Home » Articole » RO » Calculatoare » Internet » Big Data » Provocări în colectarea și utilizarea Big Data

Provocări în colectarea și utilizarea Big Data

postat în: Big Data 0

Studiul datelor critice

Unele subiect despre Big Data sunt tratate diferit de diverși autori, care se concentrează mai mult sau mai puțin pe potențialele aspecte etice și sociale care ar putea decurge din colectarea și utilizarea Big Data.

Domeniul comerțului cu amănuntul, care beneficiază în mod clar de datele mari, așa cum au fost discutate mai sus și a căror creștere are repercusiuni pozitive asupra economiei unei țări, a generat și unele preocupări. Detaliile sunt furnizate într-un studiu irlandez care explică modul în care utilizarea excesivă a algoritmilor asupra detaliilor clientului ar putea conduce la modele de afaceri online în care supravegherea comercială este utilizată pentru a comodifica viața privată.

În unele opinii ale autorilor, marile beneficii care ar putea fi obținute din Big Data în domeniul sănătății și al sănătății mai mult în general ar putea fi compensate de imposibilitatea de a respecta unele dintre limitele etice care sunt necesare astăzi atunci când se ocupă de date sensibile. Autorii subliniază faptul că, de exemplu, consimțământul pentru colectarea și tratarea datelor poate să nu fie fezabil de a fi achiziționat înainte de fiecare instanță de procesare atunci când se ocupă de zeci de mii de date individuale. În plus, schimbarea epistemologică pe care o produc Big Data ar putea, de asemenea, împiedica cetățenii să ofere consimțământul pentru utilizarea datelor care nu sunt previzibile în prezent.

De asemenea, aplicațiile educaționale ale Big Data nu sunt scutite de problemele potențiale, după cum se precizează în mod clar într-un studiu63, care urmărește să ofere un cadru pentru dezvoltarea așa-numitei “reglementări mari a datelor” în Europa, analizând lecțiile învățate în SUA . Acest studiu își exprimă îngrijorarea îngrijorătoare cu privire la faptul că colectarea constantă a datelor studenților le-ar putea determina să se simtă sub supraveghere în orice moment. Acest lucru ar putea conduce, după cum se știe, la reducerea creativității și la niveluri mai ridicate de stres. Evaluarea studenților numai pe baza datelor colectate (și a rezultatelor deduse) ar putea, de asemenea, să conducă la etichetarea precoce ca fiind subperformantă, cu o discriminare potențială aferentă. Un alt studiu privind educația realizat prin intermediul MOOC (cursuri masive deschise online) analizează problema generală a confidențialității dobândită prin anonimizarea datelor cu caracter personal, sugerând că o abordare mai bună a protecției vieții private ar trebui să implice o politică mai strictă de acces la date, și mai complicate algoritmi de anonimizare care pot fi încălcate mai mult sau mai puțin ușor.

Alte aspecte generale au apărut din analiza bazei de cunoștințe disponibile, așa cum este descrisă în articole și studii.

Tema decalajului digital, definită de OCDE65, nu a fost încă discutată pe deplin de literatura disponibilă. Un studiu recent a evidențiat preocupările privind includerea potențială, cu posibilitatea ca anumite persoane sau porțiuni ale unei societăți să nu fie luate în considerare în procesul de definire a unor politici noi bazate pe o abordare bazată pe date. În special, aceste preocupări se referă la îngrijorările pe care, dacă promovăm o nouă politică bazată pe date colectate prin senzori, social media etc., riscul este ca această politică să țină cont doar de nevoile persoanelor care au acces la aceste mijloace tehnologice. Cuantificarea decalajului digital prin intermediul unor indicatori definiți corespunzător a fost încercată și sa dovedit utilă în monitorizarea efectelor politicilor care vizează o punere în mișcare, care se regăsesc în literatura de specialitate într-un context nord-american, european și un context asiatic.

Un studiu atrage atenția asupra modului în care furnizorii de servicii web (cum ar fi Facebook și Google) oferă servicii Single Sign On, pentru a permite accesul pe site-uri terțe. Acest tip de conectare poate determina o scădere a controlului utilizatorilor și a gradului de conștientizare a tipurilor de date furnizate acestor companii. Acest lucru se datorează probabil dialogurilor de consimțământ utilizate, care nu prezintă claritate și eficiență în a arăta și explica ce informații vor fi transferate terților, care vor stoca și potențial reutiliza aceste date. Acest presupus efect negativ poate fi, de asemenea, favorizat de excesul de încredere al unui utilizator în anumite companii, similar cu ceea ce se întâmplă în cazul utilizării telefoanelor mobile și a aplicațiilor, după cum arată un studiu german.

O altă problemă etică legată de utilizarea și analiza datelor mari este studiată într-un studiu al Asociației Economice Americane. Intenția este de a evidenția limitele tehnicilor comune de anonimizare: substituirea informațiilor personale ale unui utilizator într-un set de date nu este suficientă pentru a garanta confidențialitatea. De fapt, legături simple între aceste seturi de date anonime și alte seturi de date, cum ar fi istoricul căutărilor pe web și datele personale, permit deanomonizarea într-o perioadă relativ scurtă de timp. Acest lucru poate cauza probleme de confidențialitate și securitate, eludând practicile de securitate.

În martie 2013, Comisia a lansat o Mare Coaliție pentru locurile de muncă digitale 40, proiect dezvoltat pe parcursul a trei ani și care lansează acum un parteneriat multipartit, pentru a “aborda lipsa competențelor digitale în Europa și mii de locuri vacante legate de TIC în toate sectoarele industriale “. În octombrie 2013, avizul oficial al Consiliului European a indicat necesitatea unei economii digitale puternice pentru creșterea și competitivitatea europeană, domeniu care ar trebui promovat prin investiții în acest sector. Investiția în economia digitală ar contribui, de fapt, la inovarea și la dezvoltarea mai bună a abilităților digitale ale cetățenilor, favorizând crearea unei piețe unice digitale, pentru care Comisia stabilește priorități de standardizare în domeniul TIC. Această inițiativă vizează reîncărcarea sistemului de stabilire a standardelor în Europa ca un pas către conducerea industrială globală și inovarea digitală.

Mai mult, strategia privind piața unică digitală are scopul de a permite un acces mai bun pentru consumatori și întreprinderi la bunurile și serviciile online din întreaga Europă. Aceasta va elimina diferențele cheie dintre lumea online și cea offline, împiedicând astfel barierele existente în calea activității online transfrontaliere. Aceste strategii ar trebui să acționeze sinergic, construind încrederea necesară pentru a se bucura în siguranță de toate aspectele diferite ale lumii digitale. Toate părțile care contribuie la definirea experienței digitale pot fi considerate în general subiectul cuprinzător al Big Data, la care lumea și-a deschis granițele doar recent. Mai multe activități au fost activate în ultimii doi ani pe fronturi foarte diferite și o mare varietate de documente au fost elaborate de guverne și cetățeni pentru a înțelege cum funcționează Big Data și cum poate fi exploatată cel mai bine.

Angajamentul Comisiei Europene pe această temă a condus la constituirea ISA (soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice, întreprinderi și cetățeni) și ulterior platformei Joinup, o comunitate pentru schimbul de informații, experiențe și bune practici în domeniul soluțiilor open source pentru administrațiile publice . În 2015, Joinup a publicat “Guvernarea electronică în Uniunea Europeană” 41. Acest document este esențial pentru a înțelege calea întreprinsă de UE în ceea ce privește datele mari și utilizarea acestora. Unul dintre aspectele care rezultă dintr-o primă analiză a ideilor prezentate și discutate în acest document este că societatea informațională europeană și e-guvernarea descrisă în acest document par a fi puțin prea îndepărtate, având în vedere infrastructurile TIC actuale disponibile pe întreg continentul teritoriu.

La un nivel mai pragmatic, instituirea programului de finanțare Orizont 2020 oferă Uniunii Europene ocazia de a promova dezvoltarea unor noi sectoare de interes, și anume exploatarea etică a datelor mari, unde inovarea este cea mai necesară. Big Data este tema centrală a dezvoltării economiei digitale în perspectiva creării de noi sectoare de interes pentru generarea de noi locuri de muncă. Pentru a clarifica mai bine modul în care tema Datelor Mari se află în centrul programului Orizont 2020, ar trebui să se citeze ceea ce este prezent în pagina web a Comisiei privind responsabilitatea punerii în aplicare a acestei scheme de finanțare privind piața unică digitală: “Date a devenit un avantaj cheie pentru economie și pentru societățile noastre, asemănător categoriilor clasice de resurse umane și financiare. Indiferent dacă este vorba de informații geografice, statistici, date despre vreme, date de cercetare, date despre transport, date despre consumul de energie sau date privind sănătatea, nevoia de a înțelege “datele mari” conduce la inovații în tehnologie, dezvoltare de noi instrumente și noi competențe ” .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *