-au înregistrat impresii senzoriale și s-au construit cunoștințe printr-un proces de reflecție.

Știința baconiană

Bazele filosofice ale revoluției științifice au fost expuse de Francis Bacon, care a fost numit tatăl empirismului. Lucrările sale au stabilit și popularizat metodologiile inductive pentru cercetarea științifică, adesea numită metoda baconiană, sau pur și simplu metoda științifică. Cerința sa pentru o procedură planificată de investigare a tuturor lucrurilor a marcat o nouă întoarcere în cadrul retoric și teoretic al științei, din care o mare parte încă stă la baza concepțiilor de metodologie adecvată în prezent.

Bacon a propus o mare reformare a întregului proces de cunoaștere pentru progresul învățării divine și umane, pe care el l-a numit Instauratio Magna (Marea Instaurare). Pentru Bacon, această reformare va conduce la o mare dezvoltare a științei și la descendența unor noi invenții care ar ușura mizeria și nevoile omenirii. A publicat Novum Organum în 1620. El a susținut că omul este “ministru și interpret al naturii”, că “cunoașterea și puterea umană sunt sinonime”, că “efectele sunt produse prin instrumente și ajutoare” și că “omul poate opera numai corpuri naturale, natura face intern restul,” și ulterior că “natura poate fi comandată doar prin conformarea ei”. Iată un rezumat al filosofiei acestei lucrări, conform căreia prin cunoașterea naturii și utilizarea instrumentelor omul poate guverna sau conduce activitatea naturală a naturii pentru a produce rezultate concrete. Prin urmare, omul, căutând cunoașterea naturii, poate ajunge să o controleze – și astfel restabilește “Imperiul Omului asupra creației”, care a fost pierdut prin Cădere împreună cu puritatea inițială a omului. În acest fel, credea el, omenirea ar fi ridicată deasupra condițiilor de neputință, sărăcie și mizerie, în timp ce va intra într-o stare de pace, prosperitate și securitate.

În scopul obținerii cunoașterii și puterii asupra naturii, Bacon a subliniat în această lucrare un nou sistem de logică despre care el credea că ar fi superior vechilor tipuri de silogism, dezvoltând metoda sa științifică, constând în proceduri de izolare a cauzei formale a fenomenului (încălzirea, de exemplu) prin inducție eliminatorie. Pentru el, filosoful trebuie să treacă prin raționamentul inductiv de la fapte la axiomă și la lege fizică. Înainte de a începe această inducție, cercetătorul trebuie totuși să-și elibereze mintea de anumite noțiuni sau tendințe false care distorsionează adevărul. În special, el a descoperit că filosofia era prea preocupată de cuvinte, în special de discurs și dezbatere, mai degrabă decât de a observa lumea materială: “Căci deși oamenii cred că rațiunea lor guvernează cuvintele, de fapt cuvintele se întorc și reflectă puterea lor asupra înțelegerii, și astfel să facem filozofia și știința sofisticate și inactive.”

Bacon a considerat că este deosebit de important pentru știință să nu continue discuțiile intelectuale sau să caute doar scopuri contemplative, ci să acționeze pentru îmbunătățirea vieții omenirii prin aducerea de noi invenții, chiar declarând că “invențiile sunt, de asemenea, și au fost, creații și imitări ale operelor divine.” El a explorat caracterul profund și în continuă schimbare al invențiilor, cum ar fi tipografia, praful de pușcă și busola.

Experimentarea științifică

Bacon a descris primul metoda experimentală.

Să luăm o experiență simplă; care, dacă este luată ca atare, se numește accident, dacă este cercetată, experiment. Metoda adevărată de experiență luminează mai întâi lumânarea [ipoteza], iar apoi cu ajutorul lumânării se vede drumul [aranjează și delimitează experimentul]; începând așa cum se întâmplă cu experiența ordonată și digerată, fără bâzâieli sau dezordini, și deducând axiomele [teoriile], și din axiomele stabilite, din nou, noi experimente.

– Bacon Francis. Novum Organum. 1620.

William Gilbert a fost un avocat timpuriu al acestei metode. El a respins cu pasiune atât filosofia aristoteliană predominantă, cât și metoda scolastică de predare universitară. Cartea sa De Magnete a fost scrisă în 1600 și este privită de unii ca părintele electricității și magnetismului. În această lucrare, el descrie multe dintre experimentele sale cu modelul său Pământ numit terrella. Din aceste experimente, el a concluzionat că Pământul este el însuși magnetic și că acesta este motivul pentru care compasurile se îndreaptă spre nord.

De Magnete a lui William Gilbert(Diagrama de la De Magnete a lui William Gilbert, o lucrare de pionierat a științei experimentale)

De Magnete a influențat nu numai din cauza interesului inerent al materiei sale, ci și al modului riguros în care Gilbert și-a descris experimentele și respingerea teoriilor antice ale magnetismului. Potrivit lui Thomas Thomson, Țcartea lui Gilbert despre magnetism […] publicată în 1600, este unul dintre cele mai bune exemple de filozofie inductivă care a fost vreodată prezentată lumii. Este mai remarcabilă pentru că a precedat lui Novum Organum a lui Bacon, în care metoda explicativă a filozofiei a fost explicată pentru prima dată.”

Galileo Galilei a fost numit “tatăl astronomiei observaționale moderne”, “tatăl fizicii moderne”, “tatăl științei” și “tatăl științei moderne”. Contribuțiile lui originale la știința mișcării au fost făcute printr-o combinație inovatoare de experiment și matematică.

Galileo Galilei(Pe această pagină, Galileo Galilei a remarcat pentru prima oară lunile lui Jupiter. Galileo a revoluționat studiul lumii naturale prin metoda sa experimentală riguroasă.)

Galileo a fost unul dintre primii gânditori moderni care a declarat clar că legile naturii sunt matematice. În Il Saggiatore el a scris “Filosofia este scrisă în această mare carte, universul … Este scrisă în limba matematicii, iar caracterele ei sunt triunghiuri, cercuri și alte figuri geometrice; …” Analizele sale matematice sunt o dezvoltare ulterioară a unei tradiții angajate de filozofii naturali scolastici, de la care Galileo a învățat atunci când a studiat filosofia. El a arătat o abilitate deosebită de a ignora autoritățile stabilite, în special aristotelianismul. În termeni mai largi, lucrarea sa a însemnat un alt pas spre eventuala separare a științei atât de filosofie, cât și de religie; o evoluție majoră în gândirea umană. El era adesea dispus să-și schimbe părerile în conformitate cu observațiile. Pentru a-și realiza experimentele, Galileo a trebuit să stabilească standarde de lungime și de timp, astfel încât măsurătorile efectuate în zile diferite și în laboratoare diferite să poată fi comparate într-un mod reproductibil. Aceasta a oferit o bază fiabilă prin care să se confirme legile matematice folosind raționamentul inductiv.

Galileo a avut o abordare remarcabil de modernă pentru relația corectă dintre matematică, fizica teoretică și fizica experimentală. El a înțeles parabola, atât în ​​ceea ce privește secțiunile conice, cât și în ceea ce privește ordonata (y) care variază ca pătrat al abscisei (x). Galilei a afirmat în continuare că parabola era traiectoria teoretică ideală a unui proiectil accelerat uniform, în absența frecării și a altor perturbații. El a recunoscut că există limite pentru validitatea acestei teorii, observând pe baza teoretică faptul că o traiectorie a unui proiectil de o dimensiune comparabilă cu cea a Pământului nu ar putea fi o parabolă, dar el a susținut totuși că pentru distanțe de ordinul artileriei din zilele sale, abaterea traiectoriei unui proiectil de la o parabolă ar fi doar foarte ușoară.

Matematizarea

Cunoașterea științifică, conform aristotelienilor, era preocupată de stabilirea cauzelor adevărate și necesare ale lucrurilor. În măsura în care filosofii naturali medievali au folosit probleme matematice, au limitat studiile sociale la analize teoretice ale vitezei locale și alte aspecte ale vieții. Măsurarea efectivă a unei cantități fizice și compararea acestei măsurători cu o valoare calculată pe baza teoriei au fost limitate în mare măsură la disciplinele matematice ale astronomiei și ale opticii în Europa.

În secolele 16 și 17, oamenii de știință europeni au început din ce în ce mai mult să aplice măsurători cantitative la măsurarea fenomenelor fizice de pe Pământ. Galileo a susținut puternic că matematica a oferit un fel de certitudine necesară care să poată fi comparată cu cea a lui Dumnezeu: “… în ceea ce privește acelea puține [propoziții matematice] pe care intelectul uman le înțelege, cred că cunoștințele lui sunt egale cu Divinul în certitudine obiectivă

Galileo anticipează conceptul unei interpretări matematice sistematice a lumii în cartea sa Il Saggiatore:

Filosofia [fizica] este scrisă în această mare carte – adică universul – care este permanent deschisă pentru privirea noastră, dar nu poate fi înțeleasă decât dacă o persoană învață mai întâi să înțeleagă limba și să interpreteze caracterele în care este scrisă. Este scrisă în limba matematică, iar caracterele sale sunt triunghiuri, cercuri și alte figuri geometrice, fără de care este imposibil din punct de vedere uman să înțelegem un singur cuvânt din ea; Fără acestea, te poți rătăci într-un labirint întunecat.

Filosofia mecanică

Aristotel a recunoscut patru tipuri de cauze și, acolo unde este cazul, cel mai important dintre ele este “cauza finală”. Cauza finală a fost obiectivul, scopul sau țelul anumitor procese naturale sau ale omului. Până la revoluția științifică, a fost foarte natural să vedem astfel de obiective, cum ar fi creșterea copilului, de exemplu, la un adult matur. Inteligența a fost asumată numai în scopul artifactelor create de om; nu a fost atribuită altor animale sau naturii.

În “filosofia mecanică” nu se permite niciun câmp sau acțiune la distanță, particulele sau corpusculi de materie sunt fundamental inerte. Mișcarea este cauzată de o coliziune fizică directă. Acolo unde substanțele naturale au fost înțelese anterior organic, filosofii mecanici le-au privit ca mașini. Ca rezultat, teoria lui Isaac Newton părea un fel de revenire la “acțiunea infricătoare de la distanță”. Potrivit lui Thomas Kuhn, Newton și Descartes au susținut principiul teleologic că Dumnezeu a conservat cantitatea de mișcare din univers:

Gravitatea, interpretată ca o atracție înnăscută între fiecare pereche de particule de materie, era o calitate ocultă în același sens cu “tendința de a cădea” scholastica … Până la mijlocul secolului al XVIII-lea această interpretare fusese aproape universal acceptată, iar rezultatul a fost o adevărată reversiune (care nu este aceeași cu o retrogradare) la un standard scolastic. Fireștile atracții și repulsii s-au alăturat mărimii, formei, poziției și mișcării ca proprietăți primare fizice ireductibile ale materiei.

De asemenea, Newton atribuise în mod specific puterea inerentă a inerției materiei, împotriva tezei mecaniciste în care materia nu are puteri inerente. Dar, în timp ce Newton a negat vehement că gravitatea este o putere inerentă a materiei, colaboratorul său, Roger Cotes, a făcut gravitatea, de asemenea, o putere inerentă a materiei, așa cum s-a precizat în celebra prefață a celei de-a doua ediții din 1713 a Principia, pe care a editat-o, ​​și l-a contrazis pe Newton însuși. Și interpretarea lui Cotes a gravității, mai degrabă decât cea a lui Newton, a ajuns să fie acceptată.

Instituţionalizarea

Societatea Regală (Societatea Regală își are originea în Colegiul Gresham și a fost prima societate științifică din lume.)

Primele mișcări spre instituționalizarea investigației și diseminării științifice au avut forma înființării de societăți, unde au fost difuzate, discutate și publicate noi descoperiri.

Prima societate științifică înființată a fost Societatea Regală a Angliei. Aceasta s-a format dintr-un grup anterior, centrat în jurul Colegiului Gresham în anii 1640 și 1650. Potrivit unei istorii a Colegiului:

rețeaua științifică axată pe Colegiul Gresham a jucat un rol crucial în întâlnirile care au condus la formarea Societății Regale.

Acești medici și filosofi naturali au fost influențați de “noua știință”, promovată de Francis Bacon în Noul Atlantis, începând cu aproximativ anul 1645. Un grup cunoscut sub numele de Societatea Filosofică din Oxford a adoptat un set de reguli păstrate încă de Biblioteca Bodleian.

Pe 28 noiembrie 1660, comitetul celor 12 din 1660 a anunțat formarea unui “Colegiu pentru promovarea învățării experimentale fizico-matematice”, care să se întâlnească săptămânal pentru a discuta știința și a desfășura experimente. La cea de-a doua întâlnire, Robert Moray a anunțat că regele a aprobat adunările, iar pe 15 iulie 1662 a fost semnată o Carte regală care a creat “Societatea Regală a Londrei”, iar Lord Brouncker a fost primul președinte. O a doua Cartă Regală a fost semnată la 23 aprilie 1663, regele fiind considerat fondator, cu numele “Societatea Regală din Londra pentru Îmbunătățirea Cunoștințelor Naturale”; Robert Hooke a fost numit în calitate de curator al experimentelor în noiembrie. Această favoare regală inițială a continuat și de atunci fiecare monarh a fost patronul Societății.

Primul secretar al Societății a fost Henry Oldenburg. Întâlnirile sale timpurii au inclus experimente realizate mai întâi de Robert Hooke și apoi de Denis Papin, care a fost numit în 1684. Aceste experimente au variat în domeniul lor și au fost atât importante în unele cazuri, cât și banale în altele. Societatea a început publicarea Tranzacțiilor Filosofice din 1665, cea mai veche și cea mai lungă rubrică științifică din lume, care a stabilit principiile importante ale priorității științifice și ale evaluării inter pares.

Academia Franceză de Științe (Academia Franceză de Științe a fost înființată în 1666)

Francezii au înființat Academia de Științe în 1666. Spre deosebire de originea privată a omologului său britanic, Academia a fost fondată ca organism guvernamental de Jean-Baptiste Colbert. Normele sale au fost stabilite în 1699 de către regele Ludovic al XIV-lea, când a primit numele de “Academia Regală de Științe” și a fost instalată în Louvre, în Paris.

Traducere din Wikipedia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *