Home » Articole » RO » Afaceri » Locuri de muncă » Munca

Munca

Pieter_bruegel_il_giovane,_estate_02

Munca este o acţiune care nu este determinată de supravieţuirea speciei, fiind un serviciu prestat în schimbul unei remuneraţii sau a unei alte forme de răsplată.

Definiţie

Potrivit DEX.LR, prin muncă se înţelege:

  1. o activitate conştientă (specifică omului) îndreptată spre un anumit scop, în procesul căreia omul efectuează, reglementează şi controlează prin acţiunea sa schimbul de materii dintre el şi natură pentru satisfacerea trebuinţelor sale;
  2. un efort de a realiza ceva; ocupaţie, strădanie, îndeletnicire;
  3. un folos material, bun agonisit prin lucru; câştig, profit.

Rol

Rolul muncii în societatea contemporană se apreciază în funcţie de afirmarea tot mai puternică a creativităţii, a efortului intelectual, comparativ cu cel manual, ca şi prin prisma promovării formelor atipice de ocupare a forţei de muncă şi a reducerii timpului de muncă.

Dreptul muncii

Dreptul muncii, ca ramură a sistemului naţional de drept, este strâns legat de muncă, noţiune inseparabilă de existenţa omului.

Imagine http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pieter_bruegel_il_giovane,_estate_02.JPG

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.