Home » Articole » RO » Regional » Romania » Oltenia » Mehedinţi » Drobeta Turnu Severin » Strategia de dezvoltare a municipiului Drobeta Turnu Severin: Dezvoltare comunitară

Strategia de dezvoltare a municipiului Drobeta Turnu Severin: Dezvoltare comunitară

Drobeta Turnu Severin: Dezvoltare comunitară

Politica: Dezvoltarea serviciilor sociale

Programe:

– Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor institutiilor de invatamantul obligatoriu;

– Dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru pregtirea profesional, echipamente IT;

– Implementarea unor politici sntate – droguri ilicite si licite, igiena, sănătatea reproducerii, sănătate mintal, accidente si prim ajutor, asistentă medicală;

– Modernizarea / echiparea ambulatoriilor;

– Modernizarea clădirilor destinate serviciilor sociale (centre de îngrijire a copiilor, centre pentru persoane vârstnice, centre de asistent pentru persoanele cu deficiente, centre pentru tineret, persoane aflate în dificultate) si dotarea acestora cu echipamente specifice, inclusiv echipamente de informare si comunicare;

– Renovarea si/sau schimbarea folosintei clădirilor existente detinute de autoritătile publice pentru asigurarea unor locuinte sociale de calitate;

– Achizitionarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalittii (sisteme de supraveghere etc)

– Organizarea unor campanii publice de informare si sensibilizare asupra problematicii abuzului, violentei si a exploatrii;

– Cooperarea între administratia local si scoli / spitale / servicii de asistent social descentralizate sau alte structuri implicate în procesul de descentralizare;

– Sprijin pentru intiative locale intersectoriale care se adresează nevoilor grupurilor marginalizate/excluse din punct de vedere social;

– Identificarea persoanelor si familiilor aflate în situatii socioeconomice si medicale deosebite în vederea acordrii măsurilor de protectie social prevăzute de lege

– Monitorizarea categoriei de copii ai străzii consilierea familiilor din care provin în vederea reintegrării acestora, cât si institutionalizarea celor care nu mai pot fi integrate, identificarea unei locatii pentru primirea copiilor străzii care nu pot fi integrati în familie.

– Identificarea unei locatii ce urmează a primi destinatia de camin pentru bătrâni în care să fie primite acele persoane vârstnice care, din diferite motive, nu se pot gospodări singure si asigurarea asistentei medicale si sociale în cadrul căminului.

– Asigurarea surselor financiare pentru plata ajutorului social persoanelor si familiilor cu venituri reduse, acordarea subventiei la energia termic pentru completarea pretului local de referint la Gcal, suportarea gratuitătilor la transportul local pentru persoanele care beneficiază de acest drept în baza unor legi speciale.

– Sprijinirea familiilor de romi pentru integrarea socioprofesională si în special a familiilor care au copii de vârstă scolară pentru a le oferi posibilitatea de a urma cursurile învtmântului preuniversitar.

– Colaborarea cu Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă în vederea asigurării unor locuri de munc pentru persoanele aflate în somaj cu care se vor executa lucrări comunitare în baza Programului aprobat de Consilul Local

Politica : Sprijinirea politicilor culturale

Programe :

– Organizarea de targuri/ expozitii culturale;

– Dezvoltarea de parteneriate între institutiile publice de cultură si sectorul cultural independent si pentru organizarea unor evenimente ale artistilor si grupurilor de creatori independenti;

– Îmbunătătirea activitătilor de promovare a ofertei culturale;

– Promovarea produselor culturale locale în plan national si international

Politica : Sprijinirea activitatilor de tineret, sport, educatie

Programe :

– Promovarea educatiei nonformale – prin dezvoltare personală, voluntariat si implicare civică;

– Petrecerea timpului liber si sport – servicii pentru tineri, activitati sportive de sală si în aer liber, activităti artistice, mobilitate

– Realizarea unui calendar anual al evenimentelor sportive prin colaborarea Primărie – cluburi Sportive;

– Stimularea asociativitătii în domeniul sportiv la nivelul scolilor

– Reabilitarea salilor de sport ale institutiilor invatamantului obligatoriu

– Organizarea de evenimente comune inovatoare si durabile în domeniul educatiei, sportului, tineretului, activitătilor de petrecere a timpului liber, cu accent pe colaborare extra-educational a scolilor publice în regiunea transfrontaliera

Politica : Sprijinirea mediului asociativ non-profit

Programe :

– Acordarea de finantari nerambursabile pentru organizatii si asociatii care desfasoara activitati nonprofit în diverse domenii, in baza legii 350/2005

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.